Företag: Coloplast AB
Roll: Produktspecialist Femklövern
Rapporterar till: Försäljningschef
Region: Femklövern – Sörmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Uppsala
Placering: Hemmakontor i regionen (gärna Uppsala-/Västerås regionen)

Företaget

Vår verksamhetsidé: Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Coloplast är en framgångsrik dansk koncern sedan 1955 som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom affärsområdena stomivård, urologi- och kontinensvård samt sår- och hudvård för en global marknad. Koncernen har drygt 10 000 anställda och omsätter 16,5 miljarder kronor. Coloplast AB är det svenska dotterbolaget, med säte i Kungsbacka, 44 anställda, en omsättning på ca 400 mkr och en marknadsledande ställning inom flera områden.

Coloplast produkter gör skillnad och ger känsla av trygghet för användare med särskilda behov. För mer information kring företaget och våra produkter, se Appendix 1 samt Coloplast hemsida http://www.coloplast.se 

Produktspecialist, Femklövern - TILLSATT

Tjänsten som Produktspecialist Femklövern

Vi söker en duktig Produktspecialist som brinner för att utveckla affärerna med våra kunder genom långsiktigt behovsstyrt säljarbete, relationsarbete, kunskapsförmedling, rådgivning och klinisk support.

Uppdraget som Produktspecialist syftar till att skapa och utveckla affärer i nära samarbete med kunder inom stomi och kontinens. Viktiga målgrupper är t ex Stomiterapeuter, Uroterapeuter, Sjuksköterskor på urologmottagningar, ryggmärgskliniker, rehabkliniker och andra kliniker inom sjukvården. I tjänsten ingår även arbete mot inköp och andra viktiga beslutfattare i anslutning till upphandlingar.

Ansvaret för tjänsten omfattar hela produktportföljen, men med tydliga prioriteringar på specifika produkter. Portföljen innehåller såväl mogna produkter som nya produkter som skall lanseras på marknaden.

Produktspecialisten ingår i ett Säljteam med 7 regionansvariga Produktspecialist-kollegor. Säljteamet leds av Försäljningschef och det finns även en Säljcoach och Säljkoordinator som stöd i säljarbetet. Coloplast har ytterligare resurser för stöd och samarbete i jobbet Produktspecialist. Här finns Produktrådgivare, Affärsutvecklingsteam (samarbete för upphandlingsarbetet) och Produktchefer. Coloplast-teamet har en härlig stämning och ett tätt samarbete med ett stort fokus på möjligheter och tillväxt. Teamet arbetar med ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och delar ”best practise”.

Som Produktspecialist skapar du genom din professionalism, relationsbyggande förmåga, höga närvaro, stora kunskap, expertis och utmärkta service upplevda mervärden som över tid leder till förändrat beteende och ökad försäljning i regionen.

Syfte med tjänsten

Ansvarig för att uppnå satta säljmål genom säljaktiviteter på fältet, vilka inkluderar byggande av affärspartnerskap med beslutstagare i nyckelpositioner, produktrelaterad service, öka marknadsandelar och försäljning. Sälja och ge service kring Coloplast produktportfölj av stomi- och kontinensprodukter till kunder för att nå målen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Uppnå eller överträffa satta mål genom att ägna sig åt alla målkunder. Ta fram och genomföra en klar och logisk plan för att nå övergripande säljmål i distriktet.
• Ansvarig för Account Specific Action Plan (ASAP); utarbeta och regelbundet uppdatera samt driva ASAP möten
• Se till att säljprocessen går framåt i rätt tid avseende alla kunder, för att minimum uppnå/överträffa årliga kontrakts åtaganden.
• Tillsammans med Försäljningschef och Affärsutvecklingsteamet ansvara för upphandlingsarbetet i regionen.
• Visa goda färdigheter avseende att lyssna och svara på kunders behov och förmedla en övertygande anledning till kunden för köp, oavsett begränsningar i form av kontrakt.
• Planerar och dokumenterar dagliga besök i CRM för att säkra lämplig täckning av alla nyckelkunder, så att dessa får tillräckligt med säljtid baserad på potential och geografisk placering.
• Användande av alla tillgängliga verktyg för att maximera tillväxt av försäljning.
• Ha kunskap om konkurrent aktiviteter och deras marknadsandelar (baserat på branschinformation eller egen tolkning) hos varje nyckelkund.
• Utveckla och behålla relationer på lång sikt, för att öka användning av våra produkter hos nyckelkunder.
• Klar förståelse för klinisk och teknisk produktkunskap.
• Planera och genomföra utbildningar mot vårdpersonal och slutanvändare, ensam eller ihop med ansvarig Vårdpersonal
• Ger feedback och vidareförmedlar förfrågningar till Marknad eller till företaget för att anpassa verktyg/strategier i enlighet med marknadsönskemål.
• Utvecklar och behåller “cross-functional” relationer för att dela kunskap och utnyttja synergier inom företaget.


Möjligheter

Du får möjlighet att arbeta inom ett viktigt terapiområde på ett framgångsrikt och växande företag som tillhandahåller produkter, vilka gör livet väsentligen lättare och smidigare för användaren. Coloplast är ett medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste.

Den vi söker

Vi söker en duktig Säljare med ett genuint intresse för patienter och sjukvård. Du skall brinna för att hjälpa patienterna och sjukvården med sina utmaningar genom att leverera upplevda mervärden. Samtidigt är det viktigt att du fokuserar på det som ger tydliga affärsvärden och försäljning för Coloplast. Upphandlingar och upphandlingsarbete är avgörande för leverantörer i dagens sjukvård och därför är det viktigt med ett fortsatt stort fokus på detta.

Lämplig bostadsort är exempelvis Västerås eller Örebro regionen.

Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• Akademisk utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet från framgångsrik försäljning mot sjukvården
• Erfarenhet och kunskap om upphandlingar och upphandlingsarbete är en fördel
• Körkort
• Goda kunskaper i Microsoft Office applikationer inkl Word, Excel och PowerPoint samt CRM system


Prioriterade kompetenser och färdigheter

• Säljfokuserad, drivande, flexibel och innovativ med en vilja att förändra beteenden och leverera mervärde
• Personifierar Coloplast Mission, Vision och Värderingar
• Förmåga att ta egna initiativ, ta beslut, driva på människor och processer och vara proaktiv i sitt sätt att arbeta med försäljning
• God förmåga att planera, genomföra, följa upp och effektivt prioritera det som är viktigast i arbetet
• Stark relationsbyggare
• God förmåga att vara lyhörd och fånga upp kundernas och patienternas behov – stort intresse för kliniken och av att vara ute och arbeta nära kunderna
• Duktig på att presentera och kommunicera
• Brinna för att ständigt leverera högsta kvalitet och service på en nivå som överträffar kundernas förväntningar
• Stort och genuint människointresse som skapar långsiktiga ömsesidiga affärsrelationer
• Personligt uppträdande som skapar förtroende.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail: catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail: eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79

Ansökan
Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se