Avia Pharma är ett nordiskt läkemedelsbolag, grundat 2015 av seniora individer, med en ambitiös målsättning att växa genom att förvärva och in-licensiera produkter. Företaget omsätter redan idag 140 MSEK, har en stabil finansiering och förväntas expandera kraftigt de närmaste åren genom att fortsätta att bygga en portfölj inom både receptbelagt (Rx) och receptfritt (OTC).

Avia Pharma är primärt ett sälj- och marknadsbolag och många tjänster kommer outsourcas (tillverkning, logistik, redovisning etc). Företaget är inne i en expansiv fas och kommer att rekrytera två nyckelpositioner under 2017, där Nordisk Affärsområdeschef för Gynekologi/Urologi är den ena. Dessa två rekryteringar kommer att inom kort att följas av fler, primärt inom gynekologi/urologi.

Företagets kontor är beläget centralt i Stockholm.

 

Nordisk Affärsområdeschef TILLSATT

Vi söker nu en Affärsområdeschef Gynekologi/Urologi som vill vara med på en spännande resa att etablera företaget på den nordiska marknaden. Avia Parma är ett företag i stark expansionsfas som ger en unik möjlighet för rätt person att verkligen göra skillnad. Du bör tilltalas av att arbeta i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och med stort resultatfokus. Affärsområdeschef för Gynekologi/Urologi kommer inledningsvisa att ansvara för företagets kommande produkter inom Gynekologi/Urologi med särskilt fokus på den nordiska lanseringen inom gynekologi som bedöms ha stor potential. Avia Pharma står inför ett mycket spännande år där grunden för företagets satsning inom Rx kommer att läggas. Affärsområdeschefen får här en nyckelroll. Lanseringen och uppbyggnaden av en säljorganisation är av avgörande strategisk betydelse.

Ansvarsområden
· Ansvara för planläggning och lansering av Avia Pharmas kommande produkter inom gynekologi/urologi i Norden
· Aktivt arbete med lanseringen i Norden vilket inkluderar personlig kontakt med nyckelkunder i Norden.
· Utforma, rekrytera och ansvara för en marknads- och säljorganisation in Norden
· Budget och resultatansvar för företagets produkter inom Gynekologi/Urologi
· Strategiskt och operativt ansvar för den kommersiella verksamheten inom Gynekologi/Urologi.
· Ansvar för att tillsammans med en medicinsk funktion utveckla ett gott samarbetsklimat med viktiga stakeholders i Norden som skapar goda förutsättningar för Avia Pharmas lanseringar inom gynekologi/urologi
· Utveckla ett starkt samarbete med Avia Pharmas in-licensierings partners.
· I samarbete med VD och Affärsutvecklingschef utvärdera möjligheter att utveckla och förstärka företagets produktportfölj.

Den vi söker
Vi söker en duktig ledare och strateg med en vilja och driv att vara operativt engagerad i lanseringen och med att successivt bygga en organisation. Du bör ha mycket god kunskap om den nordiska läkemedelsmarknaden, lanseringsarbete och market access. Du är resultatorienterad och en god kommunikatör med förmåga att engagera andra.

Bakgrund och Erfarenhet
· Minst tre års erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla en nordisk sälj- och marknadsorganisation
· Erfarenhet från lansering och marknadsintroduktion av specialistläkemedel på den nordiska marknaden
· Särskild kunskap inom försäljning och marknadsföring av specialistläkemedel
· Stor erfarenhet och dokumenterad förmåga att bygga relationer och nätverk inom nordisk läkemedelsindustri/hälsosektor
· Erfarenhet av att arbeta i ett litet team/nätverk och åstadkomma resultat
· Dokumenterad erfarenhet av budget- och resultatansvar

Kompetenser och personliga egenskaper
· Startar och skapar aktivitet. Tar ansvar och initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt
· Entreprenöriell, driven och nyfiken
· Förmåga att arbeta strategiskt, utveckla visioner och planer för att förverkliga organisationens mål
· Flexibel. Öppen för nya lösningar och god förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden.
· Goda sociala egenskaper, förmåga att engagera och skapa goda kontakter med kollegor och externa partners
· Har ett resultatorienterat förhållningssätt med ett naturligt intresse för att leverera resultat
· Engagerad och lösningsorienterad - förmåga att skapa nya idéer, infallsvinklar och insikter
· Goda ledaregenskaper

Utbildning och kvalifikationer
· Universitetsutbildning inom ekonomi eller naturvetenskap
· Flytande engelska (muntligt och skriftligt)
· MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Kontaktinformation
För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Sara Steinvall, rekryteringskonsult på PeakSearch.

e-mail: sara.steinvall@peaksearch.se
mobil: +46 70 204 37 42
kontor: +46 8 545 00 100