Företaget

Vi vill rädda patienter med allvarliga cancer- och autoimmuna sjukdomar. Vi fokuserar på immunonkologi – det starkast växande läkemedelssegmentet – och drar nytta av den väletablerade antikroppstekniken för att designa nya målmedicinska läkemedel.”, säger VD Göran Forsberg.

Cantargia AB bildades 2009/2010 och är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av antikroppsbaserad terapi mot svåra sjukdomar. Bolaget har specialiserat sig på behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) som har potential att användas för ett flertal olika cancerformer samt autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargias vision är att utveckla och säkra den nya generationens målstyrda läkemedel mot IL1RAP som en viktig del av morgondagens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar att också utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Ett nytt projekt påbörjades under 2017 med mål att ta fram en ny produktkandidat för behandling av den här typen av sjukdomar.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och står för cirka 20 procent av dödsfallen i västvärlden. Globalt diagnostiseras årligen fler än 14 miljoner människor med cancer och fler än 8 miljoner mister livet genom cancerrelaterade sjukdomar. Trots betydande framsteg inom behandling och diagnostik finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder.

Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var att den specifika målmolekylen IL1RAP fanns på̊ cancerstamceller från patienter med leukemi men inte på normala stamceller i benmärgen. I efterföljande forskning har Cantargia visat att IL1RAP även uttrycks på cancerceller i ett stort antal cancersjukdomar. I det projekt inom Cantargia som har kommit längst utvecklas antikroppen CAN04 som är dubbelverkande, den bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke-småcellig lungcancer och pankreascancer och den kliniska utvärderingen påbörjades under 2017.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget består idag av 7 personer och engagerar ett antal konsulter och samarbetspartners. Cantargia ligger på Medicon Village i Lund. För ytterligare information om Cantargia, se företagets hemsida,
http://www.cantargia.com.

 

TILLSATT - Senior Scientist, Protein Chemistry/CMC

Tjänsten som Senior Scientist Protein Chemistry/CMC

Företag: Cantargia AB
Roll: Senior Scientist Protein Chemistry/CMC
Rapporterar till: Vice President, Operations
Placering: Lund

Vi söker en vetenskaplig expert med god förståelse för och erfarenhet av läkemedelsutveckling. Du skall ha kunskap och erfarenhet från analytisk och funktionell karaktärisering av proteiner/antikroppar under utveckling, optimering, tillverkning och kvalitetskontroll. Vi ser även gärna att du har erfarenhet från bioanalys av läkemedel och biomarkörer. Du kommer att arbeta brett med våra projekt som inriktar sig både mot utveckling av läkemedel för cancerterapi och för behandling av inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar, från preklinisk till klinisk fas.

Du skall arbeta fram riktlinjer för utvecklingen av nya produktkandidater (Target Product Profile (TPP)) gällande funktionalitet, stabilitet, potens, specifikationer etc. Du skall även leda utveckling och utförande av metoder för analys och karaktärisering.

Du ska planera, initiera och driva försök, analysera data och dra slutsatser. Arbetsuppgifterna omfattar inget eget laborativt arbete. I rollen ingår däremot att upphandla tjänster från CRO/konsulter samt koordinera arbetet med CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, däribland internationella CRO/samarbetspartners/forskar-grupper, vilket ställer höga krav på kommunikation samt din diplomatiska förmåga.

Du är analytisk med stor förmåga att inhämta och tillämpa ny kunskap. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig är du också en proaktiv lagspelare, som trivs med att ha en vetenskaplig expertroll. Du kommer att rapportera till bolagets VP Operations.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

• Tillföra expertis vad gäller utveckling, optimering samt analytisk och funktionell karaktärisering av proteiner/antikroppar
• Koordinera planering och genomförande av försök, till exempel för utveckling av metoder, analys av olika egenskaper och etablering av specifikationer
• Skriva/koordinera försöksprotokoll och rapporter
• Upprätthålla kunskap om regelverk och standarder för produktkaraktärisering och utvärdering av data från kliniska studier
• Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter inom området samt vara kontaktperson
• Omvärldsbevakning - övergripande uppdatering kring relevanta aktiviteter inom analys, protein engineering, proteinrening, metodutveckling etc
• Delta i konferenser och presentera forskningsresultat

Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet
• PhD eller MSc inom naturvetenskap
• Erfarenhet från läkemedelsföretag eller liknande
• Erfarenhet från utveckling av protein/antikroppsbaserade läkemedel
• Erfarenhet av metoder för analys av biomolekyler (biokemiska/biologiska)
• Erfarenhet inom onkologi, inflammation alt. autoimmuna sjukdomar är en fördel
• Erfarenhet av modellering och statistisk dataanalys för design av experiment och utvärdering av resultat
• Erfarenhet från projektledning
• Urval och kontraktering av underleverantörer / CRO
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Erfarenhet av Microsoft Office, gärna Microsoft Project

Färdigheter och kompetenser
• Kunna tillämpa och dela med dig av specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap
• Stor analytisk förmåga
• Organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål samt ”ha många bollar i luften”
• Strukturera information samt skriva klart och tydligt
• Skapa nya idéer, infallsvinklar och insikter samt ett brett spann av lösningar på problem

Övrigt

Tjänsten är placerad på kontoret i Medicon Village i Lund och innebär visst resande till möten med forskare, underleverantörer, CRO och kongresser, både inom och utom Sverige. Lämplig bostadsort är Lund med omnejd.

Möjligheter

Cantargia har som målsättning att utveckla läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling samt inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten inom immunonkologi och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter med bl.a. icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett stort internationellt nätverk.

Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, rekryteringskonsulter på PeakSearch.

E:
catharina.herbertsson@peaksearch.se
M: +46 706 152 772
E:
eva.runnerstrom@peaksearch.se
M: +46 701 725 379

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida,
http://www.peaksearch.se