Our business idea: To make life easier for people with intimate healthcare needs

Coloplast is a successful Danish group since 1957, which develops, manufactures and markets medical devices in the business areas ostomy care, urology and continent care, as well as wound and skin care for a global market. Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their individual needs. We call this intimate healthcare.

The Group has more than 11,000 employees and has a turnover of 20 billion SEK. Coloplast Sweden AB is a sales subsidiary based in Kungbacka just south of Göteborg with a turnover of approximately 430 million SEK and a market leader in several areas.

Serving the Swedish market for decades, the subsidiary has a strong position in the Swedish market and has high ambitions for accelerating growth in the future. The organization consists of 35 dedicated and highly engaged individuals who all have a strong connection to the company’s mission and delivering great results, ensuring that the Swedish market and customers are served in the best possible way with innovative products and services. We work closely together with the global teams in Coloplast and are proud to be part of an industry-leading healthcare company that strives to make a difference to people with intimate healthcare needs.

Coloplast products make a difference and provide sense of security for users with special needs. For more information about the company and our products see Coloplast's website http://www.coloplast.se

 

TILLSATT - Distriktsansvarig säljare - Stockholm


Vi söker en Distriktsansvarig säljare som brinner för att utveckla affärerna med våra kunder genom långsiktigt behovsstyrt säljarbete, relationsarbete, kunskapsförmedling, rådgivning och klinisk support.

Uppdraget som Distriktsansvarig säljare syftar till att skapa och utveckla affärer i nära samarbete med kunder inom stomi och kontinens. Viktiga målgrupper är t ex Stomiterapeuter, Uroterapeuter, Sjuksköterskor på urologmottagningar, ryggmärgskliniker, rehabkliniker och andra kliniker inom både sluten- och öppenvården. I tjänsten ingår även arbete mot inköp och andra viktiga beslutfattare i anslutning till upphandlingar.

Ansvaret för tjänsten omfattar hela produktportföljen, men med tydliga prioriteringar på specifika produkter. Portföljen innehåller såväl mogna produkter som nya produkter som skall lanseras på marknaden. Då bolaget är i ett expansivt skede, kan tjänsten utvecklas till att inom snar framtid bli specialiserad inom endast ett produktområde, då ev. med något större distrikt.

Distriktsansvarig säljare ingår i ett Säljteam med sju (7) distriktsansvariga kollegor. Säljteamet leds av Head of Sales samt två Regionala försäljningschefer. Tjänsten direktrapporterar till en av dessa Regionala försäljningschefer. En säljkoordinator finns också med som stöd till säljarbetet. Coloplast har ytterligare resurser för stöd och samarbete i jobbet. Här finns Produktrådgivare, Affärsutvecklingsteam (samarbete för upphandlingsarbetet) och Produktchefer. Även Marknadsavdelningen är viktig att ha ett nära samarbete med. Coloplast-teamet har en härlig stämning och ett tätt samarbete med ett stort fokus på möjligheter och tillväxt. Teamet arbetar med ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och delar ”best practise”.

Som Distriktsansvarig säljare skapar du upplevda mervärden genom din professionalism, relationsbyggande förmåga, höga närvaro, stora kunskap, expertis samt utmärkta service, som över tid leder till förändrat beteende och ökad försäljning i regionen.


Syfte med tjänsten

Ansvarig för att uppnå satta säljmål genom säljaktiviteter på fältet, vilka inkluderar byggande av affärspartnerskap med beslutstagare i nyckelpositioner, produktrelaterad service, öka marknadsandelar och försäljning. Sälja och ge service kring Coloplast produktportfölj av stomi- och kontinensprodukter till kunder för att nå målen.


Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden


• Driva försäljningsutvecklingen i distriktet enligt gällande affärsplan
• Ansvara för att utarbeta och genomföra en tydlig detaljerad distriktsplan. Utvärdera och uppdatera distriktsplanen varje kvartal.
• Se till att säljprocessen går framåt i rätt tid avseende alla kunder, lanseringar och fokusområden
• Uppnå eller överträffa satta aktivitetsmål
• Uppnå eller överträffa satta försäljningsmål
• Tillsammans med Försäljningschef och Affärsutvecklingsteamet ansvara för upphandlingsarbetet i regionen
• Visa goda färdigheter avseende att lyssna och svara på kunders behov och förmedla en övertygande anledning till kunden för köp, oavsett begränsningar i form av kontrakt
• Planerar och dokumenterar dagliga besök i CRM för att säkra lämplig täckning av alla nyckelkunder, så att dessa får tillräckligt med säljtid baserad på potential och geografisk placering
• Användande av alla tillgängliga verktyg för att maximera tillväxt av försäljning
• Ha kunskap om konkurrent aktiviteter och deras marknadsandelar (baserat på branschinformation eller egen tolkning) hos varje nyckelkund
• Utveckla och behålla relationer på lång sikt, för att öka användning av våra produkter hos nyckelkunder
• Klar förståelse för klinisk och teknisk produktkunskap
• Planera och genomföra utbildningar mot vårdpersonal och slutanvändare, ensam eller ihop med ansvarig Vårdpersona
• Ge feedback och vidareförmedla förfrågningar till Marknad eller till företaget för att anpassa verktyg/strategier i enlighet med marknadsönskemål
• Utveckla och behålla “cross-functional” relationer för att dela kunskap och utnyttja synergier inom företaget


Möjligheter


Du får möjlighet att arbeta inom ett viktigt terapiområde på ett framgångsrikt och växande företag som tillhandahåller produkter, vilka gör livet väsentligt lättare och smidigare för användaren. Coloplast är ett marknadsledande medicintekniskt företag med hög innovationstakt och där god serviceanda är naturligt och ett måste.


Den vi söker

Vi söker en framgångsrik Säljare med starkt driv och energi samt viljan att vara ute på fältet och möta kund. Du bör ha ett genuint intresse för patienter och sjukvård och brinna för att hjälpa patienterna och sjukvården med sina utmaningar, genom att leverera upplevda mervärden. Samtidigt är det viktigt att du fokuserar på det som ger tydliga affärsvärden och försäljning för Coloplast. Upphandlingar och upphandlingsarbete är avgörande för leverantörer i dagens sjukvård och därför är det viktigt med ett fortsatt stort fokus på detta.

Lämplig bostadsort är Stockholm med omnejd. Resor och övernattningar förekommer i tjänsten i samband med exempelvis mässor och interna säljmöten.


Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet

• Akademisk utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet från framgångsrik försäljning mot sjukvården
• Erfarenhet och kunskap om upphandlingar och upphandlingsarbete är en fördel
• Körkort
• Goda kunskaper i Microsoft Office applikationer inkl Word, Excel och PowerPoint samt CRM system


Prioriterade kompetenser och färdigheter

• Säljfokuserad, drivande, flexibel och innovativ med en vilja att förändra beteenden och leverera mervärde
• Personifierar Coloplast Mission, Vision och Värderingar
• Förmåga att ta egna initiativ, ta beslut, driva på människor och processer och vara proaktiv i sitt sätt att arbeta med försäljning
• God förmåga att planera, genomföra, följa upp och effektivt prioritera det som är viktigast i arbetet
• Stark relationsbyggare
• God förmåga att vara lyhörd och fånga upp kundernas och patienternas behov – stort intresse för klinisk kunskap och av att vara ute och arbeta nära kunderna
• Duktig på att presentera och kommunicera
• Brinna för att ständigt leverera högsta kvalitet och service på en nivå som överträffar kundernas förväntningar
• Stort och genuint människointresse som skapar långsiktiga ömsesidiga affärsrelationer
• Personligt uppträdande som skapar förtroende.


Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström, Sr Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

e-mail:
catharina.herbertsson@peaksearch.se
mobil: +46 706 15 27 72
e-mail:
eva.runnerstrom@peaksearch.se
mobil: +46-701 72 53 79

Ansökan

Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida,
http://www.peaksearch.se