PeakSearch är väletablerat och ledande inom kvalitetsrekrytering av chefer och specialister till nyckelpositioner inom Life Science i Norden.

PeakSearch arbetar med Kompetensbaserad rekrytering, den vetenskapligt bäst dokumenterade rekryteringsmetoden när det gäller att prediktera framtida arbetsprestationer.

PeakSearch har haft en stark utveckling sedan starten 2006, och stora framgångar de senaste åren, vilket resulterat i flera uppdragsgivare och allt fler genomförda rekryteringsuppdrag.

PeakSearch fokuserar på att rekrytera rätt kompetens till nyckelpositioner i företag och organisationer i Norden.

Vår Kompetensbaserade rekryteringsmodell – Värderekrytering, är utvecklad för att generera ett långsiktigt affärsvärde för våra kunder genom att rekrytera rätt kompetens. Värderekryteringsprocessen baseras på de vetenskapligt bäst dokumenterade urvalsmetoderna kombinerad med en djup kunskap och förståelse för kundens bransch och affär.

PeakSearch rekryteringstjänster är utvecklade för att ge det bästa och mest relevanta beslutsunderlaget för varje rekrytering.

PeakSearch konsulter har en hög formell kompetens och erfarenhet inom rekrytering och personbedömning. Vårt arbete bygger på djup branschkunskap, ett nära samarbete och ett stort personligt engagemang för kunden och kandidaterna.

Med värderekrytering följer en långtgående kvalitetsgaranti för varje rekryteringsuppdrag.

PeakSearch finns i trevliga lokaler på Eriksbergsgatan 10 i centrala Stockholm och med filialer i Lund och Uppsala. Vidare finns ett nätverk av samarbetspartners i Norden och Europa.

http://peaksearch.se/start/

 

Senior Rekryteringskonsult Stockholm

Skarp senior rekryterare till ledande företag inom kompetensbaserad kvalitetsrekrytering

PeakSearch har en stark ställning inom rekrytering till nyckelpositioner inom Life science och närliggande sektorer i Norden.

PeakSearch arbetar med Kompetensbaserad rekrytering, den vetenskapligt bäst dokumenterade rekryteringsmetoden när det gäller att prediktera framtida arbetsprestationer.

Nu söker vi en Senior Rekryteringskonsult med placering på huvudkontoret på Östermalm i centrala Stockholm som skall förstärka vårt kompetenta och erfarna team.

Tjänsten innebär ansvar för affärsutveckling, nätverksbyggande, införsäljning och genomförande av rekryteringsprojekt i Norden för uppdragsgivare inom Life science och närliggande branscher.

Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag i ett företag i utvecklingens absoluta framkant. Det innebär en väl utvecklad och kvalitetssäkrad rekryteringsmodell (baserad på Kompetensbaserad rekrytering) och en fullvärdig portfölj med verktyg och support som säkerställer högsta kvalitet i upplevelsen för såväl uppdragsgivare som kandidat.

PeakSearch har genomfört över 800 rekryteringsuppdrag till olika nyckelpositioner sedan starten 2006. Det har givit oss en stark position i marknaden och ett positivt renommé på marknaden med många referenser (från såväl kandidater som uppdragsgivare). För mer information, ta gärna del av våra referenser http://peaksearch.se/referenser/.

Vi söker en person med stort intresse för rekrytering, antingen som rekryteringskonsult alternativt från en ledarroll eller inom försäljning inom Life science, läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik eller annan närliggande bransch med fokus på högteknologi och forskning.

För att lyckas som konsult på PeakSearch har du troligen följande färdigheter och kompetenser;

• Framgångsrik inom försäljning av konsulttjänster
• Bra relations- och nätverksbyggare
• Stort intresse för människor och beteenden
• God kommunikatör (muntligt och skriftligt)
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant med hög kvalitet i alla steg i rekryteringsprocessen
• Bra samarbetsförmåga
• Vilja att ständigt utvecklas inom rekrytering och bidra till sin egen och PeakSearch utveckling
• Dynamisk, positiv och följsam personlighet

Arbetet som Senior Rekryteringskonsult är i grunden självständigt med en tät och nära kontakt med kunder och kandidater.

Vi som arbetar på PeakSearch är ett kreativt och dynamiskt team med en positiv stämning och atmosfär. På PeakSearch drivs vi av att överträffa våra kunders- och kandidaters förväntningar i varje uppdrag. Och givetvis är alla konsulter delansvariga för det ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet för våra rekryteringstjänster.

För dig som är rekryteringsexpert kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb i ett företag som arbetar innovativt, långsiktigt och målinriktat med värderekrytering.

För mer intresseanmälan och mer information vänligen kontakta Magnus Klingberg, vd PeakSearch på tel 08-545 00 100, mobil 070-678 09 92, e-post magnus.klingberg@peaksearch.se, http://peaksearch.se/start/