Aktiv Ortopedteknik
Aktiv Ortopedteknik driver idag ortopedtekniska center på 18 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock Scandinavia Group, en av Nordens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel, ortopediska skor eller inlägg. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv. För mer information om Aktiv Ortopedteknik och Ottobock Scandinavia Group gå in på http://www.aktivortopedteknik.se och http://www.ottobock.se.

Otto Bock
Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Via vår Nordiska organisation erbjuder vi högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet – Quality for life.
Tillsammans med våra dotterbolag Aktiv Ortopedteknik och Respecta tillhandahåller vi proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska tjänster till kunder och slutanvändare via fler än 30 egna center över hela Sverige och Finland.
Ottobock Scandinavia Group har över 630 anställda och en årlig omsättning på cirka 110 MEUR. Vårt moderbolag, Ottobock Healthcare, är verksamt på 50 marknader över hela världen har en årlig omsättning på cirka 870 MEUR.
Vår vision - Quality for life
Vår vision är att utmärka oss som världsledande när det gäller att upprätthålla och återskapa människors oberoende.
Detta gör vi genom att hjälpa människor att öka sitt fysiska välmående, självförtroende, oberoende och rörlighet genom högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter, tjänster och utbildningar.

Ottobock Scandinavia i korthet
· Nordens ledande företag inom ortopedtekniska produkter och tjänster
· 630+ anställda i 4 länder, varav ca 120 personer vid huvudkontoret i Norrköping
· Produkter via Otto Bock Scandinavia AB: Proteser, ortoser och rullstolar/sitthjälpmedel
· Ortopedteknisk service via två dotterbolag: Aktiv Ortopedteknik och Respecta
· Konsumentprodukter via dotterbolaget: Rehband Stockholm

 

Key Account Manager Aktiv Ortopedteknik TILLSATT

Utveckla affärerna i Stockholm & Uppsala

Key Account Manager Stockholm/Uppsala

Tjänst: Key Account Manager, Aktiv Ortopedteknik i Stockholm/Uppsala

Affärsområde: Otto Bock Scandinavia Group (OBSG) Medical Care

Rapporterar till: VD Aktiv Ortopedteknik Stockholm/Uppsala (Danderyd)

Lokalisering: Aktiv Ortopedteknik Stockholm


Om tjänsten som Key Account Manager

Aktiv Ortopedteknik Stockholm/Uppsala har ca 80 medarbetare på för närvarande 5 Ortopedtekniska kliniker i Danderyd, Uppsala, Södertälje, Norrtälje och i centrala Stockholm (Vasastan).

Tjänsten som Key Account Manager är en ny roll där du kommer att vara en nyckelspelare på Aktiv Ortopedteknik och ansvara för att utveckla försäljningen/affärerna och samarbetet med sjukvården genom att aktivt skapa relationer mot sjukvården och få upp medvetenheten för Aktiv Ortopedteknik och de tjänster företaget kan erbjuda patienterna och vården. Aktiv Ortopedteknik har en stor potential att växa och nå ut till fler kunder och patienter.

I rollen som Key Account Manager fokuserar du framförallt på att skapa relationer med inköp, klinikchefer, ortopedkliniker, diabetesteam, rehabteam etcetera på de större sjukhusen i Stockholm och Uppsala. Även privata vårdbolag och privata kliniker är relevanta partners för våra tjänster. Vårdcentraler och Private Pay (större företag) kan också komma att bli nya kunder där Aktiv Ortopedteknik kan erbjuda sina tjänster.

De främsta ansvarområdena är att optimera affärerna i befintliga ramavtal och säkra framtida ramavtal genom att skapa relationer med olika beslutsfattare, samt att leverera relevanta mervärden inför upphandlingar. Vidare att optimera och öka patientflödet (remisser) i befintliga avtal.

En viktig del i tjänsten är samarbetet internt där du kommer att verka som en inspiratör för Ortopedingenjörer, Podiater och andra medarbetare för att skapa en säljkultur och en förståelse för vikten av merförsäljning, och utvecklad service och kvalitet för patienten.

Det finns även mycket tillgängliga resurser i Otto Bock, Norrköping inom t ex affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, operations, produkt management, supply, logistik, finans med mera som stöd i arbetet.


Syfte med tjänsten

Utveckla affärerna i regionen genom att förbättra kundnyttan och öka lönsamheten. Detta genom att optimera och utveckla befintliga avtal samt säkra framtida ramavtal. Vidare att öka patientflödet till klinikerna i Stockholm och Uppsala och på så sätt vinna marknadsandelar i marknaden.


Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter

- Tillsammans med ledningen för Aktiv ortopedteknik utveckla en långsiktigt strategisk affärsutvecklingsplan för Stockholm/Uppsala
- Utveckla kundrelationer, öka försäljningen och lönsamheten för (key) accounts
- Profilera Aktiv Ortopedtekniks tjänster i syfte att öka patientflödet och antalet remisser till de egna klinikerna
- Upphandlingar tillsammans med andra i projektteamet
- Skapa ”customer care models” och implementera dem
- Vara delaktig i att sätta det övergripande försäljningsmålen för ditt distrikt
- Sambesök hos kunderna tillsammans med Ortopedingenjörerna
- Analysera förväntningar från ett key account perspektiv
- Dela “best practices” med andra Key Account Managers


Kravprofil

Kunskap och erfarenhet:

· Akademisk utbildning eller motsvarande
· Gedigen erfarenhet som Key Account Manager eller motsvarande inom medicinteknik, vårdföretag eller liknande med dokumenterat mycket goda säljresultat
· Erfarenhet av upphandlingsarbete i sjukvården
· Erfarenhet av konceptförsäljning/paketlösningar är en fördel
· Kunskap om sjukvårdens struktur och processer
· Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
· Körkort
· Datorvana (Officepaketet)

Personlighet och beteende:

· Affärsmässigt tänk och starkt säljfokus
· Duktig strateg med fokus på affärsutveckling
· Fokuserad och duktig på att skapa försäljning och att bygga relationer
· Motiverad av att nå utmanande försäljningsmål
· Starkt driv och förmåga att ta initiativ
· Team player och förmåga att skapa tillit och respekt hos Ortopedingenjörerna
· En bra medarbetarrepresentant
· Beslutsam
· Ansvarstagande
· Serviceinriktad – brinner för att hjälpa patienten


Möjligheter med tjänsten

Tjänsten som Key Account Manager på Aktiv Ortopedteknik innebär att du blir en nyckelspelare på en mycket spännande utvecklingsresa. Med det följer en mycket stor potential i marknaden och enorma möjligheter att påverka och bidra till ett förbättrat resultat. Det är en ny tjänst och du kommer att ha möjlighet att påverka utformningen av tjänsten och hur du lägger upp ditt arbete.

Aktiv Ortopedteknik Stockholm är ett sammansvetsat team där alla bidrar med sitt kunnande och engagemang. Vi arbetar gemensamt för att utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta. Vi värnar om en trevlig arbetsmiljö med hög trivsel och positiv atmosfär. För rätt person, baserat på tidigare erfarenhet och kunskap, ges stor möjlighet till utveckling och utökat ansvar.

Som Key Account Manager på Aktiv Ortopedteknik är du en del av Otto Bock Scandinavia som erbjuder ett attraktivt koncept med både produkter och tjänster inom ortopedteknik. Det innebär en stark position och image i marknaden med hög kvalitativa produkter och tjänster i utvecklingens absoluta framkant. Med det följer goda resurser och ständig utveckling av produkter och tjänster.


Kontakt

För mer information om tjänsten som Key Account Manager på Aktiv Ortopedteknik kontakta Jenny Ringh eller Magnus Klingberg, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Tel: +46-(0)8-545 00 100
jenny@peaksearch.se
070-235 81 99

Ansök direkt på http://www.peaksearch.se