Företaget

Företag: Coloplast AB
Roll: Utbildningsansvarig
Rapporterar till: Marknadschef Stomi
Ansvarsområde: Sverige
Placering: Kungsbacka


Vår verksamhetsidé: Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Coloplast är en framgångsrik dansk koncern sedan 1955 som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom affärsområdena stomivård, urologi- och kontinensvård samt sår- och hudvård för en global marknad. Koncernen har drygt 10 000 anställda och omsätter 16,5 miljarder kronor. Coloplast AB är det svenska dotterbolaget, med säte i Kungsbacka, 44 anställda, en omsättning på ca 400 mkr och en marknadsledande ställning inom flera områden.

Coloplast produkter gör skillnad och ger känsla av trygghet för användare med särskilda behov. För mer information kring företaget och våra produkter, se Appendix 1 samt Coloplast hemsida http://www.coloplast.se

 

Utbildningsansvarig

Tjänsten

Vi har identifierat ett tydligt behov ute i vården av utbildning kring våra produktområden. Att samarbeta och stötta kring utbildningar möjliggör en ökad närhet till våra kunder, vilket i sin tur förstärker vårt varumärke. Genom att erbjuda olika typer av utbildning kan vi hjälpa våra kunder och samtidigt skapa en bra kontakt, för att bli uppfattade mer som en partner än en leverantör – Starkare tillsammans. Vi ser även ett behov av att internt på Coloplast koordinera olika utbildningsprogram och utbildningsmaterial mellan olika avdelningar inom företaget.

Genom att förstärka vårt marknadsteam med en dedikerad resurs för olika typer av utbildning, både analog och digital, kommer vi att kunna skapa utbildningsmaterial (moduler, verktyg mm) samt genomföra utbildningar på ett strategiskt, strukturerat och gärna nytänkande sätt gentemot vårdgivare och användare, men även internt.

Tjänsten är helt ny och innebär ett brett ansvar att etablera, utveckla, optimera, presentera och genomföra Coloplast utbildningsprogram i Sverige. Du kommer ha ett nära samarbete med medarbetare inom Marknadsavdelningen, Försäljningsavdelningen samt HR. Tjänsten är kontorsplacerad på Coloplast i Kungsbacka och du rapporterar till Marknadschefen för Stomi.

Du får möjlighet att arbeta på ett framgångsrikt och växande företag som tillhandahåller produkter inom viktiga terapiområden, vilka gör livet väsentligen lättare och smidigare för patienten i vardagen. Coloplast är ett medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste. Företaget och dess produkter har ett mycket gott rykte över hela landet och även internationellt.


Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Utveckla strategin för Coloplast utbildningsprogram, tillsammans med de tvärfunktionella varumärkesteamen från affärsområdena Ostomy Care, Continence Care och Bowel Management.
• Definiera lång- och kortsiktiga utbildningsplaner samt integrera dessa i verksamheten så att Coloplast utbildningsprogram tillför värde till verksamheten
• Fastställa en årlig budget för Coloplast utbildningsprogram, baserat på relevanta mål, och säkerställa att budget hålls
• Skapa olika typer av utbildning, både analog och digital, samt ta fram utbildningsmaterial
• Kontinuerligt utveckla, utöka och förnya Coloplast utbildningsprogram i linje med krav från interna och externa kunder, samt utvecklingen i vården
• Säkerställa att Coloplast utbildningsprogram fortsätter att bidra till Coloplast ställning på marknaden
• Genomföra alla aktiviteter baserade på de definierade planerna som fastställs i samband med den årliga affärsplanen
• Agera värd och leda en workshop eller utbildning för Coloplast målgrupp, både internt och externt
• Etablera strategiska allianser
• Utveckla och underhålla relationer med föredragshållare, Key Opinion Leaders och branschorganisationer som påverkar och spelar en viktig roll i utvecklingen av Coloplast utbildningsprogram
• Fungera som en kontaktpunkt för externa intressenter i Coloplast utbildningsprogram och den interna organisationen
• Utveckla samarbetet med HR för att ta fram introduktionsprogram för nyanställda samt produktrelaterad internutbildning
• Samla kunskap och information om marknads-, produkt- och utbildningsprogram


Den vi söker

Vi söker en organiserad, idérik och strategisk person som är en duktig kommunikatör, både internt och externt, med stor förmåga att identifiera, bibehålla och skapa nya nätverk. Du är resultatorienterad, affärsmässig och arbetar målfokuserat. Du har ett starkt intresse av utbildningsfrågor och en förståelse för hälsovårdens behov. Du har en god samarbetsförmåga och vilja att utveckla kunskapen hos övriga medarbetare. Du är van att arbeta självständigt men är också en god lagspelare.


Kvalifikationer och erfarenhet

• BSc/BA i t.ex. ekonomi, marknadsföring eller utbildning inom hälsovård,
t. ex. sjuksköterska
• 3-5 års erfarenhet av utbildning, marknadsföring eller sälj, med fördel inom hälsovård
• Egen erfarenhet som utbildare samt av framtagning av utbildningsmaterial
• Stor datorvana och gärna erfarenhet från web-baserad utbildning
• Förståelse för marknadsdynamiken i Sverige (sjukvårdsystemet/myndighet/utbildning)
• Brett nätverk inom hälso- och sjukvården och erfarenhet från den medicintekniska sektorn eller läkemedelsbranschen är en fördel
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift


Färdigheter och kompetenser

• Strategiskt och kreativt tänkande för att fastslå och utveckla strategier samt visioner, för att uppnå Coloplast utbildningsmål. Idérik och nytänkande med en problemlösande förmåga.
• God organisationsförmåga, drivande, sätter tydliga mål och planerar tiden väl för att hålla deadlines
• Initiativrik med förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
• Skapar goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, såväl internt som externt, visar intresse och förståelse för andra människor
• Utmärkt kommunikationsförmåga, både verbalt och skriftligen
• Visar ”One company mindset” och personifierar Coloplast mission, vision och värderingarKontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail: catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail: eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79


Ansökan
Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se