Lilly i Europa

Lilly har haft en betydande närvaro i Europa sedan vårt första dotterbolag utanför USA grundades i Europa 1934. Lilly har fördubblat sina årliga investeringar inom forskning och utveckling i Europa under de senaste 10 åren till över 450 miljoner euro och vi har ungefär 9 000 anställda i hela regionen.

Lilly i Sverige

Kontoret ligger i Solna. Det etablerades 1971 och är idag ett marknadsbolag med ca 120 anställda, fördelat på följande verksamheter: marknad, försäljning, kliniska prövningar, hälsoekonomi, HR, samt ekonomi och administration. 

External Affairs Sweden

External Affairs teamet leds av External Affairs Director och inkluderar tre County Council Managers, en PRA Manager och en Tender Business Manager.

 

PRA Manager

Pricing, Reimbursement and Access Manager (PRA Manager)

External Affairs Sweden expanderar nu sitt team med ytterligare en PRA Manager. Rollen som PRA Manager är en nyckelroll på företaget där ditt huvudansvar blir att säkerställa att företagets nya produkter får optimala priser och subventioner i linje med Lillys riktlinjer och argumenterade i linje med samhällets förväntningar. Du har även ansvar för att skydda prissättningen på de läkemedel som redan finns på den svenska marknaden.

Externa kontakter är oerhört viktigt och innebär att du representerar företaget (ensam eller tillsammans med kollega) i kontakten med TLV, men också att du är företagets representant i alla sammanhang inom området.

Internt samarbetar du med kollegor inom External Affairs – PRA Manager, External Affairs Director, County Council Managers och Tender Business Manager. Du samarbetar också tvärfunktionellt med Medical, Brand teamen, Regulatory, Globala teamet inom External Affairs. PRA Managern rapporterar till External Affairs Director.


Viktigaste ansvarsområden

· Etablera och bibehålla goda kontakter med TLV och andra viktiga stakeholders som arbetar med TLV eller prissättning
· Ansvara för välgrundade beslut om subventioner för Lillys produkter i enlighet med företagets interna policy
· Ansvara för löpande prisförhandlingar av redan subventionerade produkter
· Ansvara för det strategiska och hälsoekonomiska arbetet vid nyansökningar samt vid prisgenomgångar
· Ansvara för att representera Sverige i interna/globala PRA möten och våga driva på arbetet med modellerna för att de verkligen ska kunna upprätthålla högsta möjliga standard samt visa kostnadseffektivitet.
· Uppdatera, lokalanpassa samt förbättra de hälsoekonomiska modellerna
· Leda tvärfunktionella team i prisfrågor inom Lilly
· Skriva och vara ansvarig för att subventionsansökningarna håller hög nivå
· Att via lobbying säkerställa att Lillys viktiga intressenter har en förståelse för Lillys positionering i pris och subventioneringsfrågor
· Koordinera alla interna resurser inför prisförhandlingar
· Att vara Lillys representant i alla viktiga nätverk inom pris och subventionering


Erfarenhet och Kompetenser

Vi söker dig som har erfarenhet av prisfrågor från myndighet eller från läkemedelsindustrin eller konsultföretag. Det är mycket viktigt att du känner till beslutsprocessen och hantering av data i TLV. Även erfarenhet och förståelse från marknad är en fördel. Vi söker dig som har erfarenhet av hälsoekonomi eller annat relevant område. Krav är att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med prisförhandlingar och TLV från läkemedelsföretag eller myndigheten. Du är duktig på den tekniska delen av jobbet t ex hälsoekonomiska modeller men ännu viktigare är att du har en förmåga att anpassa, skapa och hitta kreativa sätt att anpassa modellerna för att det ska kunna resultera i kostnadseffektivitet.


Erfarenhet och Utbildning

· Akademisk utbildning inom t ex ekonomi eller naturvetenskap
· Erfarenhet och kunskap om TLVs processer
· Erfarenhet av prisfrågor och upphandling
· Erfarenhet från arbete med prisförhandlingar och TLV från läkemedelsföretag eller myndigheten
· Erfarenhet från marknad
· Hälsoekonomi


Kompetenser

· Proaktiv kommunikatör med en förmåga att påverka andra, presentera och förhandla
· Affärssinne och starkt kommersiellt resultatfokus
· Kreativ med en förmåga att välja ut, skapa och anpassa information och material till externa kontakter, framförallt TLV
· Förmåga att skapa kontakt, förtroende och relationer med kollegor, kunder och externa beslutsfattare
· Förmåga att effektivt leda, driva och samarbeta i tvärfunktionella team
· God analytisk kompetens
· God förmåga att planera och organisera
· God professionell nivå såväl muntligt som skriftligt i svenska och engelska
· Hög kompetens i MS Office programmen, särskilt Excel
· Körkort


Möjligheter med rollen

· Arbeta på Lilly, ett innovativt forskningsintensivt företag med ett solitt professionellt anseende och en dynamisk företagskultur
· En företagskultur där man stöttar varandra och ger rätt förutsättningar för att lyckas i arbetet
· En attraktiv och lovande produkt pipeline
· Möjlighet att vara med och påverka Lillys fortsatta framgångsrika arbete i en nyckelroll på företaget
· Leda och utveckla PRA-arbetet nationellt
· Ha möjligheten att arbeta tvärfunktionellt internt och med externa kontakter och beslutsfattare
· Det finns stora möjligheter till professionell och personlig utveckling I rollen och på Lilly internationellt


Kontaktuppgifter
För mer information om tjänsten som PRA Manager kontakta Jenny Ringh eller Magnus Klingberg, Rekryteringskonsulter på PeakSearch. Ansök på http://www.peaksearch.se.

Jenny Ringh, Rekryteringskonsult
+46-(0)8-545 00 100, +46-(0)70-235 81 99
jenny@peaksearch.se

Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult
+46-(0)8-545 00 100, +46-(0)70-678 09 92
magnus.klingberg@peaksearch.se