CombiGene AB

Affärsidé: CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar.CombiGene har verksamhet som bygger på forskningresultat från Prof. Merab Kokaias grupp vid Lunds Universitet och Doc. David Woldbyes grupp vid Köpenhamns universitet. Genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik har de båda forskningsgrupperna utvecklat en behandlingsmetod, som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund, har idag 3 anställda och samarbetar med forskargrupper och andra konsulter. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget sedan 2015.

Epilepsi

Med Woldbyes och Kokaias vetenskapliga studier som en solid grund vidareutvecklar nu CombiGene sin forskningsplattform mot att bli en säker och effektiv terapeutisk metod för behandling av epilepsi. Målgrupp för denna metod är i första hand patienter med partiell epilepsi och där den drabbade delen av hjärnan klart kan identifieras, samt där patienterna är resistenta mot läkemedel och inte kan hjälpas av andra behandlingsalternativ. Storleken på denna grupp kan vara upp till 0.3 % av befolkningen, vilket motsvarar cirka 2.5 miljoner människor enbart i USA och Europa.

Andra projekt inom CombiGenes forskningsplattform

CombiGenes patentansökningar omfattar även andra neurologiska sjukdomar samt psykiatriska sjukdomar. Som ett första steg för att kunna exploatera detta gör CombiGene f n en bedömning av de senaste vetenskapliga framstegen och de medicinska behoven inom dessa områden, i syfte att välja en lämplig inriktning för ytterligare förstudier och ett eventuellt fullskaligt utvecklingsprojekt.

För mer information om CombiGene, se företagets hemsida, http://www.combigene.com.

 

Senior Project Manager, pre-clinical - TILLSATT

Företag: CombiGene AB
Roll: Senior Project Manager, pre-clinical
Rapporterar till: VD
Placering: Lund
Lämplig bostadsort: Lund eller Stockholmsregionen


Tjänsten

Vi söker en Senior Projektledare som har gedigen erfarenhet inom läkemedelsbranschen och helst från pre-kliniskt arbete. Vi ser gärna att du har kunskap inom neurologi, med fördel inom epilepsi och genterapi.

Du skall implementera, driva och vidareutveckla nya och befintliga projekt på ett sätt som överensstämmer med strategin inom CombiGene. Du skall ansvara för den strategiska planeringen samt projektleda genomförandet av de vetenskapliga aktiviteterna inom varje enskilt projekt. Du kommer att samarbeta med och rapportera till bolagets VD.

Du ska skriva/koordinera studiedokumentation (inkl. protokoll och rapport), upphandla tjänster från CRO samt koordinera arbetet mot CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt med internationella CRO/samarbetspartners/forskargrupper samt myndigheter, vilket ställer höga krav på förståelse för olika kulturer samt en stor diplomatisk förmåga.

Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ och är duktig på att kommunicera. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig, trivs du också med att ha en samordnande och projektledande roll i ett team med externa partners.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Ansvara för uppdatering av projektplaner (projektmål, tidslinjer, budget, resurser etc.), TPP (Target Product Profile) samt delegering av ansvar för att utföra olika aktiviteter
• Presentera projektstatus inkl. riskhantering, budget, resurser etc. för projektteam, ledande befattningshavare och styrelse
• Koordinera planering och genomförande av prekliniska farmakologiska och toxikologiska / biodistributionsstudier i enlighet med gällande regelverk
• Skriva/koordinera protokoll, rapporter och annan nödvändig studiedokumentation
• Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter samt vara kontaktperson gentemot företag som bedriver verksamhet för CombiGene
• Upprätthålla kunskap om regelverk och standards samt ansvara för att dessa efterlevs
• Vara företagets representant i regulatoriska möten med myndigheter (MPA, EMA, FDA)
• Samordna och genomföra tvärfunktionella möten med t.ex. akademi, KOL, Advisory committeés, patientföreningar, konsultspecialister, investerare
• Hantera företagets publikationsplan
• Omvärldsbevakning - övergripande uppdatering kring relevanta genterapiaktiviteter globalt
• Delta i konferenser och presentera företaget i mindre och större sammanhang
• Ge strategisk input till FoUs pipeline

Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet
• PhD eller MSc, helst inom naturvetenskap
• Erfarenhet från läkemedelsföretag, pre-klinisk forskning är en stor fördel
• Erfarenhet från neurologi (epilepsi), genterapi och särläkemedel är en stor fördel
• Gedigen erfarenhet från projektledning är ett krav
• Urval och kontraktering av underleverantörer / CRO
• Erfarenhet av kontakter med KOLs
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Erfarenhet av Microsoft Office, gärna Microsoft Project

Färdigheter och kompetenser
• Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål samt ”ha många bollar i luften”
• Ta egna initiativ, arbeta självständigt, fatta snabba och tydliga beslut
• Stor analytisk förmåga. Strukturera information samt skriva klart och tydligt
• Förmåga att kommunicera på ett tydligt och övertygande sätt
• Skapa goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visa intresse och förståelse för andra människor
• Följa procedurer och policys samt upprätthålla etik och värderingar
• Arbeta produktivt i en pressad miljö och ha en positiv attityd till arbetet
• Flexibel, pragmatisk och kreativ problemlösare - entreprenör och villig att göra stor inverkan på företaget

Övrigt

Tjänsten är placerad på kontoret i Lund och innebär visst resande till möten med forskare, KOL, CRO och kongresser, både inom och utom Sverige. Lämplig bostadsort är Lund med omnejd, men Stockholmsregionen kan också vara ett alternativ, vilket då innebär ett visst pendlande.

Möjligheter

CombiGene har som målsättning att utveckla behandlingsmetoder som kan förbättra livet för miljontals människor världen över. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten gällande terapeutisk inriktad genterapi, och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter med bl.a. epilepsi. Du får vara en del av ett team som leder innovativ forskning inom neurologi. CombiGene har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett stort internationellt nätverk.

Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

E: catharina.herbertsson@peaksearch.se
M: +46 706 152 772
E: eva.runnerstrom@peaksearch.se
M: +46 701 725 379

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se