Företag: Coloplast AB
Roll: KAM/Säljcoach
Rapporterar till: Försäljningschef
Region: Stockholm, 5-Klövern, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
Placering: Hemmakontor i regionen, gärna Stockholm med omnejd

Företag

Coloplast verksamhetsidé:
Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Coloplast är en framgångsrik dansk koncern sedan 1955 som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom affärsområdena stomi-, urologi- och kontinensvård samt sår- och hudvård för en global marknad. Koncernen har drygt 10 000 anställda och omsätter 16,5 miljarder kronor. Coloplast AB är det svenska dotterbolaget, med säte i Kungsbacka, 44 anställda, en omsättning på ca 430 miljoner kronor och en marknadsledande ställning inom flera områden.

Coloplast utvecklar produkter och tjänster för att göra livet lättare för människor med djupt personliga och privata medicinska tillstånd. Dessa tillstånd är ofta förknippade med trauma och tabu. Ju mer intimt tillstånd, desto större krav på att komma närmare kunderna, förstå deras värld och utveckla lösningar som är känsliga för deras speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Närhet till alla kunder gör detta möjligt. Vi lyssnar för att bättre förstå behoven och svarar genom att hitta nya sätt att göra saker bättre tillsammans. Vi visar vägen genom att ta de bästa idéerna först och snabbt till marknaden i form av medicintekniska produkter och servicelösningar.

Djupt privata och personliga medicinska tillstånd är vårt fokus. Vår passion för att göra en verklig skillnad i människors liv är vad som driver och förenar oss. Vår kultur stöder höga ambitioner, och frigör den fulla potentialen hos vårt eget folk för att uppnå dem. Vi välkomnar det bredare ansvar som kommer med ledarskap - ett ansvar för miljön, för samhället, till våra aktieägare, samt att agera med integritet i allt vi gör.

Coloplast produkter gör skillnad och ger känsla av trygghet för användare med särskilda behov. För mer information kring företaget och våra produkter, se Coloplast hemsida, http://www.coloplast.se


 

KAM/Säljcoach - TILLSATT

Tjänsten som KAM/Säljcoach

Coloplast söker en Key Account Manager (KAM) som även skall ha rollen som Säljcoach. Du skall vara affärsdrivande gentemot beslutsfattare och specialistkliniker inom regionen, samt coacha och utveckla tre produktspecialister i region Stockholm, Femklövern, Östergötland samt delar av Småland.

Uppdraget som KAM/Säljcoach syftar till att skapa och utveckla affärer i nära samarbete med produktspecialisterna och kunderna inom Stomi och Kontinens i regionen. Det innebär att KAM rollen skall stödja säljarna att hitta ytterligare nyckelkunder utöver våra viktiga förskrivare inom sjukvården, som idag är stomi- & uroterapeuter, sjuksköterskor på urologmottagningar samt ryggmärgs-, rehab- och andra kliniker. Huvudfokus i arbetet blir därför att etablera och utveckla långsiktiga relationer med högre beslutsfattare, verksamhetschefer, inköpare, referensgrupper och andra viktiga nyckelpersoner.

Produktspecialisten har distriktsansvaret och Du skall göra sambesök enligt plan samt egna besök. De aktiviteter som skall göras styrs av produktspecialistens distriktsplan där KAM har en viktig och stödjande delaktighet. Exempel på aktiviteter är förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, projekt och initiativ tillsammans med vården. Du skall stötta säljarna i upprättande och genomförande av försäljningsplaner, tolkning av försäljningssiffror samt utveckling av deras säljteknik. Du ser potentialen hos människor och har en stark vilja att stödja och utveckla dem. Du motiveras av att driva och uppnå överenskomna mål.

Affärerna inom Kontinens görs genom upphandlingar. Upphandlingsarbete är därför ett mycket viktigt fokus för tjänsten. Det innebär att förstå och analysera upphandlingsprocesser och vad som värderas i upphandlingarna. Utifrån det att identifiera möjligheter där Coloplasts produkter kan skapa fördelar och mervärden för sjukvården och landstingen som värderas i upphandlingarna. Detta skall sedan föras in i de aktuella anbuden. Inom stomi gäller det nationella förskrivningssystemet, undantaget är två landsting som har upphandlat dessa produkter.

Ansvaret för tjänsten omfattar hela produktportföljen, men med tydliga prioriteringar på specifika produkter. Portföljen innehåller såväl mogna produkter som nya produkter som skall lanseras på marknaden.

Du kommer att rapportera till och ha ett nära samarbete med den svenska försäljningschefen och ingå i ett team på tio personer under ledning av samma person. I teamet finns ytterligare en KAM/Säljcoach som har ansvar för den andra halvan av Sverige. Du kommer även samarbeta med Produktrådgivare, Affärsutvecklingsteam (samarbete för upphandlingsarbetet), Produktchefer och Utbildningsansvarig person. Coloplast-teamet har en härlig stämning och ett tätt samarbete med ett stort fokus på möjligheter och tillväxt. Teamet arbetar med ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och delar ”best practise”.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Fokusera säljaktiviteter mot nyckelkunder och viktiga intressenter inom respektive region för att driva affärerna och säkerställa partnerskap, t ex via utbildningar, support till slutanvändare etc
• Identifiera och bearbeta nyckelpersoner som har inflytande över kommande upphandlingar inom landstingen för den aktuella regionen
• Fokusera specifikt mot Ryggmärgs-/Rehabkliniker genom nära samarbete med Produktspecialist/KAM/Marknadschef BM (Bowel Managment), driva Ready-to-use conversions på sjukhus och till förskrivare samt driva OC NPD (Ostomy Care New Patients Discharge – nya stomipatienter)
• Delaktig tillsammans med försäljningschef att sätta mål inom S&T (Segmentation & Targeting) samt supportera i att optimera användandet av CRM systemet
• Stödja säljarna i framtagandet och genomförandet av distriktsplaner
• Tillsammans med försäljningschef arbeta med planering, prioritering samt säljaktiviteter för att säkerställa samordning i regionen
• Säkerställa att TSAP (Tender Specific Action Plan) uppdateras i varje distrikt genom en proaktiv upphandlingsplan
• Coacha och utveckla säljarna att nå sin fulla potential och maximera sin effektivitet, genom öppen och ärlig feedback enligt Coloplast modell
• Tillsammans med försäljningschefen säkerställa utveckling av säljprocessen samt ansvara för säljträning på säljmöten
• Lyssna och svara på både kund- och säljarnas behov
• Samarbeta bl.a. med Market Access och Public Affairs Specialist
• Täcka upp för säljare i sin region i händelse av sjukdom eller annan bortavaro

Kvalifikationer och erfarenhet

• Högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Väl dokumenterad säljerfarenhet, helst inom medicinteknik eller läkemedel
• Väl dokumenterad erfarenhet som Key Account Manager är ett krav
• Erfarenhet av upphandlingsarbete
• Uttalad förmåga att bygga relationer, gärna med beslutsfattare inom sjukvården
• Erfarenhet från coachning alt. informellt ledarskap är önskvärt
• Klar förståelse för klinisk och teknisk produktinformation
• Goda kunskaper i Microsoft Office applikationer samt CRM system
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Färdigheter och kompetenser

• Skapa goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, såväl internt som externt
• Förstå och effektivt driva säljprocesser med hög nivå av affärsmannaskap och serviceanda
• Utmärkt kommunikationsförmåga, med exceptionell förmåga att lyssna
• Förmåga att initiera, organisera, genomföra och följa upp aktiviteter enligt uppsatta mål
• Utverka klara överenskommelser och engagemang från andra genom övertygande och förhandling
• Leda, stötta och motivera säljare för individuell utveckling
• Personifiera Coloplast Mission, vision och värderingar

Möjligheter med rollen

Du får möjlighet att arbeta inom ett viktigt terapiområde på ett framgångsrikt och växande företag som tillhandahåller produkter, vilka gör livet väsentligen lättare och smidigare för patienten i vardagen. Coloplast är ett medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste.

Den vi söker

Vi söker en duktig KAM som brinner för att utveckla affärerna med våra kunder genom långsiktigt behovsstyrt säljarbete, relationsarbete, kunskapsförmedling, rådgivning och klinisk support. Du har ett genuint intresse för att hjälpa patienterna och sjukvården med sina utmaningar genom att leverera upplevda mervärden. Upphandlingar och upphandlingsarbete är avgörande för leverantörer i dagens sjukvård och därför är det viktigt med ett fortsatt stort fokus på detta.

Genom din professionalism, relationsbyggande förmåga, höga närvaro, stora kunskap, expertis och utmärkta service skapar du upplevda mervärden som över tid leder till förändrat beteende och ökad försäljning i regionen.

Lämplig bostadsort är exempelvis Stockholm, Uppsala eller Linköping.

Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail: catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 (0)70 615 27 72
e-mail: eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46 (0)70 172 53 79

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se, urvalet sker löpande.