Swedish Care International

Swedish Care International är ett internationellt aktivt företag som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att tillgängliggöra god demens- och äldrevård baserad bland annat på Stiftelsen Silviahemmets vårdfilosofi, erfarenhet, forskning och metoder på den internationella marknaden. Vi finns i nuläget i 9 länder i Asien och Europa.
Vår verksamhet bedrivs genom tre nyckelområden inom demens och äldrevård. Samtliga områden syftar till att öka kunskapsnivåerna och medvetenheten kring dessa frågor globalt, vilket vi uppnår genom att erbjuda högkvalitativ kunskap och utbildning i kombination med awareness-projekt i stor skala.

Utbildning och Certifiering
Ett av våra huvudverktyg är kunskapsspridning genom utbildning, eLearning och certifieringsprogram till våra kunder.
Vi har ett nära samarbete med Karolinska institutet och Sophiahemmet där vi erbjuder både akademisk utbildning och kurser för sjuksköterskor, läkare, vårdpersonal och anhöriga.
Utöver Silviahemmets demensvårdsutbildningar erbjuder vi också speciellt framtagna kurser inom äldrevård med syfte att förbättra kvaliteten på den vård som bedrivs hos våra kunder, baserat på svensk know-how.
Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov. Efter vår inledande utredning, presenterar vi en operationell plan och implementerar denna tillsammans med dig och din personal.

Digitala lösningar & projekt
DementiaForum.org, en del av det internationella initiativet Dementia Forum, är den första globala digitala plattformen för anhöriga, vårdgivare och andra intressenter inom området demens. Plattformen syftar till att sprida kunskap samt skapa medvetenhet och engagemang kring demensfrågor i det globala samhället. I tillägg till detta erbjuds ett stort utbud av eUtbildningar och andra resurser till användarna.
Swedish Care International har utvecklat tre appar – Memory Box, Elderly Care och Dementia support som riktar sig till vårdgivare. De finns alla tillgängliga kostnadsfritt på såväl App Store som Google Play. Dessa innehåller information om hur du kan relatera till och ta hand om äldre anhöriga och personer som lever med en demenssjukdom samt inspiration om hur du och dina nära kan göra livet lite enklare och mer njutbart.

Queen Silvia Nursing Award
Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter i Sverige, Finland, Polen och Tyskland, instiftat år 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia på hennes 70-årsdag. Vi har lagt grunden för Queen Silvia Nursing Award med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre. I tillägg till detta är vårt mål att öka attraktiviteten kring sjuksköterskeutbildningen och yrket som helhet.
I tillägg till dessa tre affärsområden arbetar SCI också med ett antal mindre aktiviteter så som att arrangera studiebesök hos relevanta aktörer inom vårt verksamhetsområde i Sverige samt med ledarskapsutbildningar och skräddarsydda vårdhemskoncept baserade på svensk know-how.
För mer information om Swedish Care International gå in på https://sci.se/

 

Head of Education TILLSATT

Swedish Care International expanderar och utökar nu sitt team med en ny spännande och utmanande roll som Head of Education. I rollen som Head of Education ansvarar du för marknadsbearbetning, sälj och utveckling av affärsområdet Utbildning globalt. Du rapporterar till VD och leder utbildningsteamet som består av Product- och content manager, Marknadskoordinator och en Tech development-resurs. Kunderna är vård- och utbildningsorganisationer i hela världen. Det finns goda möjligheter till utveckling till andra roller inom företaget. Tjänsten innebär resor internationellt vid flertalet tillfällen per år.

Mål
Öka omsättningen inom affärsområdet Utbildning samt utveckla affären strategiskt.

Huvudsakliga ansvarsområden
· Ansvara för försäljning mot kunder internationellt inom affärsområde Utbildning.
· Leda och utveckla affärerna inom utbildning internationellt.
· Ansvara för utvecklingen av affärsområdets strategi, affärsplan, mål och KPI:er.
· Leda och utveckla medarbetarna i affärsområdet utifrån individuella behov och utvecklingsplaner.
· Utveckla och bredda portföljen i affärsområdet genom proaktivitet och fokus på nya produkter, ny teknik och nya lösningar.
· Kontinuerligt monitorera, följa upp, utvärdera, rapportera och vid behov förändra verksamheten mot satta mål och KPI:er.
· Deltaga i ledningsgruppsmöten varje månad och bidra till övriga affärsområden och till företagets utveckling.
· Engagera sig i och driva företagets pågående och framtida tillväxtprojekt inom området.
· Samarbeta effektivt med övriga funktioner i företaget.

Kravprofil
Vi söker en framgångsrik strategisk och operativ affärsinriktad säljare och ledare/ledartalang. Du brinner för affärer och försäljning och har en dokumenterad erfarenhet av att skapa tillväxt i tidigare uppdrag. Du är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete.

Utbildning
Akademisk utbildning eller motsvarande utbildning, alternativt kunskap och kompetens förvärvat genom arbetslivserfarenhet

Erfarenhet och Kunskap
· Försäljning av utbildning alternativt försäljning av tjänster
· Erfarenhet av affärsutveckling
· Försäljning internationellt värderas högt
· Förståelse för utbildningsmarknaden är en fördel
· Erfarenhet av att leda team alternativt ledartalang
· Engelska ett krav, goda kunskaper i svenska språket

Kompetenser
· Starkt driv och förmåga att ta initiativ
· Stark relationsskapare
· Leverera resultat och uppfylla kundförväntningar
· Företagaranda och kommersiellt tänkande
· Förmåga att formulera strategier och koncept
· Kreativ person som ser möjligheter
· Stark ledare/ledartalang

Möjligheter med rollen
· En nyckelroll på företaget där du kommer att ansvara för och driva ditt affärsområde.
· Stora möjligheter till professionell utveckling på företaget och till andra roller.
· Utvecklas vidare inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap.
· Vara med i en spännande tid på företaget och fortsätta utveckla affärsområdet, produkter och tjänster vidare för att möta behoven på olika marknader och länder.

Kontakt
Vid intresse eller frågor om tjänsten som Head of Education på Swedish Care International är du välkommen att kontakta Jenny Ringh eller Magnus Klingberg, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Kontaktuppgifter: jenny@peaksearch, 070 235 81 99, magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.