Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i Norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotech-industri men också inom försvar, statliga myndigheter, kärnkraftverk livsmedels- och förpackningsindustri.
Vi är ett privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi ägs till ca 40% av arbetande VD och 60% av Nerliens Meszansky AS. (En ledande aktör på den norska marknaden inom life science) Nerliens Meszansky ägs i sin tur till 98% av ett privat investmentbolag. (Vind AS)
Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.
Företaget har idag sju definierade affärsområden: Bioteknik, Klinisk Diagnostik, Renrum, Transfusionsmedicin, Nukleär detektion, Anestesi och Operation samt Underhåll och service.
Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Under 2019 fortsätter arbetet med att certifiera vår pipettkalibreringsverksamhet enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.
Vi är totalt 24 anställda varav 10 affärsområdesansvariga säljare aktiva på den svenska och danska marknaden med en omsättning 2019 på 96MSEK.
För mer information besök http://www.nordicbiolabs.se.

 

Försäljningschef

Möjligheter
Nordic Biolabs räknas idag som en av de större agenturaktörerna i Sverige och vi växer stadigt i Danmark och har viss försäljning också till Finland och Baltikum. Vi ser oss som väl rustade att möta marknadens krav. Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen. Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-forsknings- och industrilaboratorier. Nordic Biolabs har en stark ställning på den svenska och nordiska marknaden med gott rykte bland kunderna att marknadsföra högkvalitativa produkter tillverkade av miljövänliga material och med hög leveranssäkerhet. Om man väljer Nordic Biolabs innebär det att::

• du får möjlighet att leda och utveckla ett seniort, drivet och mycket kompetent säljteam med härlig stämning och mycket driv.
• genom en tät dialog / samarbete med VD bidra till att utveckla företagets övergripande mål
• ett företag med en dynamisk, modern kultur samt en mycket attraktiv produkt-pipeline
• arbeta i ett företag med en tydlig målsättning att utvecklas och växa som ett ledande professionellt, kundorienterat och innovativt företag inom sina segment
• ett stort antal olika produkter/artiklar ut mot sjukhus, forskning och industriell produktion
• arbeta i en ”platt” organisation med mycket korta beslutsvägar
• bli del av ett kompetent team med ”familjär” stämning och låg personalomsättning.

Som försäljningschef har du en viktig roll i en spännande fas i Nordic Biolabs fortsatta utveckling mot att bli ett ledande företag inom sina segment i främst Sverige och Danmark. För rätt kandidat finns en potential för personlig och professionell utveckling.

Tjänsten
Som försäljningschef kommer du att leda och utveckla arbetet inom försäljning och ditt uppdrag är att ansvara för försäljningen av företagets produkter med fullt personalansvar att leda, utveckla och coacha 10 säljare i Sverige och Danmark. Rollen kräver flexibilitet och en förmåga att gå utanför sin egen arbetsbeskrivning – ”rulla upp skjortärmarna”.
Den ideala kandidaten har en mycket tydlig ledarprofil med dokumenterad erfarenhet av att utveckla och leda seniora säljteam inom ”life science” området. Vidare är du en försäljningsdriven person med förmåga att åstadkomma mervärdesskapande samarbeten som resulterar i korta och långsiktiga affärsresultat. Det är mycket viktigt att du har en uttalad kommunikativ förmåga och en tydlig social talang.
Som försäljningschef kommer ditt primära fokus vara att leda säljteamet samt säkerställa effektiva säljstrategier och kundaktiviteter i linje med övergripande marknads- och produktstrategier. Ambitionen är att skapa försäljningstillväxt genom ett utvecklat sätt att arbeta med försäljning och affärsutveckling i företaget. Ett viktigt fokus för försäljningschefen är att som ledare för säljteamet utveckla såväl arbetssätt såväl som säljkultur på företags team- och individnivå.
Nordic Biolabs framgångar baseras på en hög närvaro hos kunder och användare samt en förmåga att uppfylla kundernas behov och leverera mervärde genom lyhördhet och mycket god service. Vidare har de anställda en mycket god kunskap om produkterna för rådgivning och optimal användning i kundsammanhanget. Vi ser helst att du utgår från kontoret i Täby.

Huvudsakliga ansvarsområden
• Ansvara för att uppnå uppsatta finansiella och aktivitetsrelaterade mål
• Ansvara för att leda, utveckla och motivera säljteamet
• Delaktig i offert och anbudsarbetet
• Samarbeta och bidra tvärfunktionellt med övriga funktioner i företaget
• Monitorera satta KPIer och mål med verksamheten
• Ansvara för framtagning och implementering av effektiva säljstrategier
• Ansvara för att analysera, identifiera och optimera affärsmöjligheter
• Säkerställa effektiva kundaktiviteter i linje med fastlagd strategi
• Ansvara för koordinering mellan säljarna i de olika segmenten samt med övriga funktioner inom företaget
• Ansvara för att bygga upp goda relationer och samarbeten med nyckelkunder
• Tillsammans med VD planera och genomföra försäljningsbudget samt egen omkostnadsbudget
• Ansvara för rapportarbetet till VD samt vara ett ”bollplank” för VD i affärsutveckling- strategifrågor

Kvalifikationer
Vi söker efter en person som brinner för att leda team till att nå och överskrida uppsatta mål med en stark kompetens inom strategisk affärsutveckling. Vår nya försäljningschef skall ha en mycket god förmåga att bygga såväl framgångsrika lag som framgångsrika individer.
Du är en erkänt duktig ledare med erfarenhet från framgångsrikt situationsanpassat ledarskap med dokumenterat mycket goda affärsresultat. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet som försäljningschef inom Life Science området mot offentliga sektorn.

För mer information om tjänsten och förfrågningar– kontakta Jarl Molin, rekryteringskonsult på PeakSearch. jarl.molin@peaksearch.se Mob: +46 70 560 20 56
http://www.peaksearch.se