OneMed är den ledande distributören av hälso- och sjukvårdsprodukter i norra Europa med både offentliga och privata kunder. Genom pålitliga och effektiva lösningar för vårdbranschen kan OneMed tillgodose kunderna med det totala behovet av förbrukningsartiklar och närliggande tjänster. OneMeds tjänsteerbjudande omfattar bland annat avancerade beslutsstöd för vården, stödutbildning inom olika vårdsituationer, produktplanering och hjälp med att ta fram och implementera effektiva beställningsprocesser. Vårt breda produkterbjudande tillsammans med de tjänster vi erbjuder skapar en omfattande lösning för medicinska förbrukningsprodukter där OneMed tillsammans med våra kunder kan påverka resultaten i vården med högre kvalitet och lägre kostnader. OneMed, med huvudkontor i Sverige, är verksamma i 12 europeiska länder med en total omsättning på €400 miljoner. Vår ambition är att vara en europeisk aktör med verksamhet i hela Europa.
För mer information besök http://www.onemed.com
OneMed Sverige AB är den ledande leverantören av kvalitativa sjukvårdsprodukter till den svenska sjukvården mot landsting – offentlig/privat samt kommun med en rikstäckande organisation med kontor i Härnösand, Stockholm, Malmö och Göteborg. Omsättningen uppgick i 2013 till 2 miljarder kronor och har cirka 250 anställda.
För mer information besök http://www.onemed.se.
Om OneStop
Hela marknadens utbud av förbrukningsmateriel på ett och samma ställe – en logistiklösning som hanterar hela kedjan från beställning till leverans. One-Stop koncept förenklar och effektiviserar inköpsprocessen – produkterna kundpackas, distribueras och levereras direkt till avdelningen eller enheten. OneMed tar med andra ord hand om inköps- och lagerhanteringen såväl som din distribution. Genom att erbjuda en helhetslösning underlättar OneMed för kunderna så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet - att vårda patienter. Med vårt breda produktsortiment och vårt robusta logistiksystem säkerställer OneStop att kunderna på ett enkelt och effektivt sätt får rätt produkter i rätt tid till rätt pris.

 

Distriktsansvarig säljare - Norrland TILLSATT

Möjligheter
OneMed har en stark ställning på den svenska och Nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter tillverkade av miljövänliga material och med hög leveranssäkerhet. Om man väljer OneMed innebär det att:
· arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som det ledande, mest professionella, kundorienterade och innovativa företaget inom hälso- och sjukvårdsprodukter i Sverige.
· arbeta i ett företag som är ett mycket innovativt och kundorienterat
· arbeta med ett stort antal olika produkter/artiklar ut mot sjukvården – offentlig/privat samt kommun
· arbeta i en ”platt” organisation med korta beslutsvägar
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
Detta är en spännande möjlighet med syfte att säkerställa försäljning och kvalitet av ingångna kundavtal enligt OneStop-modellen. Du kommer att bli en viktig representant för OneMed och en nyckelperson i OneStop-teamet. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling både i och utanför Sverige. I Norden har företaget haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar.

Tjänsten – sälja och leverera högkvalitativa produkter till sjukvården
Nu söker vi en distriktsansvarig säljare av förbrukningsartiklar mot sjukvården med fokus på att skapa följsamhet och försäljningsökning med kunder som har ingått avtal med OneMed. Du får ett omväxlande arbete med frihet under ansvar och kommer att ingå i ett team med säljare och KAMar. Du ska bearbeta och utbilda förskrivare angående innebörden av avtalet med kunden på verksamhetsnivå, enhetsnivå och beställarnivå. Du har kontinuerlig kontakt med respektive specialistområdes referensgrupper (kir, med, anestesi, op etc.). Internt viktiga arbetsrelationer är t ex inköpsavdelningar, lager och logistik.
För att åstadkomma detta krävs att du är affärsmässig, professionell och har kunskap om såväl OneMed som marknaden i stort. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Nyckelord för denna roll är ”utbildning, support och kundvård”. Ditt geografiska ansvarsområde blir norra Sverige med nuvarande fokus på landstinget i Gävleborg samt i Västernorrland och vi vill att du har din bostad i Härnösand, Sundsvall, Skellefteå eller Umeå. Antalet hotellövernattningar beräknas till cirka 30-40 per år.

Produktportfölj
Din produktportfölj består av ett mycket stort antal förbrukningsprodukter/artiklar som används inom sjukvården idag – exempelvis plasthandskar, operations”kit”, sprutor, kanyler, katetrar etc..

För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch.
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56; jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se