Produktspecialist Diabetes, Medicinteknik TILLSATT

Rollen

Vi söker en Produktspecialist inom medicinteknik för diabetesvården. I ansvaret ingår att vara affärsdrivande gentemot beslutsfattare och specialistklinikernas team inom diabetes i region Mellansverige.

Du ska aktivt kommunicera med samtliga målgrupper så att kunskap om Företagets produkter erhålls. Du ska föra en kontinuerlig dialog med redan köpande kunder samt aktivt söka utöka målgruppen för att öka försäljningen av Företagets produkter för patienter med typ 1 diabetes. Arbetet innefattar också eftermarknadsbearbetning, t ex med kontinuerliga utbildningsaktiviteter kring produkterna, både till sjukvården och slutanvändare.

Du kan förslagsvis vara sjuksköterska eller med dylik vårdbakgrund eller ha en högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller motsvarande. Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ och är duktig på att bygga relationer på olika nivåer av kunder.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Kontinuerligt ansvara för distriktets försäljningsbudget på olika produkter
• Förbereda och implementera distriktsplaner, försäljningsbudget och strategier inom distriktet
• Säkerställa att material, marknads- och försäljningsaktiviteter planeras och genomförs enligt uppsatta ramar inom distriktet
• Självständigt identifiera och bearbeta kunder, kundgrupper och patientföreningar
• Kontinuerligt genomföra utbildningsaktiviteter kring systemen
• Vara support till både klinikerna och patienterna, t ex vid start av produkt till ny patient eller vid olika genomgångar av systemet för befintliga användare
• Att via telefon vara delaktig i företagets joursystem för 24 timmars kundsupport

Kvalifikationer och erfarenhet

• Sjuksköterska eller annan relevant vårdbakgrund alternativt ha en högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller motsvarande
• Minst 2 års erfarenhet inom medicinteknisk- eller läkemedelsförsäljning är meriterande
• Kunskap om diabetes är meriterande
• Upparbetat kontaktnät inom diabetesvården i regionen är meriterande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Färdigheter och kompetenser

• Organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål
• Driva effektiva säljprocesser med hög nivå av affärsmannaskap och serviceanda
• Skapa goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visa intresse och förståelse för andra människor
• Presentera och kommunicera information anpassad för både vård och patient
• Ha en pedagogisk förmåga att utbilda och stödja patienter
• Tillämpa specialiserad och detaljerad kunskap samt dela med sig av expertis och sakkunskap till andra
• Leverera resultat och uppfylla kundförväntningar
• Kunna prestera självständigt och samtidigt bidra positivt till teamet

Övrigt

Tjänsten innebär resande i Mellansverige för att bearbeta kunder i distriktet och leverera utbildning och service kring Företagets produkter till både diabetesteamen och dess patienter. Hög närvaro både på regionala och nationella möten och kongresser inom diabetesområdet.

Kontakt

För ytterligare information välkommen att kontakta
Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Rekryteringskonsulter på PeakSearch
catharina.herbertsson@peaksearch.se, +46 (0)706 152772
eva.runnerstrom@peaksearch.se, +46 (0)701 725379
http://www.peaksearch.se

Ansökan

Ansök gärna direkt på http://www.peaksearch.se