Nordic Infucare
Mats Bergryd grundade Nordic Infucare i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar.
Under årens lopp har Nordic Infucare byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi.
Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordic Infucare läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.
Tack vare en flexibel och smidig organisation, samt experter som är vana att arbeta i komplexa och föränderliga miljöer, kan Nordic Infucare reagera snabbt på förändrade patientbehov.
Nordic Infucare har förvärvats av Air Liquide Healthcare. Air Liquide-koncernen har ett långsiktigt perspektiv på sina förvärv och investerar kontinuerligt i sina nya dotterbolag, där vidareförsäljning inte är en del av strategin.
Med denna ägarstruktur garanterar Nordic Infucare ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, kombinerat med högkvalitativa tjänster och produkter.
Nordic Infucare har bibehållit sin innovativa och kreativa anda, och har blivit en ledande nordisk leverantör inom infusionsbehandling i hemmiljö.

Nordic Infucare har vuxit kraftigt de senaste åren och är nu ca 50 anställda i Norden med nordiskt huvudkontor i Nacka Strand utanför Stockholm. Företaget har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, logistik och lager.


Våra terapiområden
Vi är ledande inom behandling av kroniska sjukdomar i hemmiljö.

Nordic Infucare syftar till att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Vi arbetar med produkter och tjänster inom Diabetes, Kardiologi/Pulmonologi, Immunologi/Hematologi och Neurologi/Parkinson.

 

Nordisk Affärsområdeschef Diabetes Nordic Infucare - TILLSATT

Ledare med entreprenörsprofil till snabbväxande företag

Nordisk Affärsområdeschef Diabetes

Tjänsten: Nordisk Affärsområdeschef Diabetes, Nordic Infucare

Rapporterar till: Verkställande Direktör

Lokalisering: Stockholm (Nacka Strand Hk)

Tjänsten som Nordisk Affärsområdeschef Diabetes
Som Nordisk Affärsområdeschef Diabetes ansvarar du för det största affärsområdet i Nordic Infucare. Företaget har en attraktiv och innovativ produktportfölj inom diabetes och Immunbrist med en stark ställning och en mycket positiv utveckling i Norden. Nordic Infucare har en relativt autonom och självständig ställning gentemot ägaren Air Liquide vilket ger goda förutsättningar och stor frihet att utveckla och optimera affärerna i Norden.

Nordic Infucare har en stark ställning inom hemsjukvård med en målsättning att fortsätta den positiva utvecklingen. Ambitionen är att fortsätta att växa och utveckla affärerna genom att bidra med mervärden och nya produkter, ny teknik, nya tjänster och service för sjukvård och patienter.

Du kommer att leda och utveckla arbetet inom affärsområdet på den nordiska marknaden. Ditt uppdrag är att strategiskt och operativt ansvara för försäljning och affärsutveckling av affärsområdets verksamhet. I det ingår huvudansvaret för planering, styrning och uppföljning av arbetet i affärsområdet. Fokus är att optimera affärerna för den befintliga portföljen, men också att identifiera nya potentiella produkter och lösningar som kan addera värde till affärsområdet.

I uppdraget ingår att leda och utveckla personalen i affärsområdet med för närvarande ca 18 personer i olika funktioner, varav ett antal direktrapporter. Affärsområdet Diabetes är i stark tillväxt och med det följer en expansion av teamet. Tjänsten rapporterar direkt till Vd och ingår i företagets ledningsgrupp.

Nordic Infucare har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, logistik och lager.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Nacka Strand utanför Stockholm och en del resor i Norden.

Profil

Vi söker en framgångsrik strategisk och operativ affärsman/affärskvinna som är en stark ledare med förmåga att få medarbetare att utvecklas, trivas och må bra. Du skall vara en entreprenör som tillsammans med teamet hittar nya lösningar som levererar mervärde till sjukvård och patienter.
Du brinner för affärer och försäljning och har en dokumenterad erfarenhet av att skapa tillväxt i tidigare uppdrag. Du är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt.

Du har tidigare ledarerfarenhet, gärna av ett affärsområde med situationsanpassat ledarskap som grund. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete. Din affärsengelska är av hög kvalitet och du är van vid finansiella och strategiska affärsanalyser.

Utbildning och erfarenhet

· Akademisk utbildning eller motsvarande
· Erfarenhet av framgångsrik ledning av affärsområde eller motsvarande inom Läkemedel/Medicinsk teknik
· Erfarenhet av situationsanpassat ledarskap inklusive utveckling av team och individer
· Erfarenhet av korsfunktionellt samarbete med olika interna funktioner och beslutsfattare
· Erfarenhet av upphandlingar och upphandlingsprocesser
· God förståelse för nationella sjukvårdssystem (nordiska länderna) och dess nyckelpunkter för påverkan
· Erfarenhet av nordiskt ansvar är en fördel
· Erfarenhet från diabetesmarknaden är värdefullt

Kompetensprofil

· Du har ett utpräglat affärssinne och brinner för försäljning
· Du är en duktig operativ ledare och entreprenör med fokus på affärsutveckling, mervärde och innovation
· Du är tydlig, proaktiv, prestigelös, mogen, närvarande och drivande i ditt ledarskap
· Du är bra på att få team och medarbetare att trivas och må bra
· Du är förändringsbenägen med fokus på att utveckla affärer, människor och arbetssätt utifrån marknadssammanhang och kundbehov
· Du är en duktig kommunikatör och god lyssnare med utvecklad social kompetens och god samarbetsförmåga som utnyttjas såväl internt som externt

Möjligheter med rollen
· Nordic Infucare är ett företag med en stark position och en stark tillväxt. Detta är en möjlighet att få vara med på en fortsatt spännande resa där affärsutveckling, innovation och tillväxt står i fokus. Med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet kan man i hög utsträckning förverkliga de affärslösningar och idéer som bidrar till företaget utveckling och resultat
· Som Affärsområdeschef få möjlighet att leda utvecklingen av ett spännande affärsområde och som medlem av ledningsgruppen bidra till företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Här finns goda förutsättningar att ta ett stort eget ansvar med ett stort inflytande och med stor frihet agera på affärsmöjligheter, nya produkter och lösningar samt genomföra idéer för affärsutveckling och tillväxt
· Få möjlighet att leda och utveckla motiverade och kompetenta medarbetare i affärsområdet
· Vara del av en mycket attraktiv företagskultur som bygger på möjligheter, entreprenörskap och en strävan att ständigt förbättra för patienter och sjukvård. Det råder en informell och personlig atmosfär där idéer tas till vara och där varje medarbetares bidrag är viktigt för företaget utveckling och resultat

Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som Affärsområdeschef Diabetes/Immunbrist på Nordic Infucare är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

Kontaktuppgifter:
magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.
jenny@peaksearch.se, 070-235 81 99, 08-545 00 00

Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se