Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotek-industri men också inom livsmedels- och förpackningsindustri.
Vi är ett svenskt, privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och proteomics.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.
Vi är totalt 14 anställda varav sex produktspecialister och har en omsättning på cirka 55MSEK.
För mer information besök http://www.nordicbiolabs.se.

 

Produktspecialist - Danmark TILLSATT

Möjligheter
Nordic Biolabs är en medelstor agenturaktör och räknas till topp 20-företagen i branschen. Vi ser oss som väl rustade att möta marknadens krav. Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen.
Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-, forsknings- och industrilaboratorier. Nordic Biolabs har en stark ställning på den svenska och Nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter tillverkade av miljövänliga material och med hög leveranssäkerhet. Om man väljer Nordic Biolabs innebär det att:
· arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som ett ledande professionellt, kundorienterat och innovativt företag inom sina segment
· arbeta med ett stort antal olika produkter/artiklar ut mot sjukhus, forskning och industriell produktion
· arbeta i en ”platt” organisation med mycket korta beslutsvägar
· både ansvar för kunder och utvalda agenturer
· bli del av ett kompetent team med ”familjär” stämning
Detta är en spännande möjlighet med syfte att etablera Nordic Biolabs som leverantör i Danmark så att kunden uppfattar oss som en av de tre större leverantörerna på marknaden. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling med bland annat utökat agenturansvar.

Tjänsten – sälja och leverera högkvalitativa produkter till sjukvård, forskning & industri
Vi söker dig med erfarenhet inom ”life science” och som bor i Köpenhamnsområdet eller Lund/Malmö som kan täcka det intensiva forskningsområdet i Danmark, framför allt i Köpenhamnsområdet. För att åstadkomma detta krävs att du är affärsmässig, professionell och har kunskap om marknaden i stort. Att behärska danska i tal och skrift är ett krav. Kontaktnät inom universiteten, sjukhuslaboratorier och dansk biotek- och farmaindustri är meriterande
Vi önskar att du som söker har kunskap inom cellodling, molekylärbiologi och immunologi samt vill ta till dig ny kunskap inom medicinsk forskning och klinisk diagnostik. Erfarenhet från lab är bra vid mötet med våra kunder för att bättre förstå deras behov.
Arbetet kräver att du kan hålla i olika projekt och på ett självständigt sätt driva dem framåt. Du får råd och stöd från vår svenska organisation vad gäller produktsupport och marknadsföring och kommer att arbeta nära vår produktansvarige säljare i södra Sverige. Du arbetar även nära våra leverantörer som i många fall är världsledande, innovativa och ligger i framkanten av forskningen inom t ex NGS, epigenetik och proteomik. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang.
Arbetet kräver en del resande inom Danmark, till leverantörer och upp till vårt huvudkontor i Stockholm.

Kvalifikationer
Krav:
. Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård exv. BMA
. Minst 3 års branscherfarenhet av försäljning
. Goda kunskaper i MS Office
. Körkort
Önskvärt:
. Kontaktnät inom universiteten, sjukhuslaboratorier och dansk biotek- och farmaindustri är meriterande
. Kunskap inom cellodling, molekylärbiologi och immunologi
Språk:
. Danska och engelska; du bör kunna uttrycka dig väl inom båda språken i såväl tal som skrift

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se