Våra värderingar:
Göra skillnad, vara nära kunden och vara bästa arbetsplatsen!

QPharma AB, som ligger i Malmö, är en komplett kontraktsutvecklare och tillverkare och har i mer än 40 år utvecklat och tillverkat läkemedel på kontrakt till globala och lokala läkemedelsbolag inom en mängd olika terapiområden.

Antalet anställda är drygt 160 personer varav ca hälften jobbar inom produktionen. Nya produkter införs på QPharma antingen genom eget farmaceutiskt utvecklingsarbete eller genom tech-transfer av produkter. I nuläget har vi många produkter inom tre produktionsavsnitt: intra-vaginala ringar (IVR), tabletter och förpackning. För att möta den ökade efterfrågan på nya och högteknologiska produkter har QPharma expanderat med en ny fabrik i Malmö som togs i bruk 2013.

Vår core business är IVR, ett polymert frisättningssystem ”Controlled (polymer) Release Systems” där vår kompetens inom polymerkemi ligger i världsklass. IVR riktar sig främst mot kvinnors hälsa och vi samarbetar med ett antal non-profit organisationer över hela världen.

QPharma har högsta kreditbetyg AAA sedan 2010. Företaget ingår i Nordic Group tillsammans med Nordic Drugs AB och Disphar BV.

För mer information kring QPharma, se företagets hemsida http://www.qpharma.com 

Avdelningschef Quality Assurance/Sakkunnig person TILLSATT

Tjänsten som Avdelningschef Quality Assurance

Som Avdelningschef för Quality Assurance (QA) har du direkt personalansvar för 15 personer. Du ansvarar för personalens vidareutveckling och arbetar kontinuerligt med förbättring av arbetsmiljön. Det är en fördel om du själv kan inta rollen som Sakkunnig person (Qualified Person, QP), det finns ytterligare en person på avdelningen som är QP.

Du är väl insatt i GMP frågor och har ett stort driv och intresse för QA-frågor och guidelines. Du ansvarar för förberedelser och uppföljning av inspektioner från myndigheter och kunder. I tjänsten ingår också att själv arbeta med validering, reklamationer, granska och godkänna tillverkningsmaterial.

I rollen ingår att upprätta omkostnads- och investeringsbudget. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VDn.

QPharma erbjuder en intressant tjänst i ett snabbt växande företag med höga ambitioner och många utvecklingsmöjligheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Personal- och budgetansvar för avdelningen
• Leda och följa upp inspektioner från myndigheter och kunder
• Underhålla och utveckla QPharmas kvalitetssystem
• Upprätta och uppdatera kvalitetsavtal
• QP certifiera tillverkade batcher
• Säkra att alla aktiviteter utförs effektivt i enlighet med cGMP och tillsammans med övriga avdelningar
• Inspektera leverantörer, kontraktslaboratorier och kontraktstillverkare
• Delta i kundprojekt
• Vara kontaktperson för uppdragsgivare avseende kvalitetsfrågor


Den vi söker

Vi söker dig som har bakgrund som chef, som har en apotekar- eller magisterexamen, samt flerårig erfarenhet från läkemedelstillverkning, helst som sakkunnig person (QP) enligt gällande myndighetskrav. Har du också erfarenhet av arbete inom laboratorium är det meriterande.

Du ska ha hög integritet och kunna agera självständigt samt ha erfarenhet, kunskap och förståelse av myndighetskraven cGMP enligt EU och FDAs regelverk samt regelverk för Medical Device. Då flera av våra kunder är globala läkemedelsföretag är goda språkkunskaper en förutsättning.

Som person är du självgående, noggrann, har integritet, kan entusiasmera, har hög arbetskapacitet och du trivs med att arbeta i en hektisk och krävande arbetsmiljö.

Viktigt är också att du delar QPharmas tre värderingar, områden/egenskaper som är viktiga för oss:

• Göra skillnad
• Nära kunderna
• Bästa arbetsplatsen


Erfarenheter, färdigheter och kompetenser

• Apotekar- eller Magisterexamen i naturvetenskapliga ämnen eller annan relevant utbildning
• Flerårig erfarenhet från läkemedelstillverkning, helst som sakkunnig person enligt gällande myndighetskrav, eller annan GMP produktion
• Erfarenhet, kunskap och förståelse av myndighetskraven cGMP, enligt EU och FDAs regelverk, samt regelverk för Medical Device
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete inom laboratorium – meriterande
• Förmåga att leda och stötta personer för individuell utveckling. Kunna motivera andra och sätta lämpliga normer för beteende.
• Visa integritet och upprätthålla etik och värderingar
• Förmåga att initiera, organisera, genomföra och följa upp aktiviteter enligt uppsatta mål
• Förmåga att ta initiativ, agera med självförtroende och arbeta självständigt


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail: catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail: eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79


Ansökan
Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se