PeakSearch är väletablerat och ledande inom kvalitetsrekrytering av chefer och specialister inom Life Science i Norden.
PeakSearch har haft en stark utveckling och stora framgångar de senaste åren, vilket resulterat i flera uppdragsgivare och allt fler genomförda rekryteringsuppdrag.

PeakSearch fokuserar på att rekrytera rätt kompetens till nyckelpositioner i företag och organisationer i Norden.

Vår rekryteringsmodell – Värderekrytering, är utvecklad för att generera ett långsiktigt affärsvärde för våra kunder genom att rekrytera rätt kompetens. Värderekryteringsprocessen baseras på de vetenskapligt bäst dokumenterade urvalsmetoderna kombinerad med en djup kunskap och förståelse för kundens bransch och affär.

PeakSearch rekryteringstjänster är utvecklade för att ge det bästa och mest relevanta beslutsunderlaget för varje rekrytering.

PeakSearch konsulter har en hög formell kompetens och erfarenhet inom rekrytering och personbedömning. Vårt arbete bygger på djup branschkunskap, ett nära samarbete och ett stort personligt engagemang för kunden och kandidaterna.

Med värderekrytering följer en långtgående kvalitetsgaranti för varje rekryteringsuppdrag.

PeakSearch finns i trevliga lokaler på Eriksbergsgatan 10 i centrala Stockholm och med filialer i Lund och Uppsala. Vidare finns ett nätverk av samarbetspartners i Norden och Europa.

 

Rekryteringskonsult/Area Manager Life Science Uppsala - TILLSATT

Med ansvar för verksamheten i Uppsala

PeakSearch har en stark ställning inom rekrytering i Life science och närliggande sektorer i Norden.
Nu söker vi en Rekryteringskonsult/Area Manager som skall ansvara för verksamheten i Uppsala där det finns en lång tradition och många intressanta företag inom Life Science.

Tjänsten innebär ansvar för affärsutveckling, nätverksbyggande, införsäljning och genomförande av rekryteringsprojekt i Norden för uppdragsgivare inom Life science och närliggande i Uppsala.

Vi söker en person med erfarenhet av rekrytering, antingen som rekryteringskonsult alternativt från en ledarroll inom Life science, läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik.

Som konsult på PeakSearch blir du vår rekryteringsexpert och representerar PeakSearch i Uppsala regionen. För att lyckas som konsult på PeakSearch har du troligen följande färdigheter och kompetenser;

• Framgångsrik inom försäljning av konsulttjänster
• Bra relations- och nätverksbyggare
• Stort intresse för människor och beteenden
• God kommunikatör (muntligt och skriftligt)
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant med hög kvalitet i alla steg i rekryteringsprocessen
• Bra samarbetsförmåga
• Vilja att ständigt utvecklas inom rekrytering och bidra till sin egen och PeakSearch utveckling
• Dynamisk, positiv och följsam personlighet

Arbetet som rekryteringskonsult är i grunden självständigt med en tät och nära kontakt med kunder och kandidater.

Vi som arbetar på PeakSearch är ett kreativt och dynamiskt team med en positiv stämning och atmosfär. På PeakSearch drivs vi av att överträffa våra kunders förväntningar i varje uppdrag. Och givetvis är alla konsulter delansvariga för det ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för våra rekryteringstjänster.

För dig som är rekryteringsexpert kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb i ett företag som arbetar innovativt, långsiktigt och målinriktat med värderekrytering.

För mer intresseanmälan och mer information vänligen kontakta Magnus Klingberg, vd PeakSearch på tel 08-545 00 100, mobil 070-678 09 92, e-post magnus.klingberg@peaksearch.se, http://www.peaksearch.se