Swedish Care International
Swedish Care International är ett litet, växande, internationellt aktivt företag som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att tillgängliggöra god demens- och äldrevård baserad bland annat på Stiftelsen Silviahemmets vårdfilosofi, erfarenhet och metoder på den internationella marknaden. Vi är i nuläget aktiva i 9 länder i Asien och Europa.
Vår verksamhet bedrivs via tre affärsområden inom demens och äldrevård. Samtliga områden syftar till att öka kunskapsnivåerna och medvetenheten kring dessa frågor globalt, vilket vi uppnår genom att erbjuda högkvalitativ kunskap och utbildning i kombination med awareness-projekt i stor skala.

Digitala lösningar & projekt
SCI lägger strategiskt stor vikt vid utveckling av digitala lösningar för att fånga upp de behov och utmaningar som finns på marknaden och har varit tidiga med utveckling av såväl mobilapplikationer som plattformar riktade till sina globala målgrupper. I dag nås mer än 130 länder och kombinerat finns våra digitala tjänster på 13 språk.

DementiaForum.org, en del av det internationella initiativet Dementia Forum, är den första globala digitala plattformen för anhöriga, vårdgivare och andra intressenter inom området demens. Plattformen syftar till att sprida kunskap samt skapa medvetenhet och engagemang kring demensfrågor i det globala samhället. För att uppnå detta erbjuds ett eLearning, diskussionsforum, webbshop och andra resurser till användarna.

Swedish Care International har utvecklat tre appar – Memory Box, Elderly Care och Dementia support som riktar sig till anhöriga och vårdgivare. De finns alla tillgängliga kostnadsfritt på såväl App Store som Google Play. Dessa innehåller information om hur du kan relatera till och ta hand om äldre anhöriga och personer som lever med en demenssjukdom samt inspiration om hur du och dina nära kan göra livet lite enklare och öka livskvalitén.
Målet för SCI är att ständigt utveckla dessa tjänster för att ligga i framkant vad gäller den digitala produkt vi erbjuder anhöriga, vårdgivare och patienter globalt. Vi har i tillägg till våra egna tjänster ett snabbt växande nätverk över flertalet sociala medier.

Utbildning och Certifiering
Ett av våra huvudverktyg är kunskapsspridning genom utbildning, eLearning och certifieringsprogram till våra kunder.
Utöver Silviahemmets demensvårdsutbildningar erbjuder vi också speciellt framtagna kurser inom äldrevård baserat på svensk know-how.
Vi har ett nära samarbete med Karolinska institutet och Sophiahemmets Högskola där vi erbjuder både akademisk utbildning och kurser för sjuksköterskor, läkare och vårdpersonal. Vi skräddarsyr även utbildning helt efter våra kunders behov.

Queen Silvia Nursing Award
Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter i Sverige, Finland, Polen och Tyskland, instiftat år 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia på hennes 70-årsdag. Vi har lagt grunden för Queen Silvia Nursing Award med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.
I tillägg till dessa tre affärsområden arbetar SCI också med ett antal andra aktiviteter så som att arrangera studiebesök hos relevanta aktörer inom vårt verksamhetsområde i Sverige samt med ledarskapsutbildningar och skräddarsydda vårdhemskoncept baserade på svensk know-how.

För mer information om Swedish Care International gå in på sci.se

 

Project Director Digital TILLSATT

Project Director Digital
Projektansvarig för Digitala projekt

Swedish Care International expanderar och utökar nu sitt team med en ny spännande och utmanande roll som Project Director Digital. Swedish Care International gör en stor satsning och investerar inom Affärsområde Digitalt där det finns mycket potential för utveckling av produkter och av marknaden. I rollen som Project Director Digital ansvarar du för att utveckla affären i de befintliga och nya digitala projekten avseende både marknad och produkt inom Affärsområde Digitalt. Du rapporterar till vice VD och leder teamet inom affärsområde Digitalt som består av Digital Coordinator, Content Creator och en teknisk resurs.

De digitala lösningar och projekt du ansvarar för är plattformen DementiaForum.org, e-utbildningar och de tre apparna – Memory Box, Elderly Care och Dementia support. Mer info kring de digitala lösningarna och projekten finner du på https://sci.se/projects/ och https://sci.se/educations/e-learning-courses/ Du ansvarar även för att leda arbetet med att utveckla befintliga och nya digitala lösningar och projekt.

Kunderna och användarna av de digitala lösningarna är framförallt anhöriga, vård- och utbildningsorganisationer och medicinteknikföretag. Det finns goda möjligheter till utveckling till andra roller inom företaget. Tjänsten innehåller visst resande i Sverige och internationellt.

Mål
· Öka omsättningen inom och bygga Affärsområde Digitalt.
· Strategiskt välja riktning för de digitala lösningarna.
· Strategiskt välja affärsmodeller för de digitala lösningarna samt implementering.
· Leda teamet för utveckling av produkt.

Huvudsakliga ansvarsområden
· Utveckla affären i de befintliga och nya digitala projekten avseende både marknad och produkt inom Affärsområde Digitalt
· Utveckla strategin och affärsmodellen för de digitala projekten
· Ansvara för utvecklingen av affärsområdets strategi, affärsplan, mål och KPI:er.
· Leda och utveckla medarbetarna i affärsområdet utifrån individuella behov och utvecklingsplaner.
· Utveckla och bredda portföljen i affärsområdet genom proaktivitet och fokus på nya produkter, ny teknik och nya lösningar.
· Kontinuerligt monitorera, följa upp, utvärdera, rapportera och vid behov förändra verksamheten mot satta mål och KPI:er.
· Deltaga i ledningsgruppsmöten varje månad och bidra till övriga affärsområden och till företagets utveckling.
· Engagera sig i och driva företagets pågående och framtida tillväxtprojekt inom området.
· Samarbeta effektivt med övriga funktioner i företaget bland annat teamet inom Digital och Utbildningsteamet.

Kravprofil
Vi söker en kreativ entreprenör med erfarenhet av affärsutveckling inom digitala medier och dokumenterad erfarenhet av att skapa framgång i tidigare uppdrag. Du är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete.

Utbildning
Akademisk utbildning eller motsvarande utbildning, alternativt kunskap och kompetens förvärvat genom arbetslivserfarenhet

Erfarenhet och Kunskap
· Affärsinriktad person med erfarenhet av att skapa och utveckla affärer med digitala lösningar, t ex som konsult inom digitala medier.
· Erfarenhet, kunskap och ett brinnande intresse för digitala produkter
· Duktig kravställare, van förhandlare
· Erfarenhet och kunskap om hur det digitala användandet fungerar och hur man når ut till användarna med digitala lösningar
· Van vid självständigt arbete och att ta stort eget ansvar då rollen innehåller mycket egna initiativ och möjligheter till att påverka affärsområdets strategi och arbete
· Erfarenhet av att leda team alternativt ledartalang
· Engelska ett krav, goda kunskaper i svenska meriterande.

Kompetenser
· Starkt driv och förmåga att ta initiativ
· Förmåga att tillämpa expertis och teknologi
· Företagaranda och kommersiellt tänkande
· Stark relationsskapare
· Mycket god kommunikationsförmåga
· Kreativ och förmåga att skapa nytt
· Stark ledare/ledartalang

Möjligheter med rollen
· En nyckelroll på företaget där du kommer att ansvara för och driva ditt affärsområde.
· Att ansvara för och utveckla ett område som ligger i tiden.
· En möjlighet att utveckla och påverka hur arbetet inom affärsområdet ska drivas i framtiden.
· Stora möjligheter till professionell utveckling på företaget och till andra roller.
· Utvecklas vidare inom digitala området, affärsutveckling och ledarskap.
· Vara med i en spännande tid på företaget och fortsätta utveckla affärsområdet, produkter och tjänster vidare för att möta behoven på olika marknader och länder.

Kontakt
Vid intresse eller frågor om tjänsten som Project Director Digital på Swedish Care International är du välkommen att kontakta Jenny Ringh eller Magnus Klingberg, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.
Kontaktuppgifter: jenny@peaksearch, 070 235 81 99, magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.
Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se