Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag med huvudkontor i Ingelheim, Tyskland. Företaget har mer än 47 000 anställda i 142 dotterbolag. Fokus i det familjeägda företaget, som grundades 1885, är forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinär-medicin. Boehringer Ingelheim hade 2013 en omsättning på drygt 14 miljarder Euro. FoU-utgifterna motsvarade 19,5% av omsättningen.
I Sverige etablerades Boehringer Ingelheim 1967 och är idag bland de 20 största läkemedels-företagen på den svenska marknaden med 112 medarbetare samt med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Verksamhetsfältet spänner över två affärsområden − Läkemedel och Receptfria produkter – samt över en omfattande klinisk prövningsverksamhet.
Terapiområdena för receptbelagda läkemedel är främst inom lungsjukdomar, hjärta/kärl, diabetes och centrala nervsystemet (CNS). Intensiv forskning bedrivs inom diabetes och cancersjukdomar.
Boehringer Ingelheim i Sverige är starkt engagerade i koncernens internationella kliniska prövningsprogram. För närvarande arbetar ett trettiotal personer hos oss med att i så kallade fas II-IV-studier dokumentera effekten av de nya läkemedel som koncernens intensiva forskning genererar.

Boehringer Ingelheim har sitt kontor i centrala Stockholm. För mer information hänvisas till företagets hemsida; http://www.boehringer-ingelheim.se/ respektive http://www.boehringer-ingelheim.com/

 

Key Customer Manager VG + Halland TILLSATT

Möjligheter
Boehringer Ingelheim har en mycket stark ställning på den svenska marknaden med synnerligen gott rykte bland kunderna att marknadsföra egna framforskade innovativa produkter. Om man väljer Boehringer Ingelheim innebär det att:
· arbeta med att etablera företaget inom området diabetes där Boehringer Ingelheim under 2015 lanserat två nya innovativa produkter - Jardiance® och Trajenta®
· arbeta i ett modernt långsiktigt familjeföretag med stora resurser och med en betydande produktpipeline – inte minst inom diabetesområdet
· arbeta med kommande nylanseringar inom diabetesområdet
· bli del av ett kompetent team med härlig stämning
Key Customer Manager rollen ger möjlighet till personlig utveckling, baserad på den individuella utvecklingsplanen. Boehringer Ingelheims anställda är företagets viktigaste tillgång. Vi inriktar oss därför på varje enskild medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling. På Boehringer Ingelheim arbetar man med individuella utvecklingsprogram och det finns utvecklingsmöjligheter både i Sverige och internationellt.
Du kommer att erbjudas stora möjligheter att påverka och vidareutveckla marknaden inom ditt geografiska ansvarsområde som är VG/Halland.

Tjänsten – en möjlighet för en driven säljare
Nu söker vi en Key Customer Manager (KCM) som brinner för försäljning och ser möjligheter där andra ser hinder. Du får ett ansvar för att marknadsföra företagets lanserade och kommande produkter inom diabetesområdet.
Som KCM inom terapiområdet diabetes kommer du att få ett totalt regionalt ansvar för dina förskrivande kunder som finns såväl inom specialistsjukvården som inom öppenvården. Förutom kunder som är förskrivare finns det även fokus på specialistsjuksköterskor samt andra beslutsfattare/expertgrupper som påverkar behandlingsbeslut på sjukhusen/regionen.
KCM samverkar, förutom internt i ett tätt tvärfunktionellt samarbete med Market Access Manager (MAM) och Regional Business Manager (RBM), i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån genomförd kundanalys. Det innebär förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, kongresser (nationella/-regionala), projekt och initiativ tillsammans med vården. Positionen kräver en mycket försäljningsdriven person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga, har en tydlig social talang och en förmåga att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att tänka utanför boxen för att kunna hitta och starta nya samarbetsprojekt med kund. Arbetet som KCM innebär stor frihet under ansvar med fokus på slutresultatet. Det betyder att det finns stora möjligheter och utrymme till att själv och tillsammans med övriga teamet påverka hur arbetet skall läggas upp och genomföras.
Ditt geografiska ansvarsområde är Västra Götaland samt Halland där du kommer att delta och ansvara för utställningar, möten och kurser och andra beslutade aktiviteter. Antalet hotellnätter är begränsade och vi vill att din bostadsort finns inom det geografiska ansvarsområdet – VG/Halland.

Produktportfölj
Diabetesområdet är ett område inom stark tillväxt och där Boehringer Ingelheim lanserade två perorala produkter under första halvåret 2015;
Jardiance®, godkänd vid typ 2-diabetes - SGLT2 hämmare och som bland annat leder till att överskott av glukos utsöndras i urinen samt
Trajenta®, godkänd typ 2-diabetes – DPP-4 hämmare och som bland annat leder till en ökning av insulinsekretionens glukosberoende och minskar glukagonsekretionen vilket medför en generell förbättring av glukoshomeostasen.

Kvalifikationer
Krav:
Akademisk examen inom t ex naturvetenskap, farmaci, sjukvård eller ekonomi/marknadsföring
Godkänd LIF utbildning
Minst 3 års erfarenhet av framgångsrik försäljning av läkemedel mot sjukvården
Goda kunskaper och erfarenhet av MS Office
B-körkort
Önskvärt:
Stor fördel med tidigare vana inom diabetesområdet och med upparbetade kontakter i regionen.
Språk:
Flytande svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Färdigheter/kunskaper:
Du är en kundorienterad relationsbyggare som tycker om att träffa folk, inger stort förtroende i kontakten med dem och har en förmåga att påverka din omgivning
Du är målmedveten och analytisk med en stark drivkraft att uppnå bra säljresultat och få saker och ting gjorda
Du är kreativ och initiativrik i din strävan att hitta nya innovativa vägar som i förlängningen kan innebära bättre försäljning i din region.
Kunskap, erfarenhet och förståelse att varje kundbesök ska driva försäljningen framåt
Du skall vara en lagspelare som samarbetar, utvecklar och stöttar övriga teammedlemmar för att nå ännu längre.

För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch.
Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56; jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se