Nordic Infucare
Mats Bergryd grundade Nordic Infucare i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar.
Under årens lopp har Nordic Infucare byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi.

Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordic Infucare läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.

Tack vare en flexibel och smidig organisation, samt experter som är vana att arbeta i komplexa och föränderliga miljöer, kan Nordic Infucare reagera snabbt på förändrade patientbehov.

Nordic Infucare har förvärvats av Air Liquide Healthcare. Air Liquide-koncernen har ett långsiktigt perspektiv på sina förvärv och investerar kontinuerligt i sina nya dotterbolag, där vidareförsäljning inte är en del av strategin.

Med denna ägarstruktur garanterar Nordic Infucare ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, kombinerat med högkvalitativa tjänster och produkter.
Nordic Infucare har bibehållit sin innovativa och kreativa anda, och har blivit en ledande nordisk leverantör inom infusionsbehandling i hemmiljö.

Nordic Infucare har vuxit kraftigt de senaste åren och är nu ca 90 anställda i Norden med nordiskt huvudkontor i Alvik Strand/Bromma strax utanför Stockholm. Företaget har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, HR logistik och lager.

Våra terapiområden
Vi är ledande inom behandling av kroniska sjukdomar i hemmiljö.
Nordic Infucare syftar till att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Vi arbetar med produkter och tjänster inom Diabetes, Kardiologi/Pulmonologi, Immunologi/Hematologi, Dialys och Neurologi/Parkinson.


Vår Vision
Vår vision på Nordic Infucare är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.

Förutom att erbjuda patienter en flexibel behandling så bidrar Nordic Infucare till att minska det tryck som en växande befolkning har på traditionell sjukvård.

Vår Strategi
Vår strategi bygger på en triangelmodell som kombinerar ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning och support.

Våra läkemedel
Tack vare långsiktiga partnerskap med internationella läkemedelsbolag kan Nordic Infucare tillhandahålla läkemedel på den nordiska marknaden som tillsammans med vår support tydligt förbättrar våra patienters behandling.

Nordic Infucare har valt att fokusera på vissa specifika behandlingsområden där vi har beprövad expertis och där vi tror att vi kan ha en större inverkan på den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Vår medicintekniska utrustning
Nordic Infucare levererar innovativ medicinteknisk utrustning som tillhandahåller de mest avancerade behandlingsmetoderna, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet.
Vi väljer produkter och skapar lösningar som är anpassade till våra patienters behov och de nordiska marknadsnormerna.

Nordic Infucare erbjuder en komplett uppsättning högkvalitativa produkter som tillverkas av internationella företag som är ledande inom sina respektive specialområden. Alla produkter uppfyller samtliga krav som ställs på medicintekniska produkter i Europa. Alla medicintekniska produkter är CE-märkta.

Vår support
För att undvika komplikationer i samband med vård och behandling har Nordic Infucare, i samarbete med specialistkliniker, utvecklat patientstödsprogram för flera av sina behandlingar.

Det är avgörande för oss att identifiera patienter som kan dra nytta av specifikt stöd i hemmet, och att förse dem med de verktyg och den utbildning, vägledning och motivation som de behöver för att följa vår behandling.
Våra stödprogram är anpassade för respektive patient och genomförs och utformas i nära samarbete med sjukvårdspersonal på de kliniker vi samarbetar med.

På så sätt hjälper vi till att göra avancerad behandling möjlig, förebygger kostsamma sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Vi bidrar aktivt till bättre sjukvård och ekonomi genom att erbjuda lösningar för läkare, finansiärer och patienter. Våra program har som mål att bidra till bättre sjukdomshantering, patientstöd, koordinering och vård.

Våra tvärvetenskapliga team samarbetar dagligen med läkare, patienter och deras vårdgivare för att erbjuda detta stöd så effektivt som möjligt.

För mer information gå in på http://www.infucare.com.

 

TILLSATT - Terapiområdesansvarig Pulmonologi och PAH Norden

Brett ansvar för försäljning och marknadsföring av en attraktiv produktportfölj (inkl nylansering)

Tjänsten som Terapiområdesansvarig Pulmonologi & PAH Nordic
Tjänsten som Terapiområdesansvarig Pulmonologi & PAH Nordic kommer att fokusera på två produktområden med liknande positionering på marknaden och även internt arbetssätt: högvärdesbehandling, slutfas i behandlingsalgoritmen där ett tydligt behov av support till sjukvården finns.

Pulmonologiområdet är nytt och en ny produkt/behandling ska etableras. Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH) området är väletablerad och i senare delen av produktlivscykeln. Initialt fokus 50/50, och i framtiden mer fokus på pulmonologi.

Detta är en operativ roll med tydliga strategiska inslag. Jämfört med traditionell farma är ansvaret betydligt bredare, där man driver hela affären tillsammans med teamen.

Pulmonologi-området är ett nytt affärsområde för Nordic Infucare, där kontrakt skrevs för en ny produkt ARIKAYSE® (Amikacin Liposome Inhalation Suspension) under sommaren. ARIKAYSE är en ny innovation som bygger på en ny unik beredning av en beprövad substans. Detta gör det möjligt att använda substansen i praktiken, vilket öppnar upp helt nya möjligheter för patienter med ett tydligt medicinskt behov (annan behandling är otillräcklig).

Produkten är godkänd i USA och är initialt endast tillgänglig via licensförskrivning. Förväntad lansering inom 2 år.

PAH-området består idag av Remodulin® (treprostinil) som är en prostacyklin för behandling av Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Försäljning uppgår till 110 miljoner/år i Norden.

Det kommer att sättas stort fokus på att i rollen som Therapeutic Area Manager Nordic, Pulmonology & PAH vägleda och skapa förutsättningar för respektive teams arbete i varje land och hos varje kund. I detta ingår att vara affärsmässig i sina beslut, driven av viljan att göra skillnad hos kunden, stor förståelse för både patientens och sjukvårdens behov och logik, analysera situationer och hitta lösningar, och förmåga att driva projekt externt och internt. För rätt person finns det finns det en tydlig möjlighet att själv utveckla tjänsten.

Initialt fokus ligger på att starta upp ett nytt terapialternativ genom att bygga KOL kontakter, skapa market access, etablera nya behandlingsriktlinjer, och skapa förutsättningar för att behandlingen fungerar i praktiken, förstå vilka behov vården kan ha och hitta lösningar; tex skapa utbildning, justera vårdflöden, vara med och skapa vårdprogram, licensförskrivningsprogrammet etc. samt bygga upp ett nytt team internt. �

Tjänsten rapporterar till Business Unit Manager Special Care. Tjänsten är en tillsvidareanställning med fördel placerad på det nordiska huvudkontoret i Alviks Strand (Bromma/Stockholm) och en del resor i Norden.

I rollen som Terapiområdesansvarig kommer du leda utvecklingen och implementeringen av en strategisk plan och kundinitiativ för att maximera såväl de båda produkterna samt också bolaget NordicInfu Cares varumärke. Ett viktigt ansvarsområde blir att sätta taktiska mål och uppfylla dessa.

Du kommer att arbeta tätt med Säljteamen för PAH där det finns Key Account Managers i samtliga Nordiska länder, respektive Pulmonologi som är under uppbyggnad. Vidare innebär tjänsten ett nära samarbete med Business Unit Manager, Marknadskoordinator och Country Managers som ansvarar för de olika Nordiska marknaderna. Det finns även specialister och resurser inom t ex medical affairs, regulatory affairs, kliniska prövningar och finans att tillgå.

Möjligheter med rollen
• Nordic Infucare är ett företag med en stark position och en mycket stark tillväxt i Norden. Detta är en möjlighet att få vara med på en fortsatt spännande resa där affärsutveckling, innovation och tillväxt står i fokus. Med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet kan man i hög utsträckning förverkliga de affärslösningar och idéer som bidrar till företaget utveckling och resultat
• Som Terapiområdesansvarig få möjlighet att leda arbetet inom Pulmonologi & PAH som är högt prioriterade områden för Nordic Infucare. I det ingår att ansvara för lanseringen av ARIKAYSE® en innovation med stor potential i marknaden. Här finns goda förutsättningar att ta ett stort eget ansvar med ett stort inflytande och med frihet agera för att driva ett effektivt affärsarbete som leder till försäljningstillväxt och att vi kan hjälpa flera patienter och sjukvården.
• Vara del av ett professionellt team och en mycket attraktiv företagskultur som bygger på möjligheter, entreprenörskap och en strävan att ständigt förbättra för patienter och sjukvård. Det råder en informell och personlig atmosfär där idéer tas till vara och där varje medarbetares bidrag är viktigt för företaget utveckling och resultat.

Profil

Vi söker en driven, framgångsrik strategisk och operativ Terapiområdesansvarig som är en erfaren ledare och affärsutvecklare med förmåga att få kollegor och säljteam att utvecklas, trivas och må bra. Du skall vara en kundorienterad ’teamplayer’ för att tillsammans med övriga i teamet hittar lösningar som levererar mervärde till sjukvård och patienter.

Du trivs med att ha ett brett ansvar för affären/produktportföljen och är lösningsorienterad avseende såväl strategiska som operativa uppgifter (högt och lågt). Du har en dokumenterad erfarenhet av just detta från tidigare uppdrag. Du är entreprenöriell, prestigelös och dynamisk med en förmåga att få projekt, aktiviteter och relationer att utvecklas framåt.

Du har tidigare erfarenhet från försäljning och marknadsföring av läkemedel, och gärna även erfarenhet av andra roller inom till exempel Säljledning, Medical affairs, Affärsutveckling eller Market Access. Erfarenhet av arbete vid ett mindre bolag är ett plus. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete. Ett bakomliggande medicinskt intresse är önskvärt. Din affärsengelska är av hög kvalitet och du är van vid marknadsanalys, marknadsplanering och coachning/tvärfunktionellt ledarskap.


Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som Terapiområdesansvarig Lung och PAH på Nordic Infucare är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

Kontaktuppgifter:
jenny@peaksearch.se, 070-235 81 99, 08-545 00 100
magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.

Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se