Bolaget är ett svenskt bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom onkologi, i samarbete med nationella och europeiska universitet samt med kontraktforskningsorganisationer. Bolaget är noterat och handlas på svensk börs.

Affärsmodellen är att utveckla en produktkandidat inom onkologi i egen regi fram tills en indikation på klinisk aktivitet erhålls, varefter projektet utlicenseras eller eventuellt kombineras med partnerskap under den kliniska utvecklingen.

Bolagets första läkemedelskandidat är i klinisk prövning.

 

TILLSATT - CEO till svenskt bioteknikbolag


Svenskt bioteknikbolag inom onkologi söker en person med erfarenhet från mellan- och/eller sen klinisk utvecklingsfas inom Life Science, med fokus på affärsutveckling och som är intresserad av en heltidstjänst som VD.

Har du denna typ av erfarenhet, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

catharina.herbertsson@peaksearch.se
+46 706 15 27 72

eva.runnerstrom@peaksearch.se
+46-701 72 53 79