Chiesi satsar på forskning & utveckling av innovativa läkemedel

Vi är ett internationellt företag, med huvudkontor i Parma, Italien. Med 80 års erfarenhet och ett starkt fokus på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av innovativa läkemedel inom våra terapiområden respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård.
Med en omsättning på mer än 1,4 miljarder euro för Chiesi Group är vi bland de 50 största läkemedelsföretagen i världen. Våra produktionsanläggningar finns belägna i Parma, Italien, Blois (Frankrike) och Santana De Parnaiba (Brasilien).

Våra FoU-centra i Parma (Italien), Paris (Frankrike), Cary (USA), Chippenham (UK) och FoU-teamet från det nyligen förvärvade danska företaget Zymenex, integrerar våra ansträngningar att avancera Chiesis prekliniska, kliniska och registrerade program.
Vi exporterar till mer än 70 länder med en direkt närvaro i 26. Chiesi Group sysselsätter cirka 4 500 personer, varav 560 är avsedda för FoU-verksamhet och 720 av dem arbetar på produktionsanläggningarna i Italien, Frankrike och Brasilien.

Mission och värderingar
Vår målsättning är att bli erkänd som en forskningsfokuserad internationell koncern, som kan utveckla och kommersialisera innovativa läkemedelslösningar för att förbättra människors livskvalitet.
Vi önskar behålla ett entreprenöriellt team av hög kvalitet som kännetecknas av självförtroende och en samarbetsanda.
Vårt mål är att kombinera engagemanget för resultat med integritet, som verkar på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Socialt ansvar
Chiesi tror starkt på människan och att varje företag bör inrikta sig på individen. Ett företags beslut och aktiviteter har en direkt påverkan på människor: patienter, företagets personal och familj, leverantörer, kunder, det lokala samhället, banker, myndigheter, media, konkurrenter och eventuellt andra berörda.

Corporate Social Responsibility innebär för Chiesi en god relation med samhället och våra anställda, med miljön och vår omgivning. Det är inte en tillfällig eller ett avgörande fenomen, men det är en praxis som är grundläggande inom alla aspekter av vårt företag och vårt sätt att göra affärer: produktion, distribution, kommunikation, våra relationer med patienter och möjligheten att utgöra ett stöd.

Vi arbetar för att kunna matcha en hållbar tillväxt av verksamheten samtidigt som vi ökar vårt sociala engagemang, alltid med utgångspunkten av våra värderingar och vår identitet. Detta har lett till ett skydds- och miljösäkerhetsprogram, ett initiativ som skapats för våra anställda, patienter och samhällen där vi verkar. Vårt sociala ansvar har inga geografiska gränser.

Chiesi Foundation
Chiesi Foundation grundades 2005 och är en ideell organisation som syftar till att främja människors hälsa och att lindra patienters lidande genom forskning, kunskapsutbyte och utbildning av vårdpersonal. Tyngdpunkten ligger inom områdena respiratoriska, sällsynta och neonatala sjukdomar.

Chiesi i Norden
Chiesi har haft en kraftig tillväxt i Norden med ca 50 anställda och en omsättning på ca 200 MSEK inom affärsområdena Respiratory/Primary care, Neonatology och Rare diseases/Specialty care.

Det nordiska huvudkontoret finns i centrala Stockholm.

För mer information om Chiesi besök http://www.chiesi.se och http://www.chiesi.com.

 

TILLSATT - Key Account Manager Stockholm, Chiesi Pharma

Kom med på den fortsatta satsningen inom andningsvägar i Sverige!

Företag: Chiesi Pharma AB (Sverige)

Tjänst: Key Account Manager Respiratory Stockholm

Lokalisering: Fältbaserad med hemmakontor

Rapporterar till: Area Manager Respiratory/Primary care

Region: Stockholm; (
Stockholms län, Norrtälje, Gotland, Gävleborg, Hälsingland)

Chiesi har utvecklat en mycket attraktiv produktportfölj inom andningsvägar
Chiesi har etablerat sig som en ledare inom respiratory med en mycket stark tillväxt. De innovativa produkterna Innovair® och Trimbow® erbjuder värdefulla fördelar och mervärden för patienter och sjukvård, vilket har resulterat i en bred användning och stora framgångar.

Chiesi är ett läkemedelsföretag som befinner sig i en mycket intressant utvecklingsfas med många spännande utmaningar. Företaget har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren med flera produkter inom bl. a respiratory som haft stora framgångar på marknaden (Innovair och Trimbow). Företagets pipeline inom respiratory är mycket attraktiv med nya innovativa produkter och beredningsformer som skall lanseras under de närmaste åren.

Med den breda och starka produktportföljen inom respiratory förstärker nu Chiesi sin säljorganisation med ytterligare två (2) stycken duktiga Key Account Managers med målet att fortsätta den positiva utvecklingen och tillväxten i Sverige.

Rollen som Key Account Manager Stockholm (KAM)
Som Key Account Managern (KAM) är du chef i din region med ansvar för att utveckla affärerna i regionen. Huvudfokus i arbetet är att etablera och utveckla långsiktiga relationer med opinionsledare, beslutfattare, verksamhetschefer, allmänläkare och astma/ KOL mottagningar i primärvården. I ansvaret ingår även att skapa kontakt och relationer med relevanta astma/KOL nätverk, Läkemedelskommittéer och expertgrupper för KOL. KAM ska kunna hantera och förstå de regionala förutsättningarna i varje landsting så som förskrivarsystem, rekommendationslistor, ersättningssystem med mera.

Key Account Managern (KAM) ansvarar för planering (Regionplan/KAM plan), genomförande och uppföljning av olika sälj- och marknadsaktiviteter för produkter inom andningsvägar i sin region. I tjänsten ingår ett ansvar för försäljnings- och kostnadsbudget i regionen. Försäljningen av produkterna drivs mycket av den fysiska närvaron hos kund, och därför kommer en stor del av arbetet att vara fältbaserat.

KAM arbetar i nära samarbete med vården och kunderna för att uppnå bästa möjliga lösningar utifrån deras behov. Det innebär förutom ordinarie säljmöten även utveckling av olika typer av affärsdrivande samarbeten, utbildning, projekt och initiativ tillsammans med sjukvården. Chiesi värderar utveckling/innovation och uppmuntrar alla anställda att bidra med idéer som kan utveckla samarbetet med sjukvården och på sikt utveckla affärerna.

Key Account Manager rapporterar till Area Manager Respiratory/Primary care Sverige.
Chiesi förstärker nu sitt säljteam med två regionansvariga Key Account Managers för Andningsvägar i Sverige. Säljteamets viktigaste fokus och ansvar är försäljningen av Innovair och Trimbow samt under nästa år lanseringen av Innovair Nexthaler® (pulverform). Under 2020 följer ytterligare lanseringar av nya innovativa produkter/beredningar inom respiratory.

Rollen innehåller såväl säljarbete som projektarbete samt planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter. Du kommer att arbeta ifrån ett hemmakontor med resor i din region.

Möjligheter med tjänsten som KAM
• Arbeta i ett mindre, framgångsrikt, expansivt, resursstarkt och dynamiskt företag med korta beslutsvägar och fokus på affärer och kunder
• Fortsätta arbetet med att sälja och utveckla affärerna för de innovativa och framgångsrika produkterna Innovair och Trimbow i Sverige samt lansera Innovair Nexthaler under 2019.
• Arbeta med läkemedel inom det högintressanta terapiområdet Andningsvägar där Chiesi har etablerat sig som ledande med en fortsatt offensiv satsning för framtiden med nya intressanta läkemedel i pipeline
• KAM får ett brett ansvar i sin region med möjlighet att ta egna initiativ och idéer för att utveckla affärerna
• Arbeta i ett litet professionellt och framgångsrikt team, med hög kunskap, bra samarbete och positiv atmosfär
• Rollen som KAM ger goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Den vi söker
Vi söker en framgångsrik, självgående och resultatorienterad Key Account Manager, gärna med erfarenhet av terapiområdet Andningsvägar. Du har lätt för att bygga goda och varaktiga relationer, är kreativ och en duktig kommunikatör såväl muntligt som skriftligt. Erfarenhet av Market Access arbete så som kontakter med centrala beslutsfattare inom primärvård är meriterande.

Det är viktigt att du har en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i ett affärssammanhang och göra en adekvat affärsanalys. Du är mål- och resultatinriktad, har ett strukturerat arbetssätt och är bra på att prioritera, ta snabba beslut och få saker och ting gjorda.

Kvalifikationer
• Akademisk examen inom t ex naturvetenskap, farmaci, sjuksköterska eller ekonomi
• Flera års erfarenhet av framgångsrik försäljning av läkemedel mot sjukvården med dokumenterade goda försäljningsresultat
• Alternativt säljtalang med dispens för Medicinsk grundutbildning* (MGU/LIF) och ambitionen att utvecklas inom försäljning
• Fördel med erfarenhet av arbete inom Andningsvägar
• Erfarenhet från framgångsrikt arbete med läkemedelskommittéer är mycket meriterande
• Godkänd LIF utbildning (eller dispens enligt nedan)
• Flytande engelska i tal och skrift
• God kunskap i MS Office och CRM system
• Körkort

*Dispens för Medicinsk grundutbildning (MGU): Undantag från kravet om Medicinsk grundutbildning gäller för person som har läkarexamen, tandläkarexamen, apotekarexamen, sjuksköterska/barnmorskeexamen, receptarieexamen, biomedicinarexamen.

Kontakt
För information, frågor och intresseanmälan för tjänsten som Key Account Manager, kontakta
Magnus Klingberg, Rekryteringskonsult på PeakSearch. Tel +46-(0)8 545 00 100, +46 (0)678 09 92
E-post magnus.klingberg@peaksearch.se
Ansök direkt på http://www.peaksearch.se