KIBI bidrar till en bättre vård i hela Norden. Våra tjänster för medicinsk dokumentation och diagnostik används i dag på fler än 100 nordiska sjukhus och vårdcentraler av alla storlekar inom primärvården, öppenvården och slutenvården.

Mer information om företaget på http://www.kibi.se

Vår vision
Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård i hela Norden. Det gör vi genom att erbjuda säkra, innovativa och effektiva eHälsolösningar.

Vår verksamhet
KIBI grundades 1997 och vi har idag kontor i Sverige, Finland och Danmark och vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vår främsta och viktigaste resurs är vår personal som med sin kompetens och sitt engagemang bidrar till KIBIs framgång och tillväxt. Idag använder flera än hundra nordiska sjukhus och vårdcentraler av alla storlekar inom primärvården, öppenvården och slutenvården, våra produkter och lösningar inom medicinsk dokumentation och diagnostik.

Vårt utvecklingsarbete
Ledorden i vår utvecklingsstrategi är användarvänlighet och kvalitet. Vår kanske viktigaste uppgift på KIBI är att lyssna, förstå och ha en öppen attityd till förändringar. För att vara ständigt relevanta och erbjuda rätt tjänster för rätt verksamhet, involverar vi alltid vårdverksamheten tidigt i alla utvecklingsprojekt. På så sätt ser vi till att alla våra tjänster och förbättringsprocesser utgår från de behov som vårdverksamheten identifierat. Utvecklingsarbetet hos oss är nära sammanvävt med vårt kvalitetsarbete för att säkerställa att vi fortsätter att leverera de bästa tjänsterna inom eHälsa även i framtiden.

Vårt leveransarbete
Kunden har alltid rätt brukar det heta. Det har vi på KIBI alltid vetat. Genom vårt nya leveransprocess ser vi till att du som är kund från allra första sekund involveras i de tjänster som du har beställt. Vi delar in leveransen i två delar: under sälj- och leverensarbetet samverkar vår säljavdelning nära med våra leveranskonsulter så att du som kund ständigt är med i processen genom implementeringen, uppdateringar och vidare till after sales-support. Där sker kontinuerliga uppföljningar och säkerställande att certifieringsprocesser och regleverk efterlevs. På så sätt säkerställs en smidig övergång från sälj till leverans och uppföjlning. Tryggt, sömlöst och smidigt.

Vårt kvalitetsarbete
Vårt kvalitetsarbete är en viktig del av den dagliga verksamheten. Vi följer ISO 13485 genom alla delprocesser - från idéstadiet till alla återkopplingsprocesser med kunden efter leverans. På så sätt säkerställer vi högsta kvalitet för våra kunder och för våra medarbetare.


KIBIs lösningar

Mer information på http://www.kibi.se

Medical Imaging
En komplett bildhanteringslösning för vården som hanterar allt från enkel fångst av bild- och video till specialiserad bildhantering, lagring och delning av bilder och medicinsk dokumentation.

Med KIBI Media får du en snabb, tydlig och säker överblick över bilder och videofilmer – allt på ett och samma ställe. KIBIs lösning för DICOM ger dig snabb och enkel tillgång till diverse professioners information såsom röntgenbilder, mm. All lagring kan hanteras i KIBIs arkivlösning som stödjer integration med moderna sjukhussystem. Det är en säker patientcentrerad plattform baserad helt på öppna standarder som möjliggör lagring och delning av bilder samt medicinsk information mellan kliniker, sjukhus och landsting.

Medical Documentation
Trygg, snabb och högkvalitativ hantering av all din vårdinformation.

För att kunna bedriva en effektiv vårdverksamhet måste man ha stabila och pålitliga system som hanterar all viktig dokumentation. Med våra tjänster får du en enhetlig och heltäckande lösning. Med vår dokumentvisare granskar du patientinformationen, tolknings-och klassificeringstjänster ger dig de rätta beslutsunderlagen och våra skanners skapar digitala dokument av tryckt vårdinformation.

 

Team Leader Development TILLSATT

Tjänsten som Team Leader Development

Sammanfattning av positionen
Team Leader rapporterar till CFO och leder ett innovativt team med tre systemutvecklare och en testare. I rollen som Team Leader Development ansvarar du tillsammans med teamet för att driva utvecklingsprojekt i tätt samarbete med vården. Interna samarbeten är Product Management, Quality and Regulatory, leveransorganisationen, Marketing och affärsutveckling.


Ansvarsområden
· Leda och bygga utvecklingsteamet
· Driva och leda utvecklingsprojekt med fokus på användarvänlighet och kvalitet.
· Kibi har en stor kundbas och du kommer att leda teamets arbete med att utveckla systemlösningar inom medicinsk dokumentation och diagnostik. Viss förvaltning och felsökning av befintliga produkter tillhör också teamets ansvar.
· Team Leader Development ansvarar för att leda teamet i att utveckla produkter och systemlösningar med det gemensamma syftet att förbättra vården för patienterna och förenkla arbetet för all vårdpersonal.
· Anpassa befintliga lösningar inom medicinsk dokumentation och diagnostik till marknaden.
· Utveckla sättet att arbeta i teamet.
· Ansvara för att utvecklingsarbete följer regulatoriska krav och regler
· Aktivt bidra till att hålla KIBI roadmap uppdaterad bland annat genom att i närtid vara med och påverka val av teknisk plattform.


Möjligheter med rollen som Team Leader Development
· Att vara med på en tillväxtresa – KIBI 2.0
· Arbeta med spännande projekt och lösningar i framkant för att effektivisera sjukvården vilket ligger helt rätt i tiden
· Stor efterfrågan på produkterna
· Produkt med referenskund som har alla applikationer
· KIBI Investerar mycket i utveckling


Profil
En mycket driven person som är redo att ta sig an utmaningen att bygga utvecklingsteamet då företaget och KIBIs produkter går in i en ny fas.

Vår utveckling kommer att skifta från att utveckla nya lösningar till en strukturerad färdplan med fortlöpande uppdateringar och nya versioner till plattformen. Företaget kommer också att styra mot en ny fas där vi har kapacitet att engagera distributörer av våra produkter, även om detta inte primärt kommer att påverka utvecklingsteamet.

Vi tror att vår nya teammedlem har en programmeringsbakgrund och arbetar med att (alternativt vill ta ett steg till) att leda ett team och aktivt leda utvecklingsprojekt. Hon/han har troligtvis en passion för medicinteknik och en genuin ambition att hjälpa patienter genom att erbjuda lösningar för att främja en effektiv hälso- och sjukvård.

Kvalifikationer och erfarenhet
Akademisk utbildning
Bakgrund inom medicinteknik (erfarenhet av utveckling i en reglerad industri)
Kunskap och förståelse för kodning
Erfarenhet och intresse för projektledning (för utvecklingsteam t ex scrum)

Meriterande
Kunskap om följande standarder:
ISO 13485 Medical devices – Quality Management Systems
ISO 14970 Risk management medical devices
IEC 62304 Medical device software – software life cycle processes
IEC 62366 Usability engineering to medical devices
Erfarenhet av att använda Scrum i utveckling

Kompetenser
Starka ledaregenskaper
Förmåga att påverka och engagera medarbetare
Mycket god planeringsförmåga och har ett strukturerat sätt att arbeta
Mål- och resultatfokuserad
Förmåga att hantera krav och utmaningar
Teamplayer
Utmärkt förmåga att skriva och rapportera

Möjligheter med KIBI
· Arbeta på KIBI, ett innovativt företag i tillväxt med attraktiva produkter, ambitiösa mål och korta beslutsvägar
· Arbeta i ett mindre företag med en dynamisk kultur med högt i tak och ett trivsamt klimat för samarbete
· KIBIs värdegrund inkluderar ett humanistiskt synsätt och engagemang i olika välgörande ändamål


Kontakt
För ytterligare information om tjänsten som Team Leader Development, välkommen att kontakta Marta Frick, Jenny Ringh eller Magnus Klingberg, Rekryteringskonsulter på PeakSearch. Ansök gärna direkt på http://www.peaksearch.se.

Tel vxl 08-545 00 100
Mob Marta 070-386 89 69
Mob Jenny 070-235 81 99
Mob Magnus 070-678 09 92
E post marta.frick@peaksearch.se
E-post jenny@peaksearch.se
E-post magnus.klingberg@peaksearch.se