Nordic Infucare
Mats Bergryd grundade Nordic Infucare i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar.
Under årens lopp har Nordic Infucare byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi.

Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordic Infucare läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.

Tack vare en flexibel och smidig organisation, samt experter som är vana att arbeta i komplexa och föränderliga miljöer, kan Nordic Infucare reagera snabbt på förändrade patientbehov.

Nordic Infucare har förvärvats av Air Liquide Healthcare. Air Liquide-koncernen har ett långsiktigt perspektiv på sina förvärv och investerar kontinuerligt i sina nya dotterbolag, där vidareförsäljning inte är en del av strategin.

Med denna ägarstruktur garanterar Nordic Infucare ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, kombinerat med högkvalitativa tjänster och produkter.

Nordic Infucare har bibehållit sin innovativa och kreativa anda, och har blivit en ledande nordisk leverantör inom infusionsbehandling i hemmiljö.

Nordic Infucare har vuxit kraftigt de senaste åren och är nu ca 90 anställda i Norden med nordiskt huvudkontor i Alvik Strand/Bromma strax utanför Stockholm. Företaget har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, HR logistik och lager.

Våra terapiområden
Vi är ledande inom behandling av kroniska sjukdomar i hemmiljö.
Nordic Infucare syftar till att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Vi arbetar med produkter och tjänster inom Diabetes, Kardiologi/Pulmonologi, Immunologi/Hematologi och Neurologi/Parkinson.

Vår Vision
Vår vision på Nordic Infucare är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Förutom att erbjuda patienter en flexibel behandling så bidrar Nordic Infucare till att minska det tryck som en växande befolkning har på traditionell sjukvård.

Vår Strategi
Vår strategi bygger på en triangelmodell som kombinerar ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning och support.
Våra läkemedel
Tack vare långsiktiga partnerskap med internationella läkemedelsbolag kan Nordic Infucare tillhandahålla läkemedel på den nordiska marknaden som tillsammans med vår support tydligt förbättrar våra patienters behandling.

Nordic Infucare har valt att fokusera på vissa specifika behandlingsområden där vi har beprövad expertis och där vi tror att vi kan ha en större inverkan på den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Vår medicintekniska utrustning
Nordic Infucare levererar innovativ medicinteknisk utrustning som tillhandahåller de mest avancerade behandlingsmetoderna, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet.
Vi väljer produkter och skapar lösningar som är anpassade till våra patienters behov och de nordiska marknadsnormerna.
Nordic Infucare erbjuder en komplett uppsättning högkvalitativa produkter som tillverkas av internationella företag som är ledande inom sina respektive specialområden. Alla produkter uppfyller samtliga krav som ställs på medicintekniska produkter i Europa. Alla produkter är CE-märkta.

Vår support
För att undvika komplikationer i samband med vård och behandling har Nordic Infucare, i samarbete med specialistkliniker, utvecklat patientstödsprogram för flera av sina behandlingar.
Det är avgörande för oss att identifiera patienter som kan dra nytta av specifikt stöd i hemmet, och att förse dem med de verktyg och den utbildning, vägledning och motivation som de behöver för att följa vår behandling.
Våra stödprogram är anpassade för respektive patient och genomförs och utformas i nära samarbete med sjukvårdspersonal på de kliniker vi samarbetar med.
På så sätt förebygger vi kostsamma sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Vi bidrar aktivt till bättre sjukvård och ekonomi genom att erbjuda integrerade lösningar för läkare, finansiärer och patienter. Våra program har som mål att bidra till bättre sjukdomshantering, patientstöd, koordinering och vård.

Våra tvärvetenskapliga team samarbetar dagligen med läkare, patienter och deras vårdgivare för att erbjuda detta stöd så effektivt som möjligt. För mer information gå in på http://www.infucare.com.

 

TILLSATT- Nordic Product Manager Diabetes, Nordic Infucare

Var med och utveckla behandlingen av diabetes i ett snabbväxande och innovativt företag i utvecklingens framkant

Nordic Product Manager Diabetes
Tjänsten: Nordic Product Manager Diabetes, Nordic Infucare

Rapporterar till: Marketing Manager

Lokalisering: Stockholm (Flyttar in till ett nyrenoverat kontor i Alviks Strand. Vi är dock öppna för lokalisering utanför Stockholm om profilen är rätt)

Tjänsten som Nordic Product Manager Diabetes
Som Product Manager Diabetes ansvarar du för den enskilt största produktgruppen inom Nordic Infucare och inom affärsområdet diabetes. Företaget har en attraktiv och innovativ produktportfölj inom diabetes med en stark ställning och en mycket positiv utveckling i Norden. Nordic Infucare har en relativt autonom och självständig ställning gentemot ägaren Air Liquide vilket ger goda förutsättningar och stor frihet att utveckla och optimera affärerna i Norden.

Nordic Infucare har en stark ställning inom hemsjukvård med en målsättning att fortsätta den positiva utvecklingen. Ambitionen är att fortsätta att växa och utveckla affärerna genom att bidra med mervärden och nya produkter, ny teknik, nya tjänster och service för sjukvård och patienter.

I rollen som Nordic Product Manager kommer du att utveckla och marknadsföringen av vår enskilt viktigaste produktområde, kontinuerlig glukosmonitorering. Ditt uppdrag är att leda utvecklingen och implementeringen av en strategisk plan och kundinitiativ för att maximera både det enskilda produktvarumärket samt också bolaget NordicInfu Cares varumärke. Ett viktigt område blir att sätta taktiska mål och uppfylla dessa.

Det kommer att sättas stort fokus på att i rollen som Product Manager aktivt vara med och driva, utveckla och skapa material till affärsområdets större och nya digitala satsning. Det krävs här ett visst mått av strategisk förståelse såväl som operativt arbete. Att skapa ”content” antingen själv eller tillsammans med andra interna eller externa partners kommer också vara en del av arbetet.

Vidare är utvecklingen och implementering av mera klassiska printade promotion material något som ingår i rollen.
Det ingår en del resor i tjänsten, då främst inom Norden men också i samband med deltagande i internationella kongresser och andra möten. Att samordna och koordinera företagets deltagande på kongressen/möten kan till viss del vara del av jobbet. Det fäst också stor vikt på lyhördhet mot de olika nordiska ländernas beskaffenheter och marknads dynamiker. I jobbet ingår att tex samresa med personer inom säljteamen och där antingen själv eller tillsamman med dessa fånga upp eller ta tillvara positiva idéer som kan omsättas i antingen nya aktiviteter eller marknadsföringsverktyg. Över tid ingår också att själv etablera egna relationer till KOL i de olika länderna, för att på så sätt själv besitta kanaler för att rådfråga eller testa olika idéer.

Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan våra tre tydliga kundgrupper (Payer, HCP och patients) och kunna vara med och utforma anpassade budskap till dessa.

Nordic Infucare har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, HR, logistik och lager.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med fördel en placering i Alviks Strand (Bromma), Stockholm och en del resor i Norden.

Möjligheter med rollen
• Nordic Infucare är ett företag med en stark position och en stark tillväxt. Detta är en möjlighet att få vara med på en fortsatt spännande resa där affärsutveckling, innovation och tillväxt står i fokus. Med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet kan man i hög utsträckning förverkliga de affärslösningar och idéer som bidrar till företaget utveckling och resultat
• Som Produktchef få möjlighet att leda marknadsföringen av företagets enskilt viktigaste produktområde. Här finns goda förutsättningar att ta ett stort eget ansvar med ett stort inflytande och med frihet agera för att driva effektiv marknadsföring som leder till ytterligare försäljningstillväxt och att vi kan hjälpa fler patienter.
• Vara del av en mycket attraktiv företagskultur som bygger på möjligheter, entreprenörskap och en strävan att ständigt förbättra för patienter och sjukvård. Det råder en informell och personlig atmosfär där idéer tas till vara och där varje medarbetares bidrag är viktigt för företaget utveckling och resultat

Profil

Vi söker en framgångsrik strategisk och operativ marknadsförare som är en stark ledare med förmåga att få kollegor och säljteam att utvecklas, trivas och må bra. Du skall vara sann teamplayer som tillsammans med övriga i teamet hittar nya lösningar som levererar mervärde till sjukvård och patienter.
Du brinner och har en passion för marknadsföring och att skapa moderna (digitala) verktyg och som gör att vår affär och försäljning utvecklas fortsatt starkt. Du har en dokumenterad erfarenhet av just detta från tidigare uppdrag. Du är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt.

Du har tidigare produktchefserfarenhet/marknadsföring, gärna inom medtech/pharma dock ej ett krav. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete. Din affärsengelska är av hög kvalitet och du är van vid finansiella och strategiska affärsanalyser kopplat till marknadsföring.

Utbildning och erfarenhet

• Akademisk utbildning inom marketing eller motsvarande
• Erfarenhet av framgångsrikt arbete inom marknadsföring/försäljning motsvarande
inom Läkemedel/Medicinsk teknik eller närliggande
• Erfarenhet av korsfunktionellt samarbete med olika interna funktioner och beslutsfattare
• Erfarenhet av upphandlingar och upphandlingsprocesser är ett plus
• God förståelse för nationella sjukvårdssystem (nordiska länderna) och dess nyckelpunkter för påverkan
• Erfarenhet av nordiskt ansvar är en fördel
• Erfarenhet från diabetesmarknaden är önskvärt men inte avgörande
• Språk: Engelska samt ett av de nordiska språken, Finska är en fördel

Kompetensprofil

• Du drivs av att få vara med och göra en skillnad då vår ambition är att hjälpa så många människor med diabetes till ett bättre liv utan att göra det för krångligt.
• Du har samtidigt ett utpräglat affärssinne och brinner för marknadsföring med stort fokus på digital kommunikation.
• Du är både smart strateg samt en duktig operativ person som gillar att fundera på hur man kan utveckla affär, mervärde och innovation
• Du är en sann team-player, proaktiv, prestigelös, mogen, närvarande och drivande. Där du är pålitlig och får andra kollegor att trivas och må bra.
• Du är förändringsbenägen med fokus på att utveckla marknadsföringen och vågar tänka nytt när så behövs utifrån marknadssammanhang och kundbehov
• Du är en duktig kommunikatör och god lyssnare med utvecklad social kompetens och god samarbetsförmåga som utnyttjas såväl internt som externt

Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som Nordic Product Manager Diabetes på Nordic Infucare är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

Kontaktuppgifter:
magnus.klingberg@peaksearch.se 070-678 09 92, 08 545 00 100.
jenny@peaksearch.se, 070-235 81 99, 08-545 00 100

Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se