Företaget


Företag: CombiGene AB
Roll: Senior Project Manager, pre-clinical
Rapporterar till: VD
Placering: CombiGenes Huvudkontor, Lund
Lämplig bostadsort: Flexibelt (gärna Lund- eller Stockholmsregionen)


Affärsidé: CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar.CombiGene har verksamhet som bygger på forskningresultat från Prof. Merab Kokaias grupp vid Lunds Universitet och Doc. David Woldbyes grupp vid Köpenhamns universitet. Genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik har de båda forskningsgrupperna utvecklat en behandlingsmetod, som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra sjukdomar.Våren 2018 tilldelades CombiGene ett anslag av Horizon 2020, SME instruments II, EUs ramprogram för forskning och innovation. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund, har idag 3 anställda och samarbetar med forskargrupper och konsulter runtom i världen. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight (tidigare AktieTorget) sedan 2015.Epilepsi


Med Woldbyes och Kokaias vetenskapliga studier som en solid grund vidareutvecklar nu CombiGene sin forskningsplattform mot att bli en säker och effektiv terapeutisk metod för behandling av epilepsi. Målgrupp för denna metod är i första hand patienter med partiell epilepsi och där den drabbade delen av hjärnan klart kan identifieras, samt där patienterna är resistenta mot läkemedel och inte kan hjälpas av andra behandlingsalternativ. Storleken på denna grupp kan vara upp till 0.3 % av befolkningen, vilket motsvarar cirka 2.5 miljoner människor enbart i USA och Europa.

Andra projekt inom CombiGenes forskningsplattform


CombiGenes patentansökningar omfattar även andra neurologiska sjukdomar samt psykiatriska sjukdomar. För att kunna exploatera detta ytterligare gör CombiGene f n en bedömning av de senaste vetenskapliga framstegen och de medicinska behoven inom dessa områden, i syfte att välja en lämplig inriktning för ytterligare förstudier på andra diagnoser. Utöver den neurologiska inriktningen arbetar CombiGene också med ett bredare utvecklingsprogram baserat på den kunskap och det nätverk av företag som CombiGene genom åren skaffat sig inom genterapi.

För mer information om CombiGene, se företagets hemsida, http://www.combigene.com.

 

Senior Project Manager pre-Clinical - TILLSATT

Tjänsten som Senior Project Manager pre-Clinical

Vi söker en Senior Projektledare som har gedigen erfarenhet inom genterapi. Vi ser gärna att du också har kunskap inom läkemedelsutveckling och process utveckling av produktionsprocesser.

Du skall implementera, driva och vidareutveckla nya och befintliga projekt på ett sätt som överensstämmer med strategin inom CombiGene. Du skall ansvara för och projektleda genomförandet av del-projekt och vetenskapliga aktiviteter inom varje enskilt projekt. Du kommer att samarbeta nära med övriga anställda på CombiGene och bolagets VD, som du även kommer att rapportera till, samt externa forskare och CROn.

Du ska skriva/koordinera studiedokumentation (inkl. protokoll och rapport), upphandla tjänster från CRO samt koordinera arbetet mot CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt med internationella CRO/samarbetspartners/forskargrupper samt myndigheter, vilket ställer höga krav på förståelse för olika kulturer samt en stor diplomatisk förmåga.

Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ och är duktig på att kommunicera. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig, trivs du också med att ha en samordnande och projektledande roll i ett team med externa partners.


Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Ansvara för uppdatering och uppföljning av projektplaner (projektmål, tidslinjer, budget, resurser etc.), TPP (Target Product Profile) samt delegering av ansvar för att utföra olika aktiviteter

• Presentera projektstatus inkl. riskhantering, budget, resurser etc. för projektteam, ledande befattningshavare och styrelse

• Koordinera planering och genomförande av produktionsprocessutveckling, prekliniska farmakologiska och toxikologiska / biodistributionsstudier i enlighet med gällande regelverk

• Skriva/koordinera protokoll, rapporter och annan nödvändig studiedokumentation

• Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter samt vara kontaktperson gentemot företag som bedriver verksamhet för CombiGene

• Upprätthålla kunskap om regelverk och standards samt ansvara för att dessa efterlevs

• Vara företagets representant i regulatoriska möten med myndigheter (MPA, EMA, FDA)

• Samordna och genomföra tvärfunktionella möten med t.ex. akademi, KOL, Advisory committeés, patientföreningar, konsultspecialister, investerare

• Hantera företagets publikationsplan

• Omvärldsbevakning - övergripande uppdatering kring relevanta genterapiaktiviteter globalt

• Delta i konferenser och presentera företaget i mindre och större sammanhang

• Ge strategisk input till FoUs pipeline


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• PhD eller MSc (t.ex. civilingenjör), helst inom naturvetenskap eller civilingenjör

• Erfarenhet från genterapi

• Erfarenhet av produktionsprocessutveckling är en fördel, gärna för genterapier

• Erfarenhet från läkemedelsföretag, pre-klinisk forskning är en stor fördel

• Gedigen erfarenhet från projektledning är ett krav

• Urval och kontraktering av underleverantörer / CRO

• Erfarenhet av kontakter med KOLs

• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift

• Erfarenhet av Microsoft Office, gärna Microsoft ProjectFärdigheter och kompetenser

• Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål samt ”ha många bollar i luften”

• Skapa goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visa intresse och förståelse för andra människor

• Ta egna initiativ, arbeta självständigt, fatta snabba och tydliga beslut

• Stor analytisk förmåga. Strukturera information samt skriva klart och tydligt

• Lära sig snabbt nya uppgifter, förvalta kunskap och samla information för att stödja beslutsfattande

• Arbeta produktivt i en pressad miljö och ha en positiv attityd till arbetet

• Flexibel, pragmatisk och kreativ problemlösare - entreprenör och villig att göra stor inverkan på företagetÖvrigt

Tjänsten innebär visst resande till möten med forskare, KOL, CROn och kongresser, både inom och utom Sverige. CombiGene’s huvudkontor finns på Medicon Village, Lund där merparten av de större mötena sker som tex styrelsemöten. Ytterligare ett litet kontor finns på Lidingö utanför Stockholm. Lämplig bostadsort är därför Lund eller Stockholm med omnejd men andra orter kan också vara ett alternativ.Möjligheter

CombiGene har som målsättning att utveckla behandlingsmetoder som kan förbättra livet för miljontals människor världen över. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten gällande terapeutisk inriktad genterapi, och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter med bl.a. epilepsi. Du får vara en del av ett team som bryter ny mark med sin innovativa forskning. CombiGene har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett stort internationellt nätverk.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.


E: catharina.herbertsson@peaksearch.se

M: +46 706 152 772

E: eva.runnerstrom@peaksearch.se

M: +46 701 725 379Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, http://www.peaksearch.se