Företag: Coloplast AB
Roll: Communication Manager
Placering: HQ i Kungsbacka

Företaget

Vår verksamhetsidé: Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov!

Coloplast är en framgångsrik dansk koncern sedan 1957 som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter inom affärsområdena stomivård, urologi- och kontinensvård samt sår- och hudvård för en global marknad. Koncernen har drygt 11 000 anställda och omsätter ca 20 miljarder kronor. Coloplast AB är det svenska dotterbolaget, med säte i Kungsbacka, 50 anställda, en omsättning på ca 430 mkr och en marknadsledande ställning inom flera områden.

Coloplast produkter gör skillnad och ger känsla av trygghet för användare med särskilda behov. För mer information kring företaget och våra produkter, se Coloplast hemsida
http://www.coloplast.se 

Communication Manager

Tjänsten som Communication Manager

Som kommunikationsansvarig arbetar du med den strategiska och taktiska planeringen av verksamhetens kommunikationsarbete, inklusive uppföljning. Du ansvarar också över det operativa kommunikationsarbetet och ansvarar för våra varumärken. Befattningen innefattar även att agera stöd till ledning och övrig verksamhet i frågor inom kommunikationsområdet.

Rollen innefattar att realisera bolagets strategiska riktning för marknad och kommunikation samt säkerställa attraktions- och genomslagskraft för de fristående varumärkena i affärsområdets portfölj med tyngdpunkt på det kommunikativa. Dessutom ska du säkra hög effekt av marknads- och kommunikationsinvesteringarna. Du strävar efter ett integrerat arbetssätt där egna, köpta och förtjänade digitala och analoga kanaler samspelar och att alla initiativ ligger i linje med företagets riktlinjer och värderingar.

Du ansvarar för att generera leads via kampanjer riktade mot slutanvändare, både online och off-line. Kampanjerna utvecklas och effektueras i olika faser av patientcykeln. En viktig del är att planera och samordna kampanjaktiviteter och budskap mellan slutanvändare och vårdpersonal. Du måste också säkerställa att uttrycket i kampanjer till slutanvändare överensstämmer med övrig kommunikation. Ansvaret innefattar att tids-, innehålls- och utseendeplanera alla DTC-kampanjer, i samarbete med Marknad, delta i val av marknadsföringskanal samt i val av målgrupper.

Du ska driva utvecklingen av consumer marketing, bl a genom att utveckla den digitala marknadsföringen.

Du är också chefredaktör för tidningarna
assistans och RIKare Vetande.

Arbetet är mycket utåtriktat och kräver samarbete både internt med Global Marketing-avdelningen och det lokala Marknadsteamet, samt även externt med olika intressenter och samarbetspartners.

Coloplast-teamet har en härlig stämning och ett tätt samarbete med stort fokus på möjligheter och tillväxt. Teamet arbetar med ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte, feedback och delar ”best practise”.


Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Övergripande kommunikationsplanering och varumärkes-byggande inom och mellan de olika affärsområdena
• Projektleda all marknadskommunikation både till slutanvändare och HCP, både online och off-line, för att generera nya namn på brukare till vår databas, samt leads och slutligen försäljning
• Ansvara för kanalval vid marknadsföringsaktiviteter, liksom aktivering av kampanjer
• Säkerställa att uttrycket i kommunikationen mot alla våra olika kundgrupper harmoniserar med varandra
• Nära samarbete med de olika marknadscheferna för respektive affärsområde.
• Säkerställa budskapsplattformar och kommunikation för Coloplast varumärken inom de olika affärsområdena
• Kvalitetssäkra och agera rådgivare vad gäller marknadskommunikativa upplägg och kommunikationskoncept
• I samband med Market Access odla media- och journalistkontakter, jobba med proaktiva PR-utspel för fristående varumärken inom affärsområdet samt stödja interna talespersoner
• Driva utvecklingen av den digitala marknadsföringen genom samarbete med ”Digital Platform Specialist”
• Säkerställa kommunikativ riktning och att marknadsmixen följer satta budgetprinciper
• Ansvara för att uppsatt kostnadsbudget hålls


Möjligheter

Du får möjlighet att arbeta inom viktiga terapiområden på ett framgångsrikt och marknadsledande företag som tillhandahåller innovativa produkter och tjänster, vilka gör livet väsentligen lättare och smidigare för användaren. Coloplast är ett medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste.


Den vi söker

Vi söker dig som har en stor analytisk förmåga och kan visa på tidigare implementerade och lyckade slutanvändarkampanjer i flera olika kanaler.

Som person har du en förmåga att samarbeta på ett effektivt sätt med både interna och externa intressenter men är också van att arbeta självständigt. Du är säker i interna relationer och har förmåga att kommunicera med och påverka andra. Du är initiativrik, har en tydligt positiv inställning till samarbete och kan konsten att kompromissa samt uppvisar ett tydligt kommersiellt tänkande.

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och tycker om att tänka utanför boxen. Du har en god organisations- och prioriteringsförmåga och levererar enligt uppsatta mål och tidsramar.

Lämplig bostadsort är Göteborg med omnejd.


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• Högskolenivå inom kommunikation eller marknadsföring
• Erfarenhet från Life Science/Hälso- och sjukvård är meriterande
• Minst 4 års erfarenhet av projektledning och/eller marknadsföring, företrädesvis från B2C
• Minst 4 års erfarenhet av ledande av personal, direkt personalansvar är meriterande
• Minst 4 års erfarenhet av lead generering och försäljningsmaximering
• Tidigare implementerade och lyckade kampanjer i multipla kanaler
• Vana av förändringsarbete

• Flytande i svenska och engelska i tal och skriftPrioriterade kompetenser och färdigheter

• Förmåga och en tydlig positiv inställning att effektivt samarbeta, både internt och externt. Förmåga att kompromissa. Säker i interna relationer och som formell ledare ha förmåga att kommunicera effektivt för att få med kollegor i en positiv riktning i diverse projekt. Stor förmåga att leda andra i rollen som projektledare.
• Stark analytisk förmåga
• Förmåga att tänka i nya banor för att utveckla affären samt vårt ”Projektorienterade arbetssätt”
• Initiativrik med fokus på kundbehov och kundtillfredsställelse
• Genomgående uppnå projektmål tack vare ett systematiskt och metodiskt arbetssätt med hög kvalitet och produktivitet
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Visa ”One company mindset” och personifiera Coloplast mission, vision och värderingarKontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail:
catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail:
eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46 701 72 53 79

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida,
http://www.peaksearch.se