Nordic Infucare
Mats Bergryd grundade Nordic Infucare i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar.
Under årens lopp har Nordic Infucare byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi.

Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordic Infucare läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.

Tack vare en flexibel och smidig organisation, samt experter som är vana att arbeta i komplexa och föränderliga miljöer, kan Nordic Infucare reagera snabbt på förändrade patientbehov.

Nordic Infucare har förvärvats av Air Liquide Healthcare. Air Liquide-koncernen har ett långsiktigt perspektiv på sina förvärv och investerar kontinuerligt i sina nya dotterbolag, där vidareförsäljning inte är en del av strategin.

Med denna ägarstruktur garanterar Nordic Infucare ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, kombinerat med högkvalitativa tjänster och produkter.

Nordic Infucare har bibehållit sin innovativa och kreativa anda, och har blivit en ledande nordisk leverantör inom infusionsbehandling i hemmiljö.

Nordic Infucare har vuxit kraftigt de senaste åren och är nu ca >100 anställda i Norden med nordiskt huvudkontor i Nacka Strand utanför Stockholm. Företaget har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, logistik och lager.

Våra terapiområden
Vi är ledande inom behandling av kroniska sjukdomar i hemmiljö.
Nordic Infucare syftar till att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Vi arbetar med produkter och tjänster inom Diabetes, Kardiologi/Pulmonologi, Immunologi/Hematologi och Neurologi/Parkinson.


Vår Vision
Vår vision på Nordic Infucare är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
Förutom att erbjuda patienter en flexibel behandling så bidrar Nordic Infucare till att minska det tryck som en växande befolkning har på traditionell sjukvård.

Vår Strategi
Vår strategi bygger på en triangelmodell som kombinerar ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning och support.

Våra läkemedel
Tack vare långsiktiga partnerskap med internationella läkemedelsbolag kan Nordic Infucare tillhandahålla läkemedel på den nordiska marknaden som tillsammans med vår support tydligt förbättrar våra patienters behandling.

Nordic Infucare har valt att fokusera på vissa specifika behandlingsområden där vi har beprövad expertis och där vi tror att vi kan ha en större inverkan på den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Vår medicintekniska utrustning
Nordic Infucare levererar innovativ medicinteknisk utrustning som tillhandahåller de mest avancerade behandlingsmetoderna, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet.
Vi väljer produkter och skapar lösningar som är anpassade till våra patienters behov och de nordiska marknadsnormerna.
Nordic Infucare erbjuder en komplett uppsättning högkvalitativa produkter som tillverkas av internationella företag som är ledande inom sina respektive specialområden. Alla produkter uppfyller samtliga krav som ställs på medicintekniska produkter i Europa. Alla produkter är CE-märkta.

Vår support
För att undvika komplikationer i samband med vård och behandling har Nordic Infucare, i samarbete med specialistkliniker, utvecklat patientstödsprogram för flera av sina behandlingar.

Det är avgörande för oss att identifiera patienter som kan dra nytta av specifikt stöd i hemmet, och att förse dem med de verktyg och den utbildning, vägledning och motivation som de behöver för att följa vår behandling.
Våra stödprogram är anpassade för respektive patient och genomförs och utformas i nära samarbete med sjukvårdspersonal på de kliniker vi samarbetar med.

På så sätt förebygger vi kostsamma sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Vi bidrar aktivt till bättre sjukvård och ekonomi genom att erbjuda integrerade lösningar för läkare, finansiärer och patienter. Våra program har som mål att bidra till bättre sjukdomshantering, patientstöd, koordinering och vård.

Våra tvärvetenskapliga team samarbetar dagligen med läkare, patienter och deras vårdgivare för att erbjuda detta stöd så effektivt som möjligt. För mer information gå in på http://www.infucare.com.

 

Nordisk Produktchef Diabetes

Fantastisk möjlighet för en riktigt duktig marknadsförare!

Nordisk Produktchef Diabetes
Tjänsten: Nordisk Produktchef Diabetes, Nordic Infucare

Rapporterar till: Business Unit Director

Lokalisering: Alviks strand, Stockholm

Tjänsten som Nordic Produktchef Diabetes
Som Nordisk Produktchef Diabetes ansvarar du för produktportföljen insulinpumpar (varumärket Omnipod®), en av de enskilt största produktgrupperna inom Nordic Infucare och inom affärsområdet diabetes. Företaget har en attraktiv och innovativ produktportfölj inom diabetes med en stark ställning och en mycket positiv utveckling i Norden. Nordic Infucare har en autonom och självständig ställning gentemot ägaren Air Liquide vilket ger goda förutsättningar och stor frihet att utveckla och optimera affärerna i Norden.

Nordic Infucare har en stark ställning inom hemsjukvård med en målsättning att fortsätta den positiva utvecklingen. Ambitionen är att fortsätta att växa och utveckla affärerna genom att bidra med mervärden och nya produkter, ny teknik, nya tjänster och service för sjukvård och patienter.

I rollen som Nordic Produktchef kommer du att leda och utveckla marknadsföringen av ett av våra enskilt viktigaste produktområden, insulinpumpar och tillbehör. Ditt uppdrag är att leda utvecklingen och implementeringen av en strategisk plan och kundinitiativ för att maximera både det enskilda produktvarumärket samt också bolaget Nordic Infucares varumärke. Ett viktigt område blir att sätta taktiska mål och uppfylla dessa.

Det kommer att sättas stort pris på att i rollen som Produktchef aktivt vara med och driva, utveckla och skapa material till affärsområdets större och nya digitala satsning. Det krävs här ett visst mått av strategisk förståelse såväl som operativt arbete. Att skapa ”innehåll” antingen själv eller tillsammans med andra interna eller externa partners kommer också vara en del av arbetet.
Vidare är utvecklingen och implementering av mera klassiska printade promotion material något som ingår i rollen. Ytterligare en viktig aspekt är vara med och skapa och vidareutveckla lojalitetsprogram med målsättning att skapa långa relationer med våra kunder/patienter, man skulle t o m kunna säga att målsättningen är att man ska bli ”life-time lojal”. I tjänsten ingår att utveckla marknadskommunikationen i olika kanaler i syfte att förbättra effekten av marknadsföringen.

Det förväntas att man reser upp till 30% i tjänsten, då främst inom Norden men också deltagande på internationella kongresser och andra möten. Att samordna och koordinera företagets deltagande på kongressen/möten kan till viss del vara del av jobbet. Det fäst också stor vikt på lyhördhet mot de olika nordiska ländernas beskaffenheter och marknads dynamiker. I jobbet ingår att till exempel samresa med personer inom säljteamen och där antingen själv eller tillsamman med dessa fånga upp eller ta tillvara positiva idéer som kan omsättas i antingen nya aktiviteter eller marknadsförings verktyg. Över tid ingår också att själv etablera egna relationer till KOL i de olika länderna, för att på så sätt själv besitta kanaler för att rådfråga eller testa olika idéer.
Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan våra tre tydliga kundgrupper (Payer, HCP och patients) och kunna vara med och utforma anpassade budskap till dessa.

Nordic Infucare har kontor i samtliga nordiska länder och en komplett egen organisation med finans, affärsutveckling, kundservice, Regulatory affairs, Quality Assurance, Pharmacovigilance, Commercial operations, logistik och lager.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med fördel en placering i Alvik Strand, Stockholm och en del resor i Norden.

Möjligheter med rollen
• Nordic Infucare är ett företag med en stark position och en stark tillväxt. Detta är en möjlighet att få vara med på en fortsatt spännande resa där affärsutveckling, innovation och tillväxt står i fokus. Med korta beslutsvägar och stor handlingsfrihet kan man i hög utsträckning förverkliga de affärslösningar och idéer som bidrar till företaget utveckling och resultat
• Som Produktchef få möjlighet att leda marknadsföringen av företagets enskilt viktigaste produktområde. Här finns goda förutsättningar att ta ett stort eget ansvar med ett stort inflytande och med frihet agera för att driva effektiv marknadsföring som leder till ytterligare försäljningstillväxt och att vi kan hjälpa fler patienter.
• Vara del av en mycket attraktiv företagskultur som bygger på möjligheter, entreprenörskap och en strävan att ständigt förbättra för patienter och sjukvård. Det råder en informell och personlig atmosfär där idéer tas till vara och där varje medarbetares bidrag är viktigt för företaget utveckling och resultat.

Profil
Vi söker en framgångsrik strategisk och operativ marknadsförare som är en stark ledare med förmåga att kollegor och säljteam utvecklas, trivas och må bra. Du skall vara sann teamspelare som tillsammans med övriga i teamet hittar nya lösningar som levererar mervärde till sjukvård och patienter.
Du brinner och har en passion för marknadsföring och att skapa moderna (digitala) verktyg som gör att vår affär och försäljning utvecklas fortsatt starkt. Du har en dokumenterad erfarenhet av just detta från tidigare uppdrag. Du är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt.

Du har tidigare produktchefserfarenhet/marknadsföringserfarenhet, gärna inom medtech/pharma dock ej ett krav, då andra spännande erfarenheter kan vara från FMCG, Telecom eller annan relevant erfarenhet, där brand Equity building och lojalitet är av stor vikt. Du är van vid ett såväl operativt som strategiskt arbete. Din affärsengelska är av hög kvalitet och du är van vid finansiella och strategiska affärsanalyser kopplat till marknadsföring.

Kontakt

Vid intresse eller frågor om tjänsten som Nordisk Produktchef Diabetes på Nordic Infucare är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg eller Jenny Ringh, Rekryteringskonsulter på PeakSearch.

Kontaktuppgifter:
jenny@peaksearch.se, 070-235 81 99, 08-545 00 100
magnus.klingberg@peaksearch, 070 678 09 92, 08 545 00 100.

Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se