Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotek-industri men också inom livsmedels- och förpackningsindustri.
Vi är ett svenskt, privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.
Företaget har idag sex definierade affärsområden: Bioteknik, Klinisk Diagnostik, Renrum, Transfusionsmedicin, Anestesi och Operation samt Underhåll och service.
Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Under 2019 fortsätter arbetet med att certifiera oss enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.
Vi är totalt 21 anställda varav 10 produktspecialister och har en omsättning på drygt 91MSEK.
För mer information besök http://www.nordicbiolabs.se.

 

Affärsansvarig produktspecialist - klinisk diagnostik - TILLSATT

Möjligheter
Nordic Biolabs räknas idag som en av de större agenturaktörerna. Vi ser oss som väl rustade att möta marknadens krav.
Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen.
Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-, forsknings- och industrilaboratorier.
Nordic Biolabs har en stark ställning på den svenska och nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter tillverkade av miljövänliga material och med hög leveranssäkerhet. Om man väljer Nordic Biolabs innebär det att:

• arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som ett ledande professionellt, kundorienterat och innovativt företag inom sina segment
• arbeta med ett stort antal olika produkter/artiklar ut mot sjukhus, forskning och industriell produktion
• arbeta i en ”platt” organisation med mycket korta beslutsvägar
• både ansvar för kunder och utvalda agenturer
• total ansvar för ditt affärsområde med stora möjligheter att utveckla det.
• bli del av ett kompetent team med ”familjär” stämning

Detta är en spännande möjlighet med syfte att ansvara för Nordic Biolabs agenturer inom klinisk diagnostik i Sverige. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling med bland annat utökat agenturansvar.

Tjänsten – sälja och leverera högkvalitativa produkter till sjukvård, forskning & industri
Vi söker dig med erfarenhet inom försäljning till kliniska laboratorer och/eller forskningslaboratorier och som bor i Stockholmsområdet. Vi vill att du är affärsmässig, professionell och har kunskap om marknaden i stort samt att du behärskar svenska i tal och skrift. Kontaktnät inom universiteten, sjukhuslaboratorier och svensk biotech- och farmaindustri är meriterande

Det är en stor fördel om du har kunskap inom de områden som du ser i tabellen nedan och med specifik kunskap inom klinisk mikrobiologi. Erfarenhet från lab är bra vid mötet med våra kunder för att bättre förstå deras behov.

Huvudsakliga ansvarsområden
• Totala ansvaret för kunder inom affärsområde ”klinisk diagnostik”
• Marknadsföring av affärsområdet
• Avtalsadministration och uppfyllande av kundkrav
• Genom planering och insatser tillse att budgeterad omsättning och täckningsbidrag inom affärsområdet uppnås samt att hålla sig inom kostnadsramarna
• Identifiera och utveckla nyckelkunder så att Nordic Biolabs ses som den naturliga samarbetspartnern i en affärsrelation
• Upprätthålla mycket goda kontakter med befintliga leverantörer
• Ansvara för kvalitet, utbildning och försäljningen hos dina kunder
• Ha hög närvaro och nära kunddialog utifrån ett proaktivt och positivt arbetssätt
• Aktivt följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad inom ditt ansvarsområde – ”klinisk diagnostik”
• Totalt ansvar gällande försäljningsutveckling, lönsamhetsutveckling och kundnöjdhet inom affärsområdet
• Bearbeta kunder på beställarnivå, enhetsnivå och verksamhetsnivå för att säkerställa kunskap gällande eventuella avtal och sortiment hos beställare samt avtalstrohet
• Fånga upp utvecklingspotential genom en nära dialog med kundens organisation och kundservice samt rapportera till ansvarig inom företaget
• Sakkunnig inom dina specialistområden

För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. Mobilnummer: 070-560 20 56
jarl.molin@peaksearch.se
http://www.peaksearch.se