Nestlé Nutrition
Nestlé Nutrition ingår i Nestlékoncernen och fokuserar på att utveckla hälsosamma produkter inom området barnnutrition. Med hjälp av forskning arbetar Nestlé Nutrition för att framställa produkter med balanserad och rätt näringssammansättning. Nestlé Nutrition har daglig kontakt med barnsjuksköterskor, dietister och barnläkare och andra med stor fackkunskap. Omkring 300 forskare bedriver forskning inom barnnutrition vid Nestlé Research Center i Schweiz. Nestlé Nutrition är den största utgivaren av vetenskapliga rapporter utanför den akademiska värden.
Läs mer på http://www.nestlebarnmat.se.

 

TILLSATT Produktspecialist Nestlé Infant Nutrition

Nestlé Infant Nutrition brinner för att ge små barn en riktigt bra start i livet

Tjänsten Produktspecialist Infant Nutrition

Titel: Produktspecialist Infant Nutrition (tillsvidareanställning 100%)

Region: Västra Götaland, Halland, Jönköping, Västernorrland

Lokalisering: Hemmakontor, Göteborg med omnejd/Västra Götaland

Rapporterar till/Närmaste Linjechef: Nordic Field Operation Manager, Infant Nutrition Nordic

Nordiskt huvudkontor: Nestlé Nutrition, Köpenhamn (Nestlés svenska kontor finns i Helsingborg)

Vi på Nestlé Infant Nutrition brinner för att ge små barn en riktigt bra start i livet. Genom att erbjuda hälsosamma produkter inom området barnnutrition så kan vi på Nestlé Infant Nutrition hjälpa de små barnen att få rätt näring och på så sätt kan vi göra skillnad.

Viktiga produktgrupper i vår portfölj omfattar Modersmjölksersättning, Tillskottsnäring, Välling, Mellanmål och Gröt. Läs mer på http://www.nestlebarnmat.se.

Då vår Produktspecialist Infant Nutrition går i pension söker vi nu hennes efterträdare. Till tjänsten som Produktspecialist Infant Nutrition söker vi därför nu en dietist eller barnsjuksköterska, gärna med erfarenhet som Produktspecialist med ansvar för regionen Västra Götaland, Halland, Jönköping och Västernorrland.

Tjänstens innehåll
Din primära uppgift kommer att bestå av att informera och undervisa olika personalgrupper inom barnhälsovård och barnkliniker om koncept och produkter för späd- och småbarn som ingår i Nestlé Infant Nutritions produktportfölj. De viktigaste målgrupperna för tjänsten är personalen på Barnavårdscentralerna (BVC), Dietister inom barnsjukvården och Sjuksköterskor inom barnsjukvården.

Du ingår i vårt nordiska team, med huvudkontor i Köpenhamn. Det Nordiska teamet för Infant Nutrition består av 11 Produktspecialister (Sverige, Finland, Norge, Danmark), varav 4 Produktspecialister i Sverige under ledning av Nordic Field Operation Managern. Andra viktiga funktioner och resurser inom Nestlé Nutrition är Marketing director, Brand Manager och Scientific advisor.

En stor del av Nestlés produkter säljs i dagligvaruhandeln (t ex Axfood, COOP och ICA) och där har Nestlé en omfattande organisation med Säljare som bl a arbetar med produkterna inom Infant Nutrition i butikerna.

Tjänsten som Produktspecialist innebär i stor utsträckning ”frihet under ansvar”, vilket innebär stora möjligheter att självständigt planera och genomföra sitt uppdrag utifrån de övergripande målen och ramarna.

Fokus i tjänsten är att besöka och utbilda våra kontakter i sjukvården och på BVC. En av framgångsfaktorerna är att ha en stor närvaro med mycket interaktion, kontakt och dialog med våra intressegrupper. Du arbetar från ditt hemmakontor med ca 80% av arbetstiden på fältet för att besöka våra intressegrupper. Resterande tid är det fokus på planering, bokning av besök, interna möten och övrig administration.

Tjänsten innebär dagliga resor framförallt med bil i regionen. Det ingår även en del övernattningar (uppskattningsvis 15-20 övernattningar/år) i tjänsten som Produktspecialist.

Utöver dina många externa kontakter kommer du också att samarbeta tätt internt med dina kollegor i den svenska organisationen. För att bidra till din utveckling och kontinuerliga utbildning i arbetet som produktspecialist kommer du också att utgöra en del av ett akademiskt nätverk med nordiska kollegor.

Du bidrar till att utarbeta läromedel till dina utvalda målgrupper inom hälso- och sjukvården.

Som Produktspecialist Infant Nutrition genomför du ett omfattande introduktionsprogram i syfte att få den kunskap och utbildning som behövs för att du skall kunna göra ett riktigt bra jobb.

Utöver ett spännande jobb erbjuder vi dig lön efter kvalifikationer (enligt avtal), tjänstebil samt diverse förmåner enligt gällande kollektivavtal.

Den vi söker till tjänsten som Produktspecialist Infant Nutrition
Vi söker en Produktspecialist som brinner för att ge de små barnen en riktigt bra start i livet.

Du är antingen Dietist eller Sjuksköterska med inriktning på barn. Alternativt har du erfarenhet från tjänst som Produktspecialist, Säljare eller motsvarande tjänst med kundansvar inom sjukvård eller apotek.

Du drivs av att träffa människor och är duktig på att ta kontakt och skapa förtroendefulla varaktiga relationer med dem

Du är en duktig kommunikatör och pedagog, gärna med erfarenhet av att presentera, utbilda och undervisa

Du tycker om att ha många bollar i luften, är bra på att se helheten och prioritera det viktigaste i ditt uppdrag

Du har en stark egen motor och förmåga att självständigt planera och genomföra aktiviteter med fokus på både kvalitet och kvantitet.

Du är noggrann och kunnig med en professionell framtoning som inger förtroende, respekt och tillit.

Övrigt
Flytande svenska och bra engelska
MS office (Word, Excel, PowerPoint)
Gällande Körkort


Möjligheter med tjänsten
• Vara en del av Nestlé Infant Nutrition som utvecklar och marknadsför produkter som ger förutsättningar till att små barn får en bra start i livet
• Självständigt leda och utveckla din region och bli en attraktiv partner för intressenter inom BVC och barnsjukvård
• Vara del av ett väl sammansvetsat team med arbetsglädje och ett väl utvecklat samarbete
• Arbeta för Nestlé ett ledande företag inom Nutrition med en satsning på framtida tillväxt och utveckling. Företagskulturen är attraktiv med focus på personlig utveckling och balans I livet
• Som Produktspecialist har du en stor möjlighet att självständigt driva och utveckla ditt arbete, vilket innebär ett stort inflytande och ansvar för idéer, initiativ och aktiviteter i regionen.

Kontakt
För mer information, frågor och ansökan till tjänsten som Produktspecialist Infant Nutrition vänligen kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

magnus.klingberg@peaksearch.se
+46 70 678 09 92, +46 8 545 00 100

jenny@peaksearch.se
+46 70 235 81 99, +46 8 545 00 100