BergmanLabora

BergmanLabora AB är en av Sveriges ledande leverantörer till den svenska laboratoriemarknaden. Vårt huvudkontor ligger i Danderyd med filialer i Göteborg, Uppsala och Lund. Våra värdeord är Öppenhet, Respekt och Engagemang och det speglar allt vi gör. BergmanLabora AB ingår i koncernen AddLife AB som är noterad på Nasdaq OMX Stockholm (notering 16 mars 2016). AddLife förenar det större bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Exempel på systerbolag inom lab är BioNordika-gruppen i Norden och Holm & Halby i Danmark. 

BergmanLaboras affärsidé är att tillhandahålla instrument från världens främsta tillverkare av labinstrument och produkter för mikroskopi. Vi utför teknisk service så instrumenten ger tillförlitliga resultat under hela livslängden samt förmedlar kunskap om applikationer och användande.

Företaget grundades 1906 och har byggt framgångarna på att hjälpa våra kunder att lösa möjligheter/problem på enklaste och mest effektiva sätt. Våra säljare, produktspecialister, applikationsspecialister, innesäljare samt servicetekniker har mycket goda kund- och produktkunskaper. Genom en hög servicegrad, lättillgänglighet och en väl fungerande logistik ger vi våra kunder högsta prioritet.
Söker du totallösningar hjälper vi till med installation, igångkörning, validering, utbildning och service. Vi står också för snabba leveranser av apparater/instrument, tillbehör och förbrukningsartiklar till instrumenten.

Läs mer på http://www.bergmanlabora.se

 

Försäljningschef

ledaruppdrag till framgångsrikt bolag inom Labinstrument och Mikroskopi

Försäljningschef

Tjänsten: Försäljningschef

Rapporterar till: Verkställande direktören och är medlem i företagets ledningsgrupp

Lokalisering: Huvudkontoret i Danderyd (pendlingsavstånd)

” Vår ambition är att uppnå långvariga affärsrelationer och att du som kund har högsta prioritet är en självklarhet för oss. Kunskap, leveranssäkerhet, hög servicegrad och tillgänglighet är våra nyckelord”. 

Tjänsten som Försäljningschef

Som Försäljningschef kommer du att leda och utveckla arbetet inom försäljning av labinstrument och mikroskopi på den svenska marknaden. Ditt uppdrag är att ansvara för försäljningen av företagets produkter i Sverige. Ambitionen är att skapa försäljningstillväxt genom ett utvecklat sätt att arbeta med försäljning och affärsutveckling i företaget. Ett viktigt fokus för Försäljningschefen är att som ledare för Säljare och Säljteamet utveckla såväl arbetssätt och säljkultur på företags-, team och individnivå.

BergmanLabora har en attraktiv produktportfölj inom Mikroskopi och Labinstrument där man idag har en stark ställning inom framförallt Life Science med fokus på läkemedelsindustri (tillverkning och FoU), Universitet och akademisk forskning samt industrilaboratorier.
I framtiden vill företaget utveckla verksamheten genom att identifiera och exploatera nya närliggande industri segment och sektorer. I det ingår att kontinuerligt söka nya relevanta agenturer i syfte att utveckla affärerna.

Tjänsten som Försäljningschef är ett ledaruppdrag med ansvar för att leda och utveckla ca 10 Säljare i Sverige som arbetar med Mikroskopi och Labinstrument. I det ingår att utveckla såväl individerna som Säljteamet som helhet.

BergmanLaboras framgångar baseras på en hög närvaro hos kunder och användare samt en förmåga att uppfylla kundernas behov och leverera mervärde genom lyhördhet och mycket god service. Vidare har de anställda en mycket god kunskap om produkterna för rådgivning och optimal användning i kundsammanhanget.

BergmanLabora är inne i en mycket spännande utvecklingsfas där det är mycket fokus på att utveckla, förnya och förbättra sättet att arbeta med försäljning. Ambitionen är att bli en ännu attraktivare partner för kunderna genom att leverera höga upplevda mervärden av produkter och tjänster. I affärsutvecklingsarbetet ingår även att hitta nya partners och agenturer för att utveckla portföljen samt att om möjligt expandera verksamheten till nya industrisegment och sektorer.

Försäljningschefen är en nyckelspelare för BergmanLabora och rapporterar direkt till Vd. Försäljningschefen ingår i företagets ledningsgrupp tillsammans med Vd, Marknadsansvarig, Ekonomichef och Servicechef.

Det finns ett etablerat samarbete mellan Försäljningscheferna i de olika AddLife bolagen i syfte att dela kunskap, erfarenheter och best practice.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med en hel del resor i Sverige. Tjänsten innebär även en hel del möten med kunder och leverantörer.

Profil


Utbildning och erfarenhet

· Akademisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet
· Skarp ledare med erfarenhet av framgångsrik försäljning och säljledning, gärna inom tillverkande industri, Life Science, miljö-, livsmedelsteknik eller närliggande
· Erfarenhet av situationsanpassat ledarskap inklusive utveckling av team och individer
· Erfarenhet från att utveckla affärer och verksamhet är en fördel
· Erfarenhet av korsfunktionellt samarbete med olika interna funktioner och beslutsfattare
· Erfarenhet av ledningsgruppsarbete är en fördel
· God förståelse för hur man navigerar och gör affärer i industrin

Kompetensprofil

· Du har ett utpräglat affärssinne och brinner för försäljning
· Du är en duktig ledare med fokus på affärsutveckling och på att utveckla team och individer att arbeta mot såväl individuella som gemensamma mål
· Du är resultatorienterad och motiveras av att nå utmanande mål
· Du är välorganiserad och effektiv i ditt sätt att planera ditt arbete
· Du är förändringsbenägen med fokus på att utveckla affärer, människor och arbetssätt utifrån marknadssammanhang och kundbehov
· Du är en duktig kommunikatör med utvecklad social kompetens och god samarbetsförmåga som utnyttjas såväl internt som externt

Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som Försäljningschef på BergmanLabora är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch.

Kontaktuppgifter: magnus.klingberg@peaksearch.se, 070 678 09 92, 08 545 00 100.

Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se