Om Care of Sweden
Care of Sweden är en av landets största leverantörer av madrasser, dynor och kuddar till vården. Kunder är kommuner, landsting och privata vårdgivare över hela landet och en ökande andel exporteras. Huvudkontoret ligger i Tranemo där också produktutveckling och produktion sker.

Företaget är privat ägt och starkt värderingsstyrt och ledorden är:
-Glädje
-Omtanke
-Kunskap

Care of Sweden är 100 % svenskägt, har ca 100 anställda och finns idag i 35 länder. Produkterna är högkvalitativa och man är världsledande vad gäller innovation och produktutveckling.

Utvecklingen sker utifrån en vetenskaplig plattform och man arbetar aktivt med kliniska studier och dokumentation som ett sätt att driva utveckling inom trycksårsbehandling. Det vetenskapliga angreppssättet visas också genom engagemanget utanför företaget. Företaget anordnar regelbundet symposium, är med på vetenskapliga möten, är sponsor och deltar aktivt i EPUAP - European Pressure Ulcer Advisory Panel och den vetenskapliga diskussionen i stort.

Care of Sweden nöjer sig inte med att uppfylla minimikrav utan har en uttalad ambition och arbetar konstant för att överträffa nuvarande och framtida förväntningar från tillsynsmyndigheter och kunder. Det innebär att man kan ställa rätt krav samt att skapa förutsättningar för användarvänlighet och stora besparingar som minskar onödigt lidande.

Care of Sweden deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder, både på nationell och internationell nivå, och deras produkter har fått priser för sin design och funktionalitet.

Care of Sweden består av engagerade och drivna medarbetare och har som vision att tillsammans med vården eliminera trycksår. Hjärtat av verksamheten finns i Tranemo där produktutveckling, innovation och servicekänsla går hand i hand.

För mer information https://http://www.careofsweden.se/

 

Chief Sales Officer, Care of Sweden

Spännande ledaruppdrag med fokus på att utveckla den globala försäljningen

Care of Sweden befinner sig i en mycket expansiv tillväxtfas med höga ambitioner för den framtida globala utvecklingen.

Vår nya Chief Sales Officer blir en nyckelspelare på den framtida utvecklingsresan, med ansvar för den globala försäljningen och den globala säljorganisationen. CSO leder försäljningsavdelningen med för närvarande 17 medarbetare. CSO rapporterar till Vd och är medlem i Care of Swedens ledningsgrupp. Placering för tjänsten på Care of Swedens huvudkontor i Tranemo. Önskvärd fysisk närvaro i Tranemo ca 2-3 dagar/vecka.

Syfte med tjänsten:
Leda utvecklingen av den globala försäljningen tillsammans med säljorganisationen och övriga kollegor på Care of Sweden.

Vad skall åstadkommas?
Utveckla och implementera säljstrategin i de globala marknaderna
Utveckla befintliga marknader
Lansera på nya marknader
Nå de offensiva tillväxtmålen avseende försäljning

Huvudansvar
- Leda och utveckla försäljningsavdelningen och medarbetarna (för närvarande 17 personer)
- Utveckla säljstrategi och säljplan samt implementera den globalt tillsammans med medarbetarna i säljavdelningen (fokus export)
- Leda, stödja och coacha mellancheferna (2 st) i säljavdelningen (Sales Manager Sweden & Customer Care Manager)
- Leda och utveckla exportavdelningen
- Utveckla befintliga marknader (framförallt Europa)
- Introducera Care of Sweden i nya marknader
- Översyn, värdering, utveckling och rekrytering av distributörer
- Som medlem i ledningsgruppen samarbeta med övriga ledare och bidra till Care of Swedens framtida utveckling.

Möjligheter med tjänsten som Chief Sales Officer
- Vara en del av en mycket värderingsdriven företagskultur där samtliga medarbetare bidrar med ett mycket starkt engagemang, driv och vilja att utveckla bolaget och dess produkter (hög trivsel i medarbetarbetarundersökningar)
- Vara en del av ett företag med innovativa, högkvalitativa och världsledande produkter som leder utvecklingen inom sin nisch
- Möjlighet att arbeta för ett företag i framkant som har en dominerande position inom trycksår på den svenska marknaden och mycket starkt tillväxt internationellt
- Vara en nyckelspelare och ledare med ett stort ansvar för COS fortsatta utveckling – det innebär en stor möjligheter att påverka strategi och se resultaten av sitt arbete
- Arbeta med internationell expansion i en mångkulturell miljö
- Leda ett professionellt, utvecklingsinriktat och framgångsrikt team med mycket god stämning och ett positivt samarbetsklimat.

Den vi söker

Erfarenhet och kvalifikationer
Erfarenhet av framgångsrik försäljning och säljledning inom medicinsk teknik
Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och team
Erfarenhet av internationell försäljning är en fördel (även distributörer)
Erfarenhet från ett tillverkande bolag är meriterande
Erfarenhet från ledningsgruppsarbete är meriterande

Tjänsten är placerad i Tranemo med önskemål om fysisk närvaro på kontoret ca 2-3 dagar/vecka
Tjänsten innebär en del resor internationellt
Flytande svenska och engelska
MS office & CRM

Kompetens och personlighet
Duktig ledare och coach med dokumenterad förmåga att bygga och utveckla väl fungerande team, hög trivsel, arbetsglädje och engagemang
Stark strateg med fokus på utveckling
Duktig kommunikatör
Stark i relationer och samarbeten
Strukturerad och välorganiserad
Affärsinriktad säljprofil
Förmåga att leva Care of Swedens värderingar: Glädje, omtanke och kunskap

Kontakt
För mer information, frågor, intresseanmälan och ansökan till tjänsten som Chief Sales Officer, vänligen kontakta Magnus Klingberg Senior Rekryteringskonsult på PeakSearch. Sök tjänsten direkt på http://www.peaksearch.se

Kontaktinformation:
Magnus Klingberg: magnus.klingberg@peaksearch.se , 070 678 09 92, 08 545 00 100.
http://www.peaksearch.se