Var med och bygg fortsatt förtroende för Rubin Medical och våra produkter!

Företag: Rubin Medical AB
Roll: Produktspecialist Diabetes, Medicinteknik
Rapporterar till: Försäljningschef
Placering: Stockholm alt Södermanlandsområdet

Företaget

Vision:
Rubin Medical ska vara det tryggaste valet inom skandinavisk diabetesvård

Rubin Medical marknadsför och säljer medicintekniska produkter med fokus på diabetesvård i Skandinavien. Genom att kombinera ett konkurrenskraftigt produktutbud med hög personlig service och support levererar vi trygghet och ökad livskvalitet. Det är i mötet med människor Rubin Medical gör skillnad. Exempel på våra produkter är insulinpumpar med inbyggd glukosmätning, infusionsset, insulinpennor, kanyler mm. Rubin Medical har huvudkontor på Limhamn och totalt ca 25 anställda, varav fem i Norge och två i Danmark. Företaget ingår sedan ett par år i den börsnoterade koncernen Indutrade och den årliga omsättningen ligger på ca 150 MSEK. Ett familjärt och mycket trevligt företag präglat av korta beslutsvägar, stor arbetsglädje och ”vi-känsla” där Rubin-hjärtat ständigt är närvarande. Detta kryddat med storföretagets resurser i bakgrunden.

Rubin Medical är stolta över att vara exklusiv distributör för Animas Corporation i Skandinavien. Animas Corporation är en del av Johnson & Johnson – ett världsledande företag inom hälso- och sjukvårdssektorn med cirka 120 000 anställda världen över. Genom vårt samarbete med Animas kan vi erbjuda produkter av absolut högsta kvalitet och säkerhet samt uppfylla vår vision om att vara det tryggaste valet för patienter när det gäller diabetesbehandling.

Animas avancerade insulinpumpar kombinerar den senaste sensortekniken från Dexcom, med avancerad insulinpumpteknologi och en färgskärm med hög kontrast för bästa tänkbara läsbarhet. Möjlighet finns att följa hur blodsockret rör sig dygnet runt och på detta sätt möjliggöra för patienten att leva ett så tryggt, normalt och ”fritt” liv man möjligen kan.

Rubin Medical distribuerar infusionsset som är tillverkade av Unomedical, en av världens största tillverkare av infusionsset med huvudkontor i Danmark. Det garanterar patienten bästa möjliga kvalitet. Det finns infusionsset för alla livsstilar och de är designade för att passa patientens behov oavsett vilket tillfälle i livet det handlar om.
Rubin Medical är även återförsäljare av andra diabeteshjälpmedel tillverkade av Owen Mumford i Storbritannien. I detta sortiment ingår insulinpennor, lansetter, blodprovstagare och pennkanyler. Produkterna är lätta och säkra att hantera för att patienten ska uppnå önskat behandlingsresultat. Produkterna säljs idag främst via regionala upphandlingar.
För Rubin Medical är det viktigt med hög säkerhet och god service, därför har vi kundsupport dygnet runt. Supporten är bemannad av Rubin Medicals egen personal med unik och hög kompetens, vilket även möjliggör en daglig tät kontakt mellan företaget och slutanvändaren.

För mer information, se Rubin Medicals hemsida, http://www.rubinmedical.se

 

Produktspecialist Diabetes, Medicinteknik TILLSATT

Rollen

Vi söker en Produktspecialist inom medicinteknik för diabetesvården med erfarenhet av att driva projekt och aktiviteter som innefattar egna initiativ med stort fokus på resultat och avslut i samråd med vården. I ansvaret ingår att vara affärsdrivande gentemot beslutsfattare och specialistklinikernas team inom diabetes i region ”Stockholm”, som omfattar Stockholm, Södermanland, Gotland och satellitsjukhus i Norrbotten.
Du ska aktivt kommunicera med samtliga målgrupper så att kunskap om våra produkter erhålls och att diabetesteamen för vidare denna information inför pumpval tillsammans med sina patienter. Du ska föra en kontinuerlig dialog med redan köpande kunder samt aktivt söka utöka målgruppen för att öka försäljningen av både insulinpumpar och tillbehör. Arbetet innefattar också eftermarknadsbearbetning, t ex med kontinuerliga utbildningsaktiviteter kring produkterna, både till sjukvården och slutanvändare. Det är viktigt att veta att närvaron, interaktionen och samarbetet med våra kunder är större än normalt inom denna del av diabetesvården, vilket innefattar både diabetesteamen och dess patienter.

Du kan förslagsvis vara sjuksköterska eller med dylik vårdbakgrund eller ha en högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller motsvarande. Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ och är duktig på att bygga relationer och att kommunicera på ett effektivt sätt på olika nivåer av kunder. Vi uppskattar en hög “can do” attityd och att inte vara rädd för att kavla upp ärmarna för att leva upp till kundernas stora behov av service. Du har en stark positiv inställning och energi samt hög nivå av uthållighet. Det är viktigt att du har en mycket god förmåga att skapa förtroende för dig som person och för Rubin Medicals produkter både på kort och lång sikt i regionen då arbetet inte enbart har en säljande del utan en mycket viktig service och utbildningsdel där vi ex utför pumpstarter tillsammans med vården.

Du kommer att arbeta självständigt i ditt distrikt och ansvara för att Rubin Medicals strategi, vision och uppsatta mål genomförs enligt plan. Du kommer att ingå i ett team på sex personer under ledning av den svenska försäljningschefen. Du motiveras av att driva mot och uppnå dina mål, och har ett starkt driv att leverera och prestera över förväntan både självständigt och tillsammans med ditt team. Du trivs med att planera ditt distrikt på ett optimalt sätt för strukturerat resande och körkort är ett krav.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Kontinuerligt ansvara för distriktets försäljningsbudget på olika produkter
• Förbereda och implementera distriktsplaner, försäljningsbudget och strategier inom distriktet
• Säkerställa att material, marknads- och försäljningsaktiviteter planeras och genomförs enligt uppsatta ramar inom distriktet
• Självständigt identifiera och bearbeta kunder, kundgrupper och patientföreningar
• Identifiera och på olika sätt bearbeta nyckelpersoner inom framförallt Stockholms läns landsting som på olika sätt har inflytande över eller någon påverkan på kommande upphandling av insulinpumpar och tillbehör.
• Kontinuerligt genomföra utbildningsaktiviteter kring systemen
• Vara support till både klinikerna och patienterna, t ex vid start av pump till ny patient eller vid olika genomgångar av pumpsystemet för befintliga användare
• Att via telefon vara delaktig i företagets joursystem för 24 timmars kundsupport


Kvalifikationer och erfarenhet

• Sjuksköterska eller annan relevant vårdbakgrund alternativt ha en högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller motsvarande
• Minst 2 års erfarenhet inom medicinteknisk- eller läkemedelsförsäljning är meriterande
• Kunskap om diabetes är meriterande
• Upparbetat kontaktnät inom diabetesvården i regionen är meriterande, helst i Stockholm
• Vana att arbeta mot olika typer av tjänstemän inom Stockholms läns landsting som kan ha inflytande på kommande upphandling av insulinpumpar och tillbehör
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Färdigheter och kompetenser
• Organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål
• Driva effektiva säljprocesser med hög nivå av affärsmannaskap och serviceanda
• Skapa goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visa intresse och förståelse för andra människor
• Presentera och kommunicera information anpassad för både vård och patient
• Ha en pedagogisk förmåga att utbilda och stödja patienter
• Tillämpa specialiserad och detaljerad kunskap samt dela med sig av expertis och sakkunskap till andra
• Leverera resultat och uppfylla kundförväntningar
• Kunna prestera självständigt och samtidigt bidra positivt till teamet


Övrigt

Tjänsten innebär resande inom regionen för att bearbeta kunder i distriktet och leverera utbildning och service kring våra produkter till både diabetesteamen och dess patienter. Hög närvaro både på regionala och nationella möten och kongresser inom diabetesområdet.


Möjligheter med rollen

Du får möjlighet att arbeta inom ett mycket intressant terapiområde på ett växande företag som tillhandahåller det allra senaste inom diabetesvård. Innovationstakten är hög inom medicinteknik och särskilt inom diabetesområdet. IT-utvecklingen möjliggör också att nya patientnära applikationer utvecklas snabbt. Rubin Medical är en flexibel aktör med mycket hög och god serviceanda och ett gott rykte över hela landet. Du arbetar i ett team med seniora och kompetenta kollegor där ”Rubin-hjärtat” är centralt i vårt dagliga arbete.


Kontakt

För ytterligare information välkommen att kontakta
Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Rekryteringskonsulter på PeakSearch
catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)706 152772
eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)701 725379
http://www.peaksearch.se

Ansökan

Ansök gärna direkt på http://www.peaksearch.se