Företag: Coloplast AB
Roll: Produktspecialist Norrland
Rapporterar till: Försäljningschef
Region: Västernorrland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten
Placering: Hemmakontor i regionen (Norrlandskusten mellan Gävle och Umeå)

Företaget

Vår verksamhetsidé: Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Coloplast är en framgångsrik dansk koncern sedan 1955 som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom affärsområdena stomivård, urologi- och kontinensvård samt sår- och hudvård för en global marknad. Koncernen har drygt 10 000 anställda och omsätter 16,5 miljarder kronor. Coloplast AB är det svenska dotterbolaget, med säte i Kungsbacka, 44 anställda, en omsättning på ca 400 mkr och en marknadsledande ställning inom flera områden.

Coloplast produkter gör skillnad och ger känsla av trygghet för användare med särskilda behov. För mer information kring företaget och våra produkter, se Appendix 1 samt Coloplast hemsida http://www.coloplast.se


 

Produktspecialist Norrland, Coloplast - TILLSATT

Duktig Säljare till ledande medicintekniskt företag

Tjänsten som Produktspecialist Norrland

Vi söker en duktig Produktspecialist som brinner för att utveckla affärerna med våra kunder genom långsiktigt behovsstyrt säljarbete, relationsarbete, kunskapsförmedling, rådgivning och klinisk support.

Uppdraget som Produktspecialist syftar till att skapa och utveckla affärer i nära samarbete med kunder inom stomi och kontinens. Viktiga målgrupper är t ex Stomiterapeuter, Uroterapeuter, Sjuksköterskor på urologmottagningar, ryggmärgskliniker, rehabkliniker och andra kliniker inom sjukvården. I tjänsten ingår även arbete mot inköp och andra viktiga beslutfattare i anslutning till upphandlingar.

Ansvaret för tjänsten omfattar hela produktportföljen, men med tydliga prioriteringar på specifika produkter. Portföljen innehåller såväl mogna produkter som nya produkter som skall lanseras på marknaden.

Som Produktspecialist skapar du genom din professionalism, relationsbyggande förmåga, höga närvaro, stora kunskap, expertis och utmärkta service upplevda mervärden som över tid leder till förändrat beteende och ökad försäljning i regionen.


Syfte med tjänsten

Ansvarig för att uppnå satta säljmål genom säljaktiviteter på fältet, vilka inkluderar byggande av affärspartnerskap med beslutstagare i nyckelpositioner, produktrelaterad service, öka marknadsandelar och försäljning. Sälja och ge service kring Coloplast produktportfölj av stomi- och kontinensprodukter till kunder för att nå målen.


Möjligheter

Du får möjlighet att arbeta inom ett viktigt terapiområde på ett framgångsrikt och växande företag som tillhandahåller produkter, vilka gör livet väsentligen lättare och smidigare för användaren. Coloplast är ett medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste.


Den vi söker

Vi söker en duktig Säljare med ett genuint intresse för patienter och sjukvård. Du skall brinna för att hjälpa patienterna och sjukvården med sina utmaningar genom att leverera upplevda mervärden. Samtidigt är det viktigt att du fokuserar på det som ger tydliga affärsvärden och försäljning för Coloplast. Upphandlingar och upphandlingsarbete är avgörande för leverantörer i dagens sjukvård och därför är det viktigt med ett fortsatt stort fokus på detta.


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

· Akademisk utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet
· Erfarenhet från framgångsrik försäljning mot sjukvården
· Erfarenhet och kunskap om upphandlingar och upphandlingsarbete är en fördel
· Körkort
· Goda kunskaper i Microsoft Office applikationer inkl Word, Excel och PowerPoint samt CRM system
· Lämplig bostadsort i Västerbotten, Västernorrland eller möjligtvis Gävleborg


Prioriterade kompetenser och färdigheter

· Säljfokuserad, drivande, flexibel och innovativ med en vilja att förändra beteenden och leverera mervärde
· Personifierar Coloplast Mission, Vision och Värderingar
· Förmåga att ta egna initiativ, ta beslut, driva på människor och processer och vara proaktiv i sitt sätt att arbeta med försäljning
· God förmåga att planera, genomföra, följa upp och effektivt prioritera det som är viktigast i arbetet
· Stark relationsbyggare
· God förmåga att vara lyhörd och fånga upp kundernas och patienternas behov – stort intresse för kliniken och av att vara ute och arbeta nära kunderna
· Duktig på att presentera och kommunicera
· Brinna för att ständigt leverera högsta kvalitet och service på en nivå som överträffar kundernas förväntningar
· Stort och genuint människointresse som skapar långsiktiga ömsesidiga affärsrelationer
· Personligt uppträdande som skapar förtroende.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail: catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail: eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79


Ansökan
Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se