KARL STORZ Endoskope är ett internationellt ledande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad olika produkter inom området endoskopi. Företaget, som är ett familjeföretag, bildades 1945 i staden Tuttlingen, Tyskland och finns representerat över hela världen genom egna dotterbolag eller lokala representanter med närmare 6000 anställda.

Det svenska dotterbolaget KARL STORZ ENDOSKOP SVERIGE AB grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det är idag 27 personer som arbetar med marknad och försäljning samt service mot den svenska sjukvården där KARL STORZ byggt upp en stabil verksamhet även innefattande utbildning för såväl kirurger som operationssköterskor och medicintekniker.

 

Field Product Manager TILLSATT

Möjligheter
KARL STORZ marknads- och försäljningsorganisation utgår från tre klinikgrupper. Övre endoskopi omfattar ortopedi/sportmedicin, öron- näsa- hals, anestesiologi, plastik- oral- neuro- samt thoraxkirurgi. Nedre endoskopi omfattar framförallt urologi, kirurgi, gynekologi, GI samt endo-vaskulär kirurgi. Den tredje inriktningen är veterinärmedicin.
KARL STORZ har en mycket stark ställning på marknaden med ett gott renommé och högkvalitativa och innovativa produkter.
Detta är en spännande utmaning där du kommer att få ett stort ansvar för företagets fortsatta satsning inom området - nedre endoskopi. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla marknaden i Sverige. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling i en koncern med dotterbolag runt om i världen. Företaget har haft en positiv utveckling under de senaste åren och även de kommande åren ser mycket ljusa ut med intressanta utmaningar och en innovativ produktutveckling.

Tjänsten
Nu söker vi en fältproduktchef med ett totalt produktansvar samt säljorienterat fokus för produkter inom nedre endoskopi det vill säga produkter inom: Kirurgi, Gastroenterologi, Gynekologi, Urologi och Proktologi, Cardiologi. För Thorax och våra engångsprodukter, MTP, gäller delat ansvar med övre endoskopi. För imaging, dvs kamerarelaterade produkter gäller det applikationskunskap inom respektive disciplin.
För att lyckas med din målsättning måste du ha kontinuerlig kontakt och dialog, dels med användare, medicintekniker, inköpare och andra beslutfattare, dels med produkt- och marknadsgrupperna på moderbolaget. Vidare ska du kunna installera, implementera och applicera utrustningar samt metoder på operationsavdelningar.
Du skall under eget ansvar, enligt företagets fastställda budget och policy med produktansvar, marknadsföra och sälja KARL STORZ produkter. Vidare skall du planera och genomföra din verksamhet tillsammans med företagsledning samt ansvarig försäljningschef. I tjänsten ingår också att stödja och utveckla produkt- och applikationskunskaper hos berörd säljkår både internt och ute på fältet. Tjänsten kräver stor flexibilitet med att supporta säljkåren och berörda kunder, som kommer att kräva resande, problemlösningar, utbildningsinsatser, mm.
Positionen kräver en mycket försäljningsdriven person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att identifiera och starta nya samarbetsprojekt med kund. Positionen kräver att du har erfarenhet från sjukvårdsbranschen med inriktning mot teknik.
Ditt geografiska ansvarsområde är Sverige, du är placerad på KARL STORZ huvudkontor i Stockholm och rapporterar till företagets VD.

För mer information om tjänsten och förfrågningar – kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Tel: 08- 545 00 100, Mob: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se; http://www.peaksearch.se