KARL STORZ Endoskope är ett internationellt ledande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad olika produkter inom området endoskopi. Företaget, som är ett familjeföretag, bildades 1945 i staden Tuttlingen, Tyskland och finns representerat över hela världen genom egna dotterbolag eller lokala representanter med närmare 6000 anställda.

Det svenska dotterbolaget KARL STORZ ENDOSKOP SVERIGE AB grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det är idag 26 personer som arbetar med marknad och försäljning samt service mot den svenska sjukvården där KARL STORZ byggt upp en stabil verksamhet även innefattande utbildning för såväl kirurger som operationssköterskor och medicintekniker.

 

Försäljningschef

Möjligheter
Som försäljningschef har du en viktig roll i en spännande fas i Karl Storz fortsatta utveckling mot att bli ett ledande företag inom endoskopiområdet i Sverige. Du får möjlighet att leda och utveckla ett seniort, drivet och mycket kompetent säljteam med härlig stämning och högt i tak. Karl Storz är ett företag med en dynamisk, modern kultur, en effektiv forskningsorganisation samt en mycket attraktiv produkt-pipeline. KARL STORZ marknads- och försäljningsorganisation utgår från tre klinikgrupper. Övre endoskopi omfattar ortopedi/sportmedicin, öron- näsa- hals, anestesiologi, plastik- oral- neuro- samt thoraxkirurgi. Nedre endoskopi omfattar framförallt urologi, kirurgi, gynekologi, GI samt endo-vaskulär kirurgi. Den tredje inriktningen är veterinärmedicin. KARL STORZ har en mycket stark ställning på marknaden med ett gott renommé och högkvalitativa och innovativa produkter.

Tjänsten
Som nationell försäljningschef kommer du att leda och utveckla arbetet inom försäljning och ditt uppdrag är att ansvara för försäljningen av företagets produkter med fullt personalansvar att leda, utveckla och coacha 10 säljare i Sverige. Rollen innebär ett eget budget- och försäljningsansvar för produkterna inom företagets endoskopiportfölj. Rollen kräver flexibilitet och en förmåga att gå utanför sin egenarbetsbeskrivning – ”rulla upp skjortärmarna”. Som Försäljningschef kommer ditt primära fokus vara att leda säljteamet samt säkerställa effektiva säljstrategier och kundaktiviteter i linje med övergripande marknads- och produktstrategier. Ambitionen är att skapa försäljningstillväxt genom ett utvecklat sätt att arbeta med försäljning och affärsutveckling i företaget. Ett viktigt fokus för försäljningschefen är att som ledare för säljteamet utveckla såväl arbetssätt såväl som säljkultur på företags team och individnivå. Karl Storz framgångar baseras på en hög närvaro hos kunder och användare samt en förmåga att uppfylla kundernas behov och leverera mervärde genom lyhördhet och mycket god service. Vidare har de anställda en mycket god kunskap om produkterna för rådgivning och optimal användning i kundsammanhanget. Försäljningschefen är en nyckelspelare för Karl Storz och rapporterar direkt till VD. Försäljningschefen ingår i företagets ledningsgrupp tillsammans med Vd, Marknadsansvarig, Ekonomichef och Servicechef.
Positionen kräver en mycket försäljningsdriven person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang. Du är lyhörd och kreativ samt har förmåga att identifiera och starta nya samarbetsprojekt med kund. Ditt geografiska ansvarsområde är Sverige, du är placerad på KARL STORZ huvudkontor i Stockholm och rapporterar till företagets VD.

Kvalifikationer
Vi söker efter en person som brinner för försäljning och har en stark kompetens inom strategisk affärsutveckling. Vår nya försäljningschef skall ha en mycket god förmåga att bygga såväl framgångsrika lag som framgångsrika individer. Du är en erkänt duktig ledare med erfarenhet från framgångsrikt situationsanpassat ledarskap med dokumenterat mycket goda affärsresultat. För tjänsten krävs en flerårig erfarenhet från kommersiella roller med fördel mot offentliga sektorn.

För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch.
Mob: 070-560 20 56 jarl.molin@peaksearch.se http://www.peaksearch.se